Copy
Nieuwsbrief 
December 2018
LIEVE HEMEL
 
Nazarethparochie
 
Parochie OLV ten Hemelopneming

IN DEZE NIEUWSBRIEF

Vieringen Kerst - Adventsproject kinderen - Oecumenische Taizé viering - Oudjaar: Oecumenische gezinsviering - Catechese voor kinderen - Kerstontmoeting voor ouderen
Maandag 24 december
17.00 uur Prinsenbeek Kinderkerstviering Voorganger: Henny Spooren
19.00 uur Prinsenbeek Communieviering Voorganger: Henny Spooren
19.00 uur Princenhage Communieviering Voorganger: Han Geppaart
19.00 uur Effen Communieviering Voorganger: Adrie Lint
21.00 uur Prinsenbeek Nachtviering Voorganger: Adrie Lint
21.00 uur Princenhage Nachtviering Voorganger: Han Geppaart


Dinsdag 25 december
9.30 uur Prinsenbeek Eucharistieviering Voorganger: Fons Burm
9.30 uur Effen Eucharistieviering Voorganger: Vincent Schoenmakers
11.00 uur Princenhage Eucharistieviering Voorganger: Vincent Schoenmakers
14.00 uur Princenhage Kindje wiegen Voorganger: Henny Spooren

Woensdag 26 december
9.30 uur Prinsenbeek Communieviering Voorganger: Han Geppaart (scouting)
11.00 uur Princenhage Communieviering Voorganger: Ineke Leemput
 
De dagen worden weer korter en soms is het moeilijk om nog een lichtpuntje te vinden. Gelukkig komt het Kerstfeest steeds dichterbij. We vieren dan dat Jezus meer dan 2000 jaar geleden is geboren. Hij bracht licht naar de wereld! In de adventstijd leven we toe naar dit feest en we bereiden ons voor om de geboorte van Jezus te vieren.
 
We willen hem een warm welkom geven in ons hart en alle kinderen gaan een eigen stal maken voor Jezus. Het project heet dan ook:
EEN STAL BOUWEN VOOR JEZUS

We starten zondag 2 december. Tijdens de viering van 9.30 uur in Prinsenbeek gaan we met de kinderen naar de sacristie. Tijdens elke bijeenkomst lezen we een bijbelverhaal, we zingen een adventsliedje en we knutselen aan ons project. De kinderen kunnen gewoon met hun ouders in de kerk gaan zitten en worden in het begin van de viering opgeroepen om mee te gaan naar de sacristie voor hun eigen project.
Zondag 9 december is er een familieviering, waarin de kinderen en hun familie extra welkom zijn. We gaan dan tijdens de viering ook nog even naar de sacristie om aan ons project te werken.
Zondag 16 en zondag 23 december ronden we het project af.
Alle kinderen zijn welkom en ook de papa’s en de mama’s! Het geeft niet als je maar één keer kunt komen. (Je krijgt dan spullen mee om het thuis af te maken.)  

 
 
Op dinsdagavond 11 december is er in Het Kruispunt, Harmonielaan 24, Prinsenbeek om 19.00 uur een oecumenische Taizéviering.
Deze vieringen kenmerken zich door ruimte voor gebed, verstilling en bezinning. Eenvoudige teksten, er klinken liederen uit de oecumenische gemeenschap in Taizé en er is stilte. Beelden uit Taizé omlijsten de viering. Samen willen we verstillen en stilstaan bij de Advent en onze verwachting op de komst van Christus en bidden we voor deze wereld.
Na afloop ontmoeten we elkaar onder het genot van thee/koffie.
U bent welkom!

 
 
Op zondagmorgen 30 december is er een oecumenische gezinsviering, georganiseerd door de RK Parochie O.L. Vrouw ten Hemelopneming in samenwerking met de Protestantse kerk het Kruispunt te Prinsenbeek.
In deze gezinsviering (woord en gebed) staan we stil bij wat dit jaar ons heeft gebracht en nemen we het licht mee naar het jaar dat komt.
Muzikaal wordt de dienst ondersteund door Gospel Unlimited, dit koor heeft meermalen meegewerkt aan het televisieprogramma Nederland zingt.
Voorgangers zijn pastor Henny Spooren-Schaart en ds. Evelyn Quaak-Kloet.
Alle bewoners van Prinsenbeek worden van harte uitgenodigd voor deze viering.
Er is crèche voor de allerkleinsten en kindernevendienst voor de kinderen. Na de viering kunt u elkaar ontmoeten onder het genot van een kop koffie, thee of limonade.
Aanvang 9.30 uur in de Parochiekerk, Markt 34, Prinsenbeek. U / jij bent van harte welkom!

 
 
In december start er een traject(je) van catechese voor kinderen die in 2017 en 2018 hun communie hebben gedaan. Dit idee is ontstaan naar aanleiding van vragen van ouders om een vervolg op de communie. Inmiddels zijn deze plannen concreet geworden. Eind november zijn de kinderen uitgenodigd om rond de feestdagen (Kerstmis, Pasen/voorjaar en Pinksteren/vakantie bij elkaar te komen rond een Bijbelverhaal, een liedje, een knutsel, een gebed en een gezamenlijke afsluiting samen met de ouders. Op deze manier willen we de ouders ook wat handreikingen geven om met hun kind thuis verder te praten over de inhoud van deze catechesemomenten. De bijeenkomsten zijn voorbereid door Iris van Dijk, Corné Dielissen (werkgroep Eerste Communie) en ondergetekende. Hier onder vindt u een lijstje met de data. Noteert u deze in uw agenda.
 
Kerstmis             
vr.   14 december 2018     Martinushuis   16.00 uur – 17.00 uur
Voorjaar/Pasen 
vr.  29 maart 2019 Pastorie Prinsenbeek 16.00 uur – 17.00 uur
Zomer/vakantie  
vr.  14 juni 2019                 Martinushuis    16.00 uur – 17.00 uur
Voor vragen en aanmelding kunt u terecht bij: hennyspooren@rkbredawest.nl

 

Advent: kerstontmoeting voor ouderen

 
Ontmoeting ‘Op weg naar Kerstmis’
Op woensdag 12 december organiseert de werkgroep ouderenpastoraat van de Nazarethparochie en de Parochie OLV ten Hemelopneming een gezellige Kerstmiddag voor ouderen.
Het programma begint om 11.00 uur met een viering in de parochiekerk OLV ten Hemelopneming. Het Ceciliakoor uit Prinsenbeek en het weekkoor uit Princenhage verlenen hun muzikale medewerking.
Na de viering staat er in ‘Marktzicht’ een lunch voor u klaar. Daarna brengen de beide koren mooie kerstliederen ten gehore.
U bent van harte welkom!
Voor praktische informatie kijkt u op de website.

 
 
Kijkt u ook eens op onderstaande sites: 


 
Copyright © 2018 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp