Copy
Nieuwsbrief 
September 2018
LIEVE HEMEL
 
Nazarethparochie
 
Parochie OLV ten Hemelopneming

IN DEZE NIEUWSBRIEF


Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief komt Han Geppaart per 1 september a.s. het pastoraal team versterken. 
Op zondag 16 september zal de presentatieviering zijn in de H. Martinus in Princenhage, waarbij het hele pastorale team aanwezig zal zijn. Aanvang viering is om 9:30 uur.
Let op: er zullen deze zondag geen vieringen zijn in Prinsenbeek en Effen.
 
Zoals we gewend zijn staan we dit jaar ook weer stil bij de vredesweek. Het thema is dit jaar: ‘Generaties voor vrede’. Een mooi en inspirerend thema dat ons aanmoedigt om vol te houden en om te blijven werken aan vrede en gerechtigheid. Door de generaties heen, en in wat voor situatie ook, staan steeds weer mensen op voor vrede. Oud en jong kunnen veel aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld voor iedereen.
In deze week zijn er de volgende oecumenische vieringen:
 
Het Kruispunt Prinsenbeek:          
18 september 19.00 uur: oecumenische Taïzéviering, voorgangers ds. Evelyn Quaak-Kloet en pastor Henny Spooren-Schaart
 
Johanneskerk Princenhage
20 september 9.00 uur: oecumenisch ochtendgebed, voorgangers ds. Saskia van Meggelen en pastor Adrie Lint
 
Martinuskerk Princenhage
23 september 11.00 uur, voorgangers ds. Saskia van Meggelen en
pastor Henny Spooren-Schaart mmv het Jongerenkoor Princenhage.
Gezinnen met kinderen worden voor deze viering van harte uitgenodigd.
Voor de kinderen wordt er een speciale activiteit georganiseerd.
Na een periode van 15 jaar is er een eind gekomen aan de Engelse vieringen in de H. Martinus. De laatste viering werd gehouden op 5 augustus jl.
De voornaamste reden is dat voor pater Savio de afstand tussen Den Bosch en Breda te groot is geworden. Het werd te vermoeiend om dit met het openbaar vervoer elke maand te moeten afleggen.
Voor pater Savio is geen vervanging gevonden, zodat vanaf september er geen Engelse vieringen meer zijn in de H. Martinus.
Vlak voor de zomer zijn de data van de communievieringen in 2019 vastgesteld. Omdat Pasen laat valt in 2019 en aansluitend de meivakantie is, zijn deze vieringen wat later dan we de afgelopen jaren zijn gewend.
In de Nazarethparochie vinden de vieringen plaats in het weekend van 11 en 12 mei. Hoe de indeling precies zal zijn, is nog niet helemaal duidelijk. Bij voldoende aanmeldingen zijn er in de Nazarethparochie drie vieringen, namelijk op:
zaterdag 11 mei om 10.00 uur in de Martinuskerk
zondag   12 mei om 10.00 uur in de Martinuskerk (eventueel ook om 12.00 uur)
zondag   12 mei om 12.00 uur in de H. Moeder Godskerk
 
In de parochie OLV ten Hemelopneming zijn de communievieringen op zondag 19 mei. Het aantal aanmeldingen bepaalt of er één viering is of dat er twee zijn (om 10.00 uur en 12.00 uur).
 
Na de herfstvakantie worden op de scholen in de parochies onder de leerlingen van groep vier uitnodigingen en aanmeldingsformulieren verspreid.
 
 

Het Vormselproject start dit jaar op dinsdagavond 25 september. Inmiddels zijn op de basisschool in groep 8 al de folders over het Vormsel uitgedeeld. Heb je die  niet gekregen, dan kun je op het parochiecentrum een folder en aanmeldingsformulier halen.

Op dinsdag 4 september is er een informatie-avond voor ouders. Om 20.00 uur in de sacristie van de kerk OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek (Markt 32, 4841 AC Prinsenbeek). Op deze informatieavond wordt het Vormselproject verder uitgelegd. Dan kan ook de aanmelding plaatsvinden.
De voorbereiding begint met “Lopend Vuurtje”, een dag speciaal voor alle vormelingen in ons bisdom. Daarna zijn er vier bijeenkomsten met alle vormelingen samen en drie bijeenkomsten in een klein groepje bij iemand thuis. Van eind september tot eind januari.
Wil je meer weten over het Vormsel en de voorbereiding? Vraag het gerust op het parochiecentrum of aan de vormselwerkgroep. Opgeven vóór 5 september! 

 


Van 28 tot en met 30 september 2018 wordt het 17e misdienaars- en acolietenweekend gehouden in en rondom de Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara, Markt 57 te Oudenbosch.
Hiervoor worden alle misdienaars en acolieten van het gehele bisdom uitgenodigd.
 
Het thema van dit jaar luidt: #God roept!
Centraal staat een verhaal uit de bijbel, het Evangelie van de betreffende zondag. De activiteiten van het weekend vinden hierin hun basis.
Ben je tussen de 8 en 21 jaar? Wacht niet en meld je aan!
Uitdrukkelijk worden ook de kinderen uitgenodigd die dit jaar hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan en wellicht misdienaar willen worden.
Meer informatie kunt u vinden op de site van het Sint Franciscuscentrum.

 

De bisdombedevaart naar Italië vindt plaats in de herfstvakantie (12-19 oktober 2019) en staat in het teken van de heilige Benedictus en de benedictijnse spiritualiteit.
Informatie, inschrijfformulier en voorprogramma zijn te vinden  op de site van het bisdom en op de site van het sint Franciscuscentrum.

Ook liggen er achter in de kerk en op de pastorie in Prinsenbeek en Princenhage brochures.
 
Kijkt u ook eens op onderstaande sites: 


 
Copyright © 2018 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp