Copy
Onleesbaar? Bekijk deze email in je browser
 

Nieuwsbrief

Lieve hemel
16 Juni 2021

24 juni: Geboorte van Johannes de Doper

Afbeelding uit: Bijbel in 1000 seconden
Van de pastor

Het stralende weer roept ons naar buiten om de natuur te bewonderen en om anderen weer te ontmoeten. Het afschalen van de coronamaatregelen lijkt hiermee gelijk op te lopen. Naar buiten, nieuwe wegen bewandelen!
 
Je kunt dit eveneens zeggen van de Missionaire Kerk. Dat is ook een beweging die van binnen naar buiten gaat: in hetgeen wat we doen en in wat we zeggen laten wij zien dat wij bij Jezus horen…en anderen uitnodigen zich ook bij Hem aan te sluiten. Maar wat geloven wij zelf eigenlijk? Daarover vertellen is geen vanzelfsprekendheid onder katholieken. In ons parochiebestuur en in de parochiekerncommissies hebben we de afgelopen maanden gesproken over wat ons raakt, wat ons diepste geloof is. Dat was spannend, soms wel eens lastig, maar het was wel bevrijdend en fijn en verrijkend. Dit zouden we vaker moeten doen. De aanleiding van die gesprekken was de Missie en Visie die door het pastoraal team is geformuleerd. Wat beleven wij daarbij?
 
Het heeft ons twee inzichten gegeven. We moeten onze Missie en visie eenvoudiger formuleren. Daar zijn we nu mee bezig. Daarnaast ontdekken we hoe zinvol, verrijkend en verdiepend het is om over ons eigen geloof te spreken en van elkaar te leren. Het kan zelfs aanleiding zijn om je eigen handelen opnieuw tegen het licht (van Christus) te houden. In het komende werkjaar zullen we daar meer mogelijkheden voor creëren.
 
Voor nu: ramen en deuren open…er uit!
 
Han Geppaart, pastoraal werker.


 
Versoepeling coronamaatregelen in de R.K. kerk vanaf 5 juni 2021
 

Met ingang van 5 juni heeft de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door gevoerd. De Nederlandse bisschoppen hebben bezien wat de versoepeling betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. 
Lees verder => 

Zomerrooster secretariaat

Van maandag 5 juli tot maandag 6 september zijn de secretariaten van Prinsenbeek en Princenhage geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur.
Voor het secretariaat van Effen blijven de openingstijden ongewijzigd: vrijdagochtend van 9.00-11.00uur.
Voor de actuele vieringen, kijkt u op onze website 'vieringen'.

En verder blijft vooralsnog het onderstaande gelden: 
  1. Aanmelding is alleen nodig voor de weekendvieringen in Prinsenbeek.
  2. Aanmelden kan telefonisch (076 5412231) of via de mail: info@parochiemariamagdalena.nl.
    Degenen die zich aangemeld hebben krijgen altijd per email of telefoon een reactie terug.

NB: Aangezien we graag iedereen een kans willen geven om een viering bij te wonen, vragen we u om de kerkgang te spreiden. Op die manier stellen we iedereen in de gelegenheid om een viering bij te wonen.
Gezinspastoraat

Hallo jongens en meisjes, 


Vanaf juni is Facebook Live alleen nog elke zondag om 19.00 uur.
Elke EERSTE woensdag van de maand om 19.00 uur komen we samen via zoom voor onze kindergebedsavond (25 minuten).
Natuurlijk met kapelaan Jochem en/of pater Gilbert!
Van harte welkom!
Check: hier en geef je op!


                                                                                               (afbeelding: catechisme-emmanuel.com)
Eerste Communie 2021

Inmiddels zijn alle Eerste Communievieringen geweest. Het waren ook dit jaar weer hele bijzondere vieringen.
Vanwege de coronamaatregelen waren deze vieringen anders dan voorgaande jaren.Dit hield o.a. in dat er per viering maar een klein aantal communicanten aanwezig waren. Ondanks de beperkingen gaf dit ook weer een intieme sfeer.

Wij feliciteren alle kinderen die hun Eerste Communie hebben gedaan en zien hen, samen met hun ouders, broertjes, zusjes, ... graag in één van onze vieringen of bij een andere activiteit. Wees welkom!
H. Vormsel

Vrijdag 21 mei, hebben 6 vormelingen het H. Vormsel ontvangen en vrijdag 28 mei nog eens 5 vormelingen.
Proficiat!

Beide vieringen vonden plaats in Prinsenbeek en de vormheer was Marc Lindeijer, s.j.

 
17 juli Geloofsfeest in Onze Lieve Vrouwe kerk in Roosendaal. Kijk hier voor meer informatie en aanmelding.
Voor meer informatie en opgave kijk hier
Bisdom Nieuwsbrief juni 2021
Bronnen van levend water.                                                                       
Kijk hier op de website voor meer informatie
Website
Website rk kerk
Website bisdom breda
Website Sint Franciscuscentrum
Copyright © 2021 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.


KvK 74900897


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp