Copy
Onleesbaar? Bekijk deze email in je browser
 

Nieuwsbrief

Lieve hemel
December 2022

Het nieuwe vieren deze winter: 
Kerk H. Martinus Princenhage
En in....
de kerk H. Moeder Gods Effen
Vieringen

Voor de actuele vieringen, kijkt u op onze website.


Vieringen Kerst en Oud&Nieuw


Zat 24 december    Kerstavond 
16.00 tot 17.00 uur    OLV ten Hemelopneming Herdertjestocht in de kerk      Voorganger: Norbert Schnell 
19:00     OLV ten Hemelopneming     Eucharistieviering Voorganger: Norbert Schnell 
21:00   OLV ten Hemelopneming  Eucharistieviering      Voorganger: Gilbert Razon, svd
16.00 tot 17.00   H. Martinus   Herdertjestocht  in de kerk Han Geppaart / Gilbert Razon, svd
19.00     H. Martinus Eucharistieviering   Voorganger: Gilbert Razon, svd
19:00     Effen     Communieviering     Han Geppaart

25 december –  1e Kerstdag           
9:30       OLV ten Hemelopneming   Eucharistieviering Voorganger:  Norbert Schnell
9:30      H. Moeder Gods    Eucharistieviering    Voorganger:         Gilbert Razon, svd
6:00       H. Martinus        Dageraadsmis  Voorganger:   Norbert Schnell
11:00     H. Martinus    Eucharistieviering  Voorganger: Gilbert Razon,svd
                                                              
26 december – 2e Kerstdag Feest van de Heilige Familie                    
9:30       OLV ten Hemelopneming            Gebedsviering  Voorganger: Gilbert Razon, svd
11:00     H. Martinus       Communieviering  Voorganger: Ineke Leemput

Zat 31 dec          Oudjaar
19:00    Kruispunt    Oec. oudjaar viering   Voorgangers:    Ed de Kever / Joshanne Willems

Zon 1 jan             Nieuwjaar – Hoogfeest H. Maria, Moeder van God       
10:00     OLV ten Hemelopneming            Eucharistieviering  Parochiële viering met pastoraal Team
Oecumenische vieringen in december

Op 14 december is er om 19.00 uur s’avonds een oecumenische viering in het Kruispunt te Prinsenbeek. Voorgangers zijn Ds. Niels den Toom namens PKN-gemeente het Kruispunt in Prinsenbeek en namens de Parochie H Maria Magdalena pastor Ed de Kever.  Het thema: Hopen, elke dag weer.
Het is een meditatieve Taize-viering waarbij Psalm 25 centraal staat. U bent van harte uitgenodigd.
 
 
Op 31 december  is er om 19.00uur s’avonds een oecumenische viering in het Kruispunt te Prinsenbeek. Voorgangers zijn mevr. Joshanne Willems namens PKN-gemeente het Kruispunt in Prinsenbeek en namens de Parochie H Maria Magdalena pastor Ed de Kever. Het is een meditatieve viering waarbij centraal zal staan Jesaja 43, 15-21. Tijdens deze viering zullen er enkele Taize- liederen ten gehore worden gebracht. U bent ook bij deze viering van harte uitgenodigd.

 
Van het bestuur
Wijziging kerktarieven per 1 januari 2023.
Jaarlijks worden de tarieven voor kerkelijke diensten door het Bisdom Breda aangepast op basis van de
indexcijfers consumentenprijsindex van het CBS. Het Parochiebestuur heeft besloten de door het Bisdom Breda
voorgestelde aanpassingen te volgen.
Helaas ontkomen we ook dit jaar niet aan een verhoging.
De nieuwe tarieven voor o.a.:
* misintentie: € 12,00
* huwelijk en uitvaart: € 690
* parochie bijdrage: € 156
Van de pastores..............

De Advent is reeds begonnen
 
In 2010 werd het WK voetbal toegewezen aan Qatar. Al jaren geleden werd er bericht over mensenrechtenschendingen, de levensgevaarlijke werkomstandigheden op de bouwplaatsen van de stadions en de honderden doden die er vielen bij de bouw van die stadions.


Het viel mij toen al op dat er aan die berichtgeving geen gevolgen verbonden werden. Volgens de Britse krant ‘The Guardian’ zijn in de afgelopen tien jaar in Qatar 6500 arbeiders uit India, Pakistan, Nepal, Bangladesh en Sri Lanka gestorven. De FiFa spreekt over slechts 30 dode arbeiders. Links en rechts klinken er kritieken, maar degenen die werkelijk een tegenstem kunnen laten horen, blijven er verre van of houden zich angstvallig stil. Heel het WK is met duisternis omgeven. Het is exemplarisch want de wereld geeft veel, heel veel duistere plekken te zien.
 
Maar licht is er ook. In deze donkere weken voor kerstmis zetten mensen zich op kleine schaal in om licht te laten schijnen in het leven van andere mensen waar het donker is. Het is goed om je daar op te richten. De Advent is aangebroken. Dit jaar de langst mogelijke adventtijd: vier volle weken van wachten, verwachten, uitzien naar hoop, vreugde en vrede. Alles wat er aan goedheid gedaan wordt in deze periode brengt het licht van Kerstmis dichterbij in ons leven, in dat van anderen en ten slotte in heel de wereld. Uiteindelijk zal het klinken: Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer. Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie God welbehagen heeft.
 
Allen een gezegende en vreugdevolle Advent toegewenst.
 

Han Geppaart, pastoraal werker.

 
Werkgroep diaconie / caritas

Solidariteitsactie Energiefonds voor minder draagkrachtigen

Vanuit de overheid krijgt elk huishouden dit jaar een energietoeslag van € 190 in de maanden november en december.
Nu blijkt dat niet iedereen dit bedrag nodig heeft om de energiekosten te kunnen betalen.Vanuit solidariteit naar de minder draagkrachtigen in onze samenleving willen wij u als parochiële werkgroep Diaconie/Caritas het volgende verzoek doen:
Als u de energietoeslag niet nodig heeft, vragen wij u deze of een gedeelte hiervan, te storten op de bankrekening van onze parochiële Caritas, zodat wij de minder draagkrachtigen in onze parochie kunnen helpen.
U kunt erop vertrouwen dat wij dit zorgvuldig verder behandelen.
Nogmaals het is een vrijblijvende vraag, maar wij hopen op een succesvolle respons zodat wij als werkgroep Diaconie/Caritas – mede dankzij u - onze medemens kunnen bijstaan in deze bijzondere tijden.
Ons bankrekeningnummer is:
IBAN: NL 09 RABO 0142 5958 10  t.n.v. Caritas Parochie Maria Magdalena
Aub vermelden Solidariteitsactie energiefonds.
 
Ook maken wij u attent op de mogelijkheid voor financiële ondersteuning van:
  • de Voedselbank,  IBAN: NL37 INGB 0005 3881 89 t.n.v. Stichting Voedselbank Breda
  • het Kansfonds (ondersteunt bijv inloophuizen),  IBAN: NL41 INGB 0675 8622 05 t.n.v. Kansfonds.
 
Hartelijk dank alvast voor uw bijdrage!

namens de werkgroep Diaconie/Caritas, Henk Teunissen.

 
Martinus pakketten actie 2022: wederom overweldigend!
 
Op zaterdag 12 november organiseerde de werkgroep Diaconie van onze parochie alweer voor de twaalfde keer een inzameling van levensmiddelen in Princenhage. Dat gebeurde bij de supermarkt van Albert Heijn en bij de supermarkt van de Jumbo. Op die dag werden klanten bij de ingang van de supermarkt gevraagd om naast hun eigen boodschappen een of meerdere extra artikelen te kopen en die te schenken aan de Martinus pakketten actie.
De ingezamelde artikelen zijn in en na de zondagsviering van 13 november door de pastores gezegend. Vervolgens heeft de werkgroep van deze artikelen voedselpakketten samengesteld die bezorgd zijn bij mensen en gezinnen in Breda-West die het goed kunnen gebruiken.
Evenals voorgaande jaren was de actie weer een succes! Ondanks de bijzondere tijd waarin we leven, ontvingen we veel hartverwarmende reacties en spontane bijdragen. Dank je wel hiervoor! Ook hartelijk dank aan de supermarkten Albert Heijn en Jumbo, de sponsoren en al degenen die een bijdrage hebben geleverd.
We hebben dit jaar met de feestdagen in het vooruitzicht weer veel mensen en gezinnen blij kunnen maken.


Werkgroep Martinus pakketten actie.
Herfstactie Voedselbank: een succes!
In oktober heeft de werkgroep Diaconie van onze parochie een inzamelingsactie gehouden voor de Voedselbank, de zogenaamde Herfstactie.
Deze inzamelingsactie vond plaats in Prinsenbeek. Mensen konden gedurende de maand oktober producten afgeven bij het parochiesecretariaat of inleveren voorafgaand aan en na afloop van de zondagsvieringen.
Deze inzameling was een succes! Resultaat: twee meer dan overvolle boodschappenkarren met o.a. luiers, soep, groenten en fruit in blik, pasta en pastasauzen. Deze producten hebben we na afloop van de actie bij de Voedselbank afgeleverd, waar men blij verrast was met de grote hoeveelheid ingezamelde producten.
Op zondag 30 oktober heeft de heer Thijs Verhees, coördinator van de Voedselbank, toegelicht waarom uw steun zo hard nodig is. De afgelopen maanden zijn er veel nieuwe aanvragen om ondersteuning binnengekomen. Daarnaast is de verwachting dat het aantal aanvragen de komende tijd verder zal toenemen gezien de stijging van kosten van levensonderhoud en de toegenomen energielasten. In deze zondagsviering hebben we een extra collecte gehouden voor de Voedselbank. Opbrengst: € 352,--.
Hartelijk dank, namens de Voedselbank!
Uw steun in geld en goederen is meer dan welkom!
Wie doet er mee met de herdertjestocht? (klik maar op de foto)
Parochiekronieken

Overleden


Op 15 juni is overleden, maar niet vermeld in de nieuwsbrief: Piet van der List
23 -11-2022 Toon Francken (Martinus)

26-11-2022 Rie Moes-Backer (Prinsenbeek)

 

Weet jij wat advent is? Klik maar op de afbeelding.........................
Inspirerende bijeenkomst 1e familiezondag in onze parochie.
 
Zes gezinnen kwamen op zondagochtend 27 december, de eerste zondag van de Advent, samen in het Martinushuis.
De sfeer was meteen warm en hartelijk. Van pater Gilbert leerden de kinderen op een speelse wijze al direct om een goed kruisteken te maken. Er werd wat verteld over de bedoeling van de familiezondagen en natuurlijk met elkaar kennis gemaakt. Omdat het thema samenhing met de Advent werd het verhaal verteld over de engel die Maria bezoekt en zegt dat ze een kind van God krijgt: Jezus (Lucas 1,26-38). Sofie bespeelde de xylofoon waardoor mystieke klanken het verhaal begeleidde. Daarna werd de betekenis van de advent nog wat verder uitgediept en maakte elk gezin twee adventskransen: een voor zichzelf en een om weg te geven.
 
In processie werden de kransen door de kinderen aan het begin van de eucharistieviering naar voren gebracht. Daar werd elke krans gezegend en ontstoken door de kinderen. De viering werd sfeervol opgeluisterd door de Meertenzangertjes en het Weekkoor. Op verschillende onderdelen hadden kinderen en een ouder een taakje in de viering, waarin iedereen zich welkom en betrokken voelde. Al met al een mooi nieuw begin, mede dankzij de inzet van de vrijwilligers die mee gaan helpen bij de familiezondagen.
 

Han Geppaart, pastoraal werker.
 
Ingezonden....

Uit de boedel van een familielid in Limburg heb ik het volgende gevonden.
{Zie bijgevoegde foto.}
Een strook papier op een rolletje van +/- 8 cm hoog en een lengte van 165 cm.
Er staan gebeden op.
Op google vind ik één artikel waarin dit papier wordt genoemd. Daar heet het: de Heilige lengte van Jezus Christus.
Wanneer je dat bij je draagt beschermt het je tegen bijna alles.
 
Ik zou graag weten of iemand dit papier kent en of iemand er meer over kan vertellen.

Ik ben benieuwd.

Nellie Stoof.


.
Save the date:
Tieners / jongeren!
Je kunt je nog steeds aanmelden voor de WJD 2023 in Lissabon!!

....dit wil je toch niet missen??
Voor meer informatie over de Wereld Jongerendagen 2023 in Lissabon klik hier
En voor de reisopties klik hier.
U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat u:
* zich heeft aangemeld
* ingeschreven staat in de ledenadministratie

Wilt u in de toekomst geen nieuwsbrief meer ontvangen, dan kunt u zich onderaan de nieuwsbrief afmelden.
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit jaar.
Daarom alvast: Bestuur en pastoraal team
 
Website rk kerk
Website bisdom breda
Website Sint Franciscuscentrum
Copyright © 2022 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.


KvK 74900897


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp