Copy

Nieuwsbrief 
Maart 2020

 


LIEVE HEMEL
 
In memoriam Heidi Wijnsma - Beaart

Op zaterdag 8 februari 2020 ontvingen wij het trieste bericht, dat Heidi Wijnsma-Beaart, oud-bestuurslid van onze parochie, was overleden. Heidi heeft slechts 48 jaar mogen worden.
Kijk op onze website voor het volledige bericht.
Bericht van parochiebestuur H. Maria Magdalena
m.b.t. “kerken” tijdens de verbouwing van de kerk OLV ten Hemelopneming
 
Binnenkort start de verbouwing van onze kerk. Mede op basis van de inbreng van vele parochianen hebben we een goede tijdelijke oplossing gekozen en gaan we tijdens de verbouwing ‘’kerken” in de Protestantse Kerk “Het Kruispunt”, Harmonielaan 24. Wij zijn het bestuur van Het Kruispunt en ds Evelyn Quaak erkentelijk voor dit gastvrije aanbod.
Lees meer op onze website
 Afscheid pastor Henny Spooren
 
Eén van onze vrijwilligers heeft een prachtig artikel geschreven over het afscheid van pastoraal werkster Henny Spooren-Schaart.
 
Vieringen
Elke zondag zijn er in de drie parochiekernen vieringen:
9.30 OLV ten Hemelopneming, Markt 34, Prinsenbeek=>
vanaf 8 maart vieren we in Het Kruispunt, Harmonielaan 24, Prinsenbeek. Aanvangstijd viering: 9.00uur.
9.30 H. Moeder Gods, Effenseweg 3, Breda
11.00 H. Martinus, Haagsemarkt, Breda

Voor de actuele vieringen kijkt u op onze website of in de wijkbladen.

De gebedsgroep van woensdagochtend zal tijdens de verbouwing gewoon doorgaan. We komen dan samen in de huiskamer van de pastorie.
  
De Parochie Heilige Maria Magdalena besteedt elk jaar in de veertigdagentijd aandacht aan het project van de vastenactie. De campagne ‘werken aan je toekomst’ – van 26 februari tot en met 12 april – staat dit keer in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden.
In onze parochie besteden we gedurende de veertigdagentijd in elke viering kort aandacht aan het vastenactieproject ‘werken aan je toekomst’. U kunt bijdragen door het vastenactiezakje te vullen of het storten op: NL21 INGB 0000 0058 50, t.n.v. Vastenactie, Den Haag. Doet u dit jaar weer mee?

 
Sobere maaltijd
De Sobere Maaltijd, de solidariteitsmaaltijd die jaarlijks wordt georganiseerd door een werkgroep van de Protestantse  en Rooms Katholieke Kerk , heeft dit jaar als thema: Iedereen is welkom.
De Sobere Maaltijd vindt plaats op woensdag 1 april 2020 om 18.00 uur in de Protestantse kerk Het Kruispunt, Harmonielaan 24 in Prinsenbeek.
 
De opbrengst van deze solidariteitsmaaltijd is dit jaar bestemd voor het Annahuis  in Breda.

Na de oecumenische gebedsdienst en een korte presentatie over het Annahuis, gaan we aan tafel voor een eenvoudige broodmaaltijd.  De dienst begint om 18.00 uur  en de maaltijd zal naar verwachting duren tot 19.45 uur.
 
Tijdens de maaltijd wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd, die na afloop gedoneerd wordt aan het Annahuis. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze maaltijd en zo het goede doel  te steunen.
U kunt zich telefonisch opgeven bij:
Lia van Lier: 06 – 23 99 88 89
Hans van ’t Nedereind:  5620379
Elly van den Bliek: 5410907
 
U kunt zich ook opgeven per mail: Soberemaaltijdprinsenbeek@gmail.com
Of door het inleveren van het inschrijfstrookje op de flyers die in de kerk liggen.

 
Chrismaviering
De Chrismaviering van het bisdom waarin de oliën gewijd worden, die bij verschillende sacramenten door het jaar heen gebruikt worden,  wordt dit jaar gehouden in de Basiliek in Hulst op woensdag 8 april (woensdag in de Goede Week)
We gaan vanuit de Maria Magdalenaparochie met een bus.
We vertrekken 8 april vanaf de Haagse Markt Princenhage om 16.00u
In Hulst kunnen we onze meegebrachte boterham opeten en Pastoor Wiertz zorgt dat er koffie en thee aanwezig is.
De kosten bedraagt 10 euro per persoon. Dit kun je in de bus afrekenen.
Na de Chrismaviering is er nog even gelegenheid voor ontmoeting en daarna gaan we weer terug naar Princenhage.
Opgave: 
Vóór 25 maart en net zo lang tot de bus vol is.
En geef even door: Naam, adres, telefoonnummer, mailadres
bij info@mariamagdalenaparochie.nl
Of even bellen naar het centrale secretariaat: 076 5412231
Gezinsdag 29 maart
 
Hierbij brengen we graag nog eens
de gezinsdag 29 maart a.s.,
georganiseerd door het Sint
Franciscuscentrum onder de aandacht.
Klik op de afbeelding voor meer informatie.
Stille omgang Amsterdam + jongerenprogramma
Het is bijna zover! Op 21 maart 2020 vindt in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam het jongerenprogramma van de Stille Omgang (SO) plaats.
Lees hier meer.
24 uur voor de Heer
 
Met de titel ‘Even bidden tot U’, vindt van vrijdag 27 maart op zaterdag 28 maart het initiatief ‘24 uur voor de Heer’ plaats in het Bisdom Breda. Hiermee geeft het bisdom gehoor aan de oproep van paus Franciscus, toen hij vijf jaar geleden het Heilig Jaar van de Barmhartigheid afkondigde.
Op de website van het bisdom vindt u meer informatie.
 
Kijkt u ook eens op onderstaande sites: 


 
Copyright © 2020 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.

KvK nummer 74900897

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp