Copy
Onleesbaar? Bekijk deze email in je browser
 

Nieuwsbrief

Lieve hemel
Januari 2022

Torenklok kerk OLV ten Hemelopneming Prinsenbeek
DE TORENKLOK IS STUK.
 
Zoals u al gezien zult hebben: de klok op onze kerktoren staat al een aantal maanden stil.
Na bijna zestig jaren trouwe dienst heeft het uurwerk het begeven.
Reparatie kost ruim € 25.000. Dat is veel geld en daar hadden we niet op gerekend.
Daarom is het Parochiebestuur een actie gestart, waar ook u een bijdrage aan kunt leveren. 
 
U kunt uw donatie overmaken:
op rekening NL41 RABO 0142 4686 49
van de Parochie H. Maria Magdalena,
onder vermelding van TORENKLOK.

 

Aan de toren is een ‘thermometer’ aangebracht. Daar kunt u wekelijks volgen hoeveel onze inzamelingsactie al heeft opgebracht.
 
Ook uw donatie helpt om de stand van de thermometer op te hogen.
U doet toch ook mee?
Dan kunnen we in het voorjaar de reparatie laten uitvoeren en zijn we voor lange tijd weer helemaal bij de tijd.....!
 
Namens het Parochiebestuur: hartelijk dank voor uw medewerking.
 
Eric van Steen,
penningmeester.
Meer nieuws vanuit het bestuur..
 
Mededeling met betrekking tot  Anke Vos
 

Met ingang van 1 januari 2022 is Anke niet meer werkzaam in onze parochie. Anke gaat vanaf deze datum aan de slag in de parochie van de Heilige Familie en blijft werkzaam voor het St. Franciscuscentrum.

 

We danken Anke voor haar inzet voor onze parochie en wensen haar veel succes voor de toekomst.
 
Het bestuur en het pastoraal team zijn in overleg over de invulling van de nu ontstane vacature ook in relatie tot de ontwikkelingen en plannen rondom de missionaire kerk.
Kerstopbrengst collecte Project Charbel
 

De 2e collecte die we met Kerstmis 2021 in onze kerken hebben gehouden was bestemd voor het project Charbel. Dit project wordt ondersteund door de regionale Caritassen en ook door diverse parochies binnen het Bisdom Breda, waaronder onze eigen parochie H. Maria Magdalena.

Project Charbel (genoemd naar de Heilige Charbel Makhlouf) is gericht op het bieden van noodhulp aan 3 families uit Beiroet, die woonachtig zijn in het gebied waar op 4 augustus 2020 de grootste niet-nucleaire explosie uit de geschiedenis plaatsvond. De gevolgen van deze explosie, de grote sociaaleconomische problemen in Libanon en de gevolgen van de corona-pandemie, maken noodhulp dringend noodzakelijk.
 
De opbrengst van de 2e collecte met Kerstmis was € 531,--. Hartelijk dank hiervoor! Daarnaast danken wij u ook voor de gelden die rechtstreeks naar het bankrekeningnummer voor project Charbel zijn overgemaakt.
Op deze manier heeft u bijgedragen om de drie families in Beiroet een teken van hoop te geven en uitzicht op een betere toekomst.
Nieuwe maatregelen corona

Naar aanleiding van de afgekondigde versoepelingen op 25 januari hebben de bisschoppen het protocol voor vieren in coronatijd bijgesteld.
Dit betekent concreet:
  • Het maximaal aantal aanwezigen bij een viering is gelijk aan het aantal personen dat maximaal op anderhalve meter van elkaar in de desbetreffende kerk kan samenkomen.
  • Voor Prinsenbeek betekent dit dat parochianen zich moeten (blijven) aanmelden voor een zondagsviering.
  • Gezamenlijk koffiedrinken na afloop van een viering is helaas nog niet mogelijk.
  • Alle basismaatregelen op het gebied van gezondheid blijven gelden, d.w.z.  thuisblijven bij klachten, anderhalve meter afstand houden, de hygiëneregels volgen, goed ventileren en een mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere binnenruimtes.
  • Naast vieringen zijn – met inachtneming van alle basismaatregelen – ook andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten en vergaderingen ’s avonds tot 22.00 uur weer mogelijk.
  • Samenzang is weer toegestaan en koren mogen vanaf 26 januari weer repeteren en zingen tijdens vieringen (met inachtneming van bepaalde maatregelen).
 
 
Vieringen

Zondag 30 januari
a.s. zal er in  Prinsenbeek, kerk OLV ten Hemelopneming, een communieviering zijn i.p.v. een eucharistieviering. Voorganger zal zijn Han Geppaart, p.w.

Tot 3 maart zullen er  geen vieringen zijn op de donderdagochtend in de H. Martinus, Princenhage.
Actie Kerkbalans
 
 

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Binnenkort ontvangen al onze parochianen een enveloppe in de brievenbus met de vraag om mee te doen met de actie en ons te steunen met een financiële bijdrage.
 Waarschijnlijk bent u vertrouwd in onze kerk. We ontmoeten er God en elkaar. Het is een plek
waar we tot rust komen, naar elkaar omzien en samen God zoeken.
Een waardevol moment in de week waarop we ons geloof én het leven met elkaar delen.
We willen ook in de toekomst van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. We willen gastvrij en uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben, en voor hen die God nog niet kennen. Dit kost geld en daar is uw steun bij nodig.
 
Ook de coronacrisis heeft voor de parochie grote financiële gevolgen. Zo zijn er b.v. minder vieringen en collectegelden, terwijl de kosten wel grotendeels hetzelfde gebleven zijn.
 
We hopen van harte dat u bereid bent om een financiële bijdrage aan ons over te maken, zodat we een gastvrije en hartelijke Kerk kunnen zijn.
 
Geef dus vandaag voor de kerk van morgen
 
Hartelijk dank voor uw gift.
Terugblik herdertjestocht: Kids op weg naar de stal in Martinuskerk

Het is al weer bijna een maand geleden dat kinderen met hun (groot-)ouders vanaf de Mariakapel een tocht door de kerk maakten naar de kerststal.
Onderweg moesten ze hun naam opschrijven zoals Maria en Jozef dat in Betlehem deden.
Ze hoorden over de geboorte van Jezus en engelen die de herders en de kinderen opriepen naar de stal te gaan. De Meertenzangertjes waren als engeltjes met hun engelengezang.
Bij de stal werden kaarsjes gebrand en gebeden en gezegend. Voordat ze de kerk verlieten ontmoetten ze de koningen die ook op zoek waren naar het pasgeboren kindje. Het was een prachtige tocht in de sfeervol verlichte Martinuskerk in Princenhage. Dank aan al diegenen die er aan hebben meegewerkt.
 

Han Geppaart,pw
Franciscus van Sales

In onze Martinuskerk in Princenhage bevindt zich in het Bevrijdingsraam een afbeelding van de heilige Franciscus van Sales. Dit jaar gedenken we op 24 januari zijn 400ste sterfdag. En dat is niet alleen een terugdenken aan, maar meer nog een zoeken naar de betekenis die deze heilige heeft gehad in zijn eigen tijd en ook vandaag nog heeft.
 Franciscus werd op 21 augustus 1567 geboren op slot Sales bij Thorens in de Zuid-Franse landstreek Savoye. Hij deed zijn studie theologie, eerst in Parijs en vervolgens aan de universiteit van Padua. Hij was een warm voorstander van de hervormingen die door het Concilie van Trente werden ingevoerd. Franciscus was bisschop van Genève kort na de Reformatie. Genève was een calvinistisch bolwerk waardoor hij een ‘bisschop in ballingschap’ werd in het mooie stadje Annecy.
 
Als bisschop was hij zeer gezien. Hij was een beminnelijk mens wiens overtuiging het was in het besturen van zijn diocees maar ook in de geestelijke begeleiding van mensen dat liefde steeds weer het uitgangspunt moet zijn. Zijn belangrijkste leefregel was dan ook: ‘DOE ALLES UIT LIEFDE, NIET OMDAT HET MOET’. Dat was bijzonder in een tijd waarin zowel bij de calvinisten als de katholieken de gestrengheid van de kerkelijke leer de boventoon voerde. Zijn bekendste boek is de ‘Inleiding tot het devote leven’, dat ook na 400 jaar nog veel mensen inspireert en dat nog steeds herdrukt wordt, ook in Nederland. Bijzonder daarin is, dat hij steeds de concrete mens als uitgangspunt neemt, niemand overvraagt en mensen helpt om kleine stapjes te zetten in de voortgang van een gelovig vertrouwen in het leven als christen. Hij nodigt mensen uit met zijn bekende adagium: ‘BLOEI WAAR JE BENT GEPLANT’ en ook ‘WEES WIE JE BENT EN WEES DAT ZO GOED MOGELIJK’.
 
In het gebrandschilderd raam in de Martinuskerk wordt Franciscus van Sales als voorbeeld gesteld van zachtmoedigheid, een van de zaligsprekingen die daarin worden afgebeeld. Dit jaar besteden we in elke aflevering van de Lieve Hemel met een meditatie aandacht aan deze vertegenwoordiger van de zachtmoedigheid.
Parochiekronieken

Overleden:

3  januari:  Annie Speek 
22 januari: Adrie de Jongh-Frijters
22 januari: Bernhard Chan Jon Chu
22 januari: Piet Lint 
Jongeren  Events
 

Er staat weer van alles op de rol de komende maanden waarvoor we je graag uitnodigen:
Op woensdag 26 januari jl. is de online vorming Liefde & Seksualiteit begonnen. Afgelopen jaar hebben 70 jongeren deze vorming gevolgd en ze waren er heel enthousiast over. Vandaar dat we ‘m herhalen! Check: www.gezinengeloof.nl/online, geef je op en stel al je vragen over dit onderwerp op het anonieme online vragenformulier! 

Twee dagen later op vrijdag 28 januari is het Alpha Youth diner in Roosendaal! Het is een vrijblijvende introductie op de 'Alpha Youth': een gezellige avond met andere jongeren die geinteresseerd zijn in het christelijk geloof. Er zijn geen kosten aan verbonden. Ook als je zegt: 'mwah, ik weet al wel wat het christelijk geloof inhoudt' is het een fijne en gezellige manier om er weer even in te duiken, samen met andere jongeren. Hier vind je meer info en kun je je opgeven: https://www.sint-norbertusparochie.nl/51-activiteiten/jongeren/605-alpha-youth-van-start

De WJD@home, het weekendje Ameland moest vanwege corona doorgeschoven worden. Dussss, zelfde plan, andere data: we gaan van 29 april tot 1 mei. Het plan is zelfs dat de touringcar langs Breda rijdt. Check: https://sintfranciscuscentrum.nl/jongeren/nieuwe-data-wjdhome-op-ameland en natuurlijk hopen we dat je meegaat!
Ontdek wie Jezus is bij Alpha
In Breda gaat binnenkort weer een Alpha van start. Tijdens tien gezellige avonden in een ongedwongen en open sfeer ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over vijftien inspirerende onderwerpen, zoals: ‘Is er meer?’, ‘Wie is Jezus?’ en ‘Wat is bidden en hoe doe je dat?
Alpha is gratis en wordt gegeven op 10 donderdagavonden die om 18.30 uur starten met lekker eten. En er is één zaterdag gepland. Vanwege de coronamaatregelen starten we een maand later en wel op 24 februari. Je bent van harte welkom in het Martinushuis, Haagsemarkt 4, Breda.

Wil je meer informatie? Kijk op: https://alpha-cursus.nl, of neem contact op met of geef je op bij: Hanneke Oomen, e-mail:  hannekeoomen@online.nl
Noteer alvast in je agenda: 
Zaterdag 12 maart 2022
Conferentie missionaire parochie 24 en 25 maart a.s.

Conferentie ‘De Missionaire Parochie – Als God renoveert’ 24 & 25 maart 2022 gaat door, desnoods online.
Aanmelden is nog mogelijk, er zijn nog plaatsen voor nieuwe deelnemers beschikbaar. Op de website  https://missionaireparochie.nl/ is de meest actuele informatie te vinden en kunt u zich aanmelden.
Website rk kerk
Website bisdom breda
Website Sint Franciscuscentrum
Copyright © 2022 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.


KvK 74900897


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp