Copy

Nieuwsbrief 
Maart 2019

 


LIEVE HEMEL
 

IN DEZE NIEUWSBRIEF

Nieuws pastoraal team - vieringen - Eerste Communie - Wandelen met bezinning - Messiah de musical - Ouderenpastoraat - Bedevaart naar Kevelaer - activiteiten in het kader van de bisdombedevaart naar Italië - activiteiten Bisdom Breda  

 
In het weekend van 17 februari werd de benoeming bekend gemaakt van diaken Ben Hendriksen als lid van het pastoraal team van de parochie H. Maria Magdalena.
Ben Hendriksen is sinds 1983 werkzaam als pastoraal beroepskracht in ons bisdom, en hij heeft ervaring opgedaan in meerdere functies. In 1992 werd hij tot permanent diaken voor het bisdom Breda gewijd.
In 2008 werd Ben Hendriksen benoemd tot diaken in de parochies die nu de H. Augustinusparochie vormen.
De bisschop van Breda, Mgr Liesen, zal Ben Hendriksen met ingang van 1 april benoemen tot diaken voor onze parochie. Hij krijgt bij ons een benoeming voor 80%. Voor de overige 20% blijft Ben Hendriksen werkzaam als diaken in de Augustinusparochie.
Het parochiebestuur en het pastoraal team zijn blij met de komst van diaken Hendriksen. Ze hebben kennisgemaakt met Ben Hendriksen en ze zien de samenwerking met hem met veel vertrouwen tegemoet. 
De datum van de presentatieviering van diaken Hendriksen zal zijn 7 april a.s.

Op de volgende dinsdagen zullen er GEEN vieringen zijn in OLV van Altijddurende Bijstand:
Dinsdag 5 maart 
Dinsdag 19 maart

In maart zijn er twee vieringen voor kinderen/familievieringen. Deze vieringen zijn ook ter voorbereiding op de Eerste Communie. Het is immers belangrijk dat de communicanten vertrouwd raken met de liturgie. Alle communicanten worden verwacht op:
Zondag 17 maart om 9.30 uur in de kerk van Prinsenbeek.
Thema: 'welke richting kies jij?'


 
Zondag 31 maart om 11.00uur in de Martinuskerk.
Thema: 'vallen en opstaan'

Natuurlijk zijn de ouders, broertjes, zusjes, opa's en oma's ook van harte welkom!

Wandelen en spreken over: water verandert alles. Dit is het thema van de vastenactie dit jaar.
In grote delen van de wereld is de beschikbaarheid van water niet vanzelfsprekend. Daar wil de Vastenactie wat aan doen. 
Start wandeling: 10.30 uur in het Martinushuis (Princenhage). 
We wandelen naar de
H. Moeder Godskerk in Effen. Hier is een eenvoudige lunch, een dvd-presentatie en een eenvoudige gebedsviering. Om 14.00 uur vertrekken we naar Princenhage, waar we rond 15.00 uur terug zijn.
Een ieder is van harte uitgenodigd: jong, oud, alleen of met het gezin.
Voor wie niet kan wandelen is er de mogelijkheid om per fiets of per auto deel te nemen. Inschrijven via: info@parochiemariamagdalena.nl met opgave van naam en aantal personen (volwassenen en kinderen). Meer informatie: https://parochiemariamagdalena.nl/ of via het parochiesecretariaat: 076-5412231.

Noteert u vast in uw agenda:
* 8 mei: boottocht op de Mark, tijd: 13.00-18.00 uur.
Nadere informatie volgt nog.

Bedevaart naar Kevelaer

Op woensdagavond 5 juni a.s. zal er een avond worden gehouden over de bedevaart naar Kevelaer op 6 en 7 augustus. De avond wordt gehouden in de pastorie van Prinsenbeek.
Dit is de 300ste bedevaart vanuit Breda en omstreken en Oost Zeeuws Vlaanderen naar Kevelaer. 
Dus: noteert u vast de data in uw agenda als u belangstelling heeft om mee te gaan!

In het kader van de bisdom bedevaart naar Italië zullen er in maart ook een aantal activiteiten plaats vinden. Overigens, u kunt hier ook aan deelnemen als u niet met de bedevaart meegaat.
Dinsdag 12 maart en woensdag13 maart: lezing door Geert Derkse over 'Benedictijnse manier van leven'
Zaterdag 16 maart is er een bezinningsdag in OLV abdij Oosterhout o.l.v. zr Hildegard Koetsveld. 
Voor meer informatie kijkt u op de site van het St. Franciscentrum.

Gezinsdag "Groeien in liefde" en Tienerdag Heart of God zondag 17 maart a.s.

Middag voor bruidsparen en jonggehuwden: zondag 24 maart a.s.
Zangdag Gregoriaans: zaterdag 30 maart a.s. 9.30-14.00u Michaelkerk Breda 
 
Kijkt u ook eens op onderstaande sites: 


 
Copyright © 2019 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp