Copy

Nieuwsbrief
24 Juni 2020


LIEVE HEMEL
Geboorte Johannes de Doper
Artemisia Gentileschi 1593-1656
olieverf op doek - ca. 1632
Museo del prado, Madrid
Secretariaat
Het secretariaat is elke werkdag geopend van 9.30 -11.00uur (in Effen alleen vrijdagochtend) voor o.a. het opgeven van misintenties.

Wilt u op zondag naar één van de vieringen in Effen of Princenhage? Laat het ons dan even weten via de mail (info@parochiemariamagdalena.nl) of telefonisch (076-5412231).
De actuele vieringen kunt u vinden op onze website.

Vooralsnog geldt dat er maar een beperkt aantal mensen aanwezig mag zijn in de vieringen. We vernemen daarom graag van u welke zondag u wilt komen (graag per keer 1 zondag opgeven), naar welke kerk u wilt en met hoeveel personen u denkt te komen.

Dank voor uw medewerking en begrip.
Van de pastor......

Pinksterestafette en geloofsgesprek
 
Voorbije zondag rond 12.45 uur bracht een delegatie uit de Augustinusparochie het Pinkstervuur en hun geloofsbrief (zie elders in deze Nieuwsbrief). Dit vuur gaat als een Pinksterestafette van parochie naar parochie. Met dit vuur in ons midden hebben enkele parochianen op de vooravond van het Hoogfeest van de geboorte van de H. Johannes de Doper gesproken over wat ons beweegt in deze tijd. Daarbij was aanwezig de vicaris-generaal Marc Lindeijer, SJ.
 
Na een korte rondleiding van de vicaris-generaal in de H. Martinuskerk werd de samenkomst in het Martinushuis geopend met het binnenbrengen van de lantaarn met het Pinkstervuur en het voorlezen van de geloofsbrief van de Augustinusparochie. Daarna ontstond een open gesprek, waarin meer ingegaan werd op kerkzijn in deze tijd, dan ieders persoonlijk geloof. Helaas was er geen ruimte  voor de schriftlezing uit Jeremia, ontleend aan de vigiliemis van die avond. Na afloop is uitgesproken om in september nog eens samen te komen, maar dan met de genoemde bijbellezing als startpunt.
 
Na afloop hebben we enkele thema’s verzameld die die avond aandacht hebben gekregen en deze vervolgens in een geloofsbrief (komt volgende week in deze nieuwsbrief) neergeschreven. Komende zondag wordt deze brief met het Pinkstervuur vanuit de Moeder Godskerk overgebracht naar de H. Mariaparochie in Etten-Leur.

 

Pinksterestafette 2020
Op Pinksteren, zondag 31 mei 2020, is het Bisdom Breda in de kathedraal een Pinksterestafette gestart.
Elf weken lang, tot 15 augustus, zullen de dertig parochies van het bisdom het pinkstervuur aan elkaar doorgeven, vergezeld van een geloofsbrief.
Kijkt u eens op de website van het bisdom voor meer informatie, de route, weblog, geloofsbrieven etc.
Afgelopen zondag, 21 juni, is het Pinkstervuur en de geloofsbrief aan onze overhandigd door de Augustinusparochie. 
In de video-update van vicaris generaal Marc Lindeijer besluit hij met de woorden:" het vuur gaat voort, het gesprek gaat verder".
Hoe gebeurt dit in ons eigen leven?

 
Ons eigen half uur ….
 
Komende zondag, 28 juni, kunt u kijken naar voorlopig de laatste Ons eigen half uur.

Vanaf 1 juli mogen we weer vieren met maximaal 100 personen. 
Ook is de verwachting dat een aantal maatregelen versoepeld zullen worden.
Wat dit voor ons als parochie gaat betekenen,  daarover hopen we u de komende dagen meer te kunnen informeren. 

Wel zullen we bezien of en hoe we de vieringen online eventueel gaan vervolgen in de toekomst. 

 
Nieuwsbrief in de zomermaanden juli en augustus

Zoals in de vorige nieuwsbrief werd aangekondigd, verschijnt deze in juli en augustus 1x per maand.
In juli zal dit zijn: 1 juli.
In augustus: 26 augustus.

Mochten er tussentijds nieuwe maatregelen afgekondigd worden rond het Coronavirus, dan volgt nog een extra editie van de Nieuwsbrief.

 
Gelezen... 
 
 
 
Jezus & de Storm – Online Geloofsfeest op 4 juli
 
Alle kinderen van 7 tot en met 12 jaar zijn van harte welkom op het online Geloofsfeest voor kinderen! Ook als je niet gelovig of katholiek bent, kun je zeker meedoen!
 
Elk jaar wordt het geloofsfeest voor kinderen in Roosendaal georganiseerd. Dit jaar gaat dat niet vanwege corona. Daarom op deze manier.
De dag is van 9.30-12.30 en je bent meer buiten dan dat je binnen achter je laptop zit! Met theater, liedjes en opdrachten ga je het verhaal van Jezus die in de storm zat helemaal meemaken. Hij was niet bang natuurlijk, maar zijn leerlingen wel!

Vooraf krijg je enveloppen thuisgestuurd die je tijdens het Geloofsfeest mag openmaken.

Kijk op www.gezinengeloof.nl/feest voor aanmelden en meer informatie. Deelname is dit jaar gratis.
Het geloofsfeest voor kinderen is een initiatief van het Sint Franciscuscentrum – het vormingscentrum van het Bisdom van Breda - en verschillende parochies uit het bisdom.
  
De nieuwsbrieven zijn, net als ons parochieblad, ook te vinden op onze website.
Nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief, maar wilt u deze wel ontvangen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via: nieuwsbrief@parochiemariamagdalena.nl

Mocht u een artikel, gedicht, foto of een video hebben voor de rubriek: "ingezonden", dan kunt u dit naar het hierboven genoemde emailadres sturen.

 
En tot slot....
Nog even in het kort waar u op moet letten als u naar één van de vieringen komt.
1. 
 
2.

3.
 
Kijkt u ook eens op onderstaande sites: 


 
Copyright © 2020 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.

KvK nummer 74900897

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp