Copy

Nieuwsbrief
10 Juni 2020


LIEVE HEMEL
Sacramentsprocessie.
Secretariaat
Het secretariaat is elke werkdag geopend van 9.30 -11.00uur (in Effen alleen vrijdagochtend) voor o.a. het opgeven van misintenties.

Wilt u op zondag naar één van de vieringen in Effen of Princenhage? Laat het ons dan even weten via de mail (info@parochiemariamagdalena.nl) of telefonisch (076-5412231).

Omdat er vanwege de opgelegde maatregelen maar een beperkt aantal mensen aanwezig kan zijn in de viering vernemen we graag van u welke zondag u wilt komen (graag per keer 1 zondag opgeven), naar welke kerk u wilt en met hoeveel personen u denkt te komen.

Dank voor uw medewerking en begrip.
Van de pastor......

Sacramentsdag
 
Komende zondag 14 juni vieren we Sacramentsdag. Een belangrijk feest voor de katholieke Kerk, een hoogfeest zelfs!

Sacramentsdag verwijst naar de maaltijd die Jezus hield met mensen tijdens zijn leven. Een maaltijd die wij wekelijks met elkaar vieren.
Jezus ging vaak en graag met mensen aan tafel. Maar het was geen vrijblijvend gebaar. Als Jezus samen met tollenaars en zondaars maaltijd hield, drukte Hij daardoor Gods liefde uit voor elke mens: iedereen is welkom bij God!

Maar hoe liefdevol ook, zijn gebaar riep heel wat weerstand en protest op van hen die ‘heel precies in de leer waren’, maar ook van anderen voor wie ‘dit wel heel ver’ ging.


Afbeelding: Christus beschuldigd door Farizeeën.
Schilderij van Duccio di Buoninsegna (ca. 1255 - 1318/1319)

Dat Jezus met mensen van verschillende pluimage aan tafel ging, had te maken met zijn verlangen om de mens achter de mens zien, om hem of haar ten diepste te willen zien, zij die misschien door een ongelukkig begin of door moeilijke omstandigheden in het leven deze mens werd. Liefdevol kijken, zoals de Vader kijkt, dat is kijken voorbij het eerste gezicht. Maar wie kan dat?

Het is niet gemakkelijk en je moet het je iedere keer weer voornemen. Maar precies dát lijkt de opdracht te zijn van iemand die gelooft. De laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen was de samenvatting van heel zijn leven: Ik heb een boodschap aan jou en aan jou die er steeds maar buiten valt.

Eucharistie vieren tot Zijn gedachtenis betekent de levensweg van Jezus navolgen, bouwen aan een liefdesgemeenschap, van mens tot mens én wereldwijd. Zijn woord ter harte nemen en het in praktijk brengen.
 
Ben Hendriksen, pastor
 

 

Gelezen...
 
 
Ons eigen half uur ….
 
Uw gebedsintenties kunt u nog blijven doorgeven voor donderdag 18.00 uur via: info@parochiemariamagdalena.nl

Indien u na ons eigen half uur de viering op bijvoorbeeld  NPO 2 wilt volgen, kunt u gebruik maken van de gratis digitale zondags-blaadjes van de KBS.  U vindt ze steeds op: https://rkbijbel.nl/kbs/
Nieuws van de Vormselwerkgroep


In andere jaren starten we altijd na de zomervakantie met de vormselvoorbereiding van de vormelingen. Aankomend jaar zou de vormselviering dan begin 2021 plaats vinden.

Echter, gezien de huidige situatie met de Corona (COVID-19) pandemie, heeft het Bisdom aangegeven dat het niet de verwachting is dat de vormselvieringen tegen die tijd alweer kunnen doorgaan.

Om die reden zullen we nog niet in september beginnen met de vormselvoorbereiding. We zullen de komende maanden de ontwikkelingen blijven volgen.
Updates hierover zullen we geven via de volgende kanalen: lokale (digitale) wijkbladen, website  en onze nieuwsbrief (aanmelden kan via nieuwsbrief@parochiemariamagdalena.nl).

We verwachten in september de volgende update te kunnen geven. Voor vragen zijn we bereikbaar via het volgende e-mail adres: vormselwerkgroep@hotmail.nl.

 
Conferentie Missionaire parochie opnieuw uitgesteld

De conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ wordt opnieuw uitgesteld, in ieder geval tot het najaar van 2021.
Wel worden er deze maand twee webinars gehouden met fr. James Mallon.
Kijk hier voor meer informatie. 
On line geloofsfeestReserveer in je agenda: 
4 juli - Online geloofsfeest Jezus & de Storm!

 
Ingezonden....……                                                      

Zoals de zee je tenen aait
Het zand je voeten schuurt
De wind je haren streelt
De zon je warmt
 
Zoals mijn hand de jouwe aait
Mijn eelt je vingers schuurt
Mijn stem je oren streelt
Mijn knuffel je warmt
 
Zo ben ik bij je
Niet fysiek
Maar in gedachten
Geef ik je liefde en kracht
 
Naam dichter onbekend/ontbrekend
De nieuwsbrieven zijn, net als ons parochieblad, ook te vinden op onze website.
Nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief, maar wilt u deze wel ontvangen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via: nieuwsbrief@parochiemariamagdalena.nl

Mocht u ook een artikel, gedicht, foto of een video hebben voor de rubriek: "ingezonden", dan kunt u dit naar het hierboven genoemde emailadres sturen.

 
En tot slot....
Nog even in het kort waar u op moet letten als u naar één van de vieringen komt.
1. 
 
2.

3.
 
Kijkt u ook eens op onderstaande sites: 


 
Copyright © 2020 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.

KvK nummer 74900897

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp