Copy
Onleesbaar? Bekijk deze email in je browser
 

Nieuwsbrief

Lieve Hemel
Januari 2023

Vieringen

Voor de actuele vieringen, kijkt u op onze website.
Van de pastor....

De heilige Naam Jezus
Wanneer in een joods gezin een kind wordt geboren heeft het aanvankelijk geen naam. Pas na acht dagen – na de besnijdenis – wordt de naam over het kind uitgeroepen en krijgt het een naam. Dat geldt ook voor Jezus. Zijn naam komt niet voor in het geboorteverhaal. De herders krijgen evenmin die naam te horen. Pas acht dagen na zijn geboorte horen we dat Hij Jezus heet. Precies zoals de engel dat tegen Maria en Jozef heeft gezegd. In de christelijke liturgie lezen we daarover op 1 januari. We vieren dan onder andere het Feest van de Moeder Gods. Daarom blijft de Naamgeving wat buiten de aandacht.
 
De heilige Bernardinus van Siena (1380-1440) heeft over de Naam van Jezus veel gepreekt. Hij schrijft daarover: “Wek niet, zo smeek ik, bij het horen van die Naam de gedachte aan macht, laat ons die Naam niet horen als de naam voor wraak, maar laat hij staan voor gerechtigheid. Schenk ons de Naam als de naam van barmhartigheid. […] Daarom is Jezus’ Naam het grote fundament van het geloof, dat ons tot kinderen van God maakt. Het geloof […] bestaat immers in de kennis en het licht van Jezus Christus, die het licht van de ziel is, de deur naar het leven en het fundament van eeuwig heil.”
 


Han Geppaart,pw.
 
Bernardinus reikt ons een mooi gebed aan, dat je in je persoonlijke gebedstijd kunnen bidden: 
 
Naam vol van heerlijkheid,
Naam vol van genade,
Naam vol van liefde en deugd!
Door U worden de zonden uitgewist,
door U worden de vijanden overwonnen,
door U worden de zwakken bevrijd,
door U worden de geduldigen bij hun tegenslagen gesterkt
en vinden zij hun vreugde!
U bent de eer van hen die geloven,
de leraar van hen die prediken,
U geeft kracht aan hen die werken,
en ondersteunt wie dreigen te vallen.

Door uw vurige ijver en gloed ontvlammen de verlangens,
worden de verlangde genadegaven verkregen,
worden beschouwende zielen gelaafd.
Door U worden allen
die in de hemelse heerlijkheid de overwinning vieren, verheerlijkt.
Laat ons, algoede Jezus,
met hen heersen door uw allerheiligste Naam.
Amen.
Week van Gebed voor de eenheid 
15 t/m 22 januari


Oecumenische vieringen deze maand vindt u hier.
Alphacursus
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we weer van start gaan met een nieuwe Alpha cursus.
Dat gaan we zeker doen, maar niet in het Martinushuis.
We hebben er voor gekozen om deze keer aan te sluiten bij de Alpha cursus van de parochie van de Heilige Familie in het Ginneken. Deze Alpha cursus start op dinsdag 17 januari.
U bent van harte welkom om hierbij aan te sluiten.
De eerste avond is een introductie avond en begint om 20.00uur. Voor meer informatie kijk op de website van de parochie H. familie
I
Familiezondagen
Iedere derde zondag van de maand is er een familiezondag afwisselend in Prinsenbeek en Princenhage.
Zondag 15 januari a.s. is er een familie zondag in Prinsenbeek.

Programma in het kort: 
 inloop, gezamenlijke start, in groepen uiteen waarbij leeftijdgenoten met elkaar catechese ontvangen en de ouders deelnemen aan een geloofsgesprek en ook catechese. Daarna volgt een eucharistieviering voor het hele gezin met na afloop een gezamenlijke eenvoudige maaltijd. Dit is het programma voor Princenhage. Komen we samen in Prinsenbeek dan zullen we eerst starten  met de eucharistieviering en daarna de catechese. 

NB: In verband met carnaval zal in februari de familiezondag zijn op 12 februari.

Wil je meedoen?  Meld je aan via: info@parochiemariamagdalena.nl 

 

Gezinsdag 26 maart a.s. in Oosterhout
Van harte welkom!
Geloofsfeest 15 april 2023
Jij komt toch ook?
Parochiekronieken

Gedoopt
11 december Emma Defilet (OLV ten Hemelopneming Prinsenbeek)

18 december Ries Bloks (H. Martinus Princenhage)
Overleden

7 december: Christ Nuitermans (H. Martinus Princenhage)
9 december: Peter Andreoli (OLV ten Hemelopneming Prinsenbeek)
10 december: Helena van Dam (Hoeven)
11 december: Johannes van Beek (H. Moeder Gods Effen)
23 december: Fons van de Ven (H. Martinus Princenhage)
Tieners / jongeren!
Je kunt je nog steeds aanmelden voor de WJD 2023 in Lissabon!!

....dit wil je toch niet missen??
Voor meer informatie over de Wereld Jongerendagen 2023 in Lissabon klik hier
En voor de reisopties klik hier.
Save the date:
Maak jij het verschil?

We hebben allemaal onze talenten en gaven, ook jij!
Wil je deze inzetten voor de parochie, dan komen we graag met je in contact.
Stuur een mail naar: info@parochiemariamagdalena.nl 
Want... zo maken we samen het verschil!
U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat u:
* zich heeft aangemeld
* ingeschreven staat in de ledenadministratie

Wilt u in de toekomst geen nieuwsbrief meer ontvangen, dan kunt u zich onderaan de nieuwsbrief afmelden.
Website rk kerk
Website bisdom breda
Website Sint Franciscuscentrum
Copyright © 2023 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.


KvK 74900897


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp