Copy

Nieuwsbrief
13 Mei 2020


LIEVE HEMEL
Stilleven met vruchten en bloemen 1620-1621
Balthasar van der Ast
Bereikbaarheid pastorale beroepskrachten
Indien u graag een pastor wilt spreken, dan kan dat op maandagochtend en donderdagochtend op het nummer 076-5412231. Zij zullen deze dagen van 10.00-11.00 uur telefonisch op dit nummer bereikbaar zijn.
Wilt u hen op een ander moment spreken, dat kan ook op het volgende nummer: 06 16886076.
Van de pastor......

Het komt goed

Er is nog steeds coronagevaar, maar de versoepeling van de eerder afgekondigde maatregelen is al bekend gemaakt door de overheid.
Ik heb het gevoel dat het een goedkeuring is van wat toch al bezig was.
Dus niet zozeer een initiatief van de regering, maar sanctionering van een praktijk. Misschien was het beter nog even te wachten, maar de mensen zijn gewoon niet meer te houden.

We mogen weer naar de kapper, vanaf 1 juni weer naar het theater en de bioscoop. Op 1 juli mogen kerkgemeenschappen met maximaal honderd mensen samenkomen en tot die tijd blijft het beperkt tot dertig.
Het is lastig om mensen in een democratie lang in bedwang te houden, zo blijkt. Het heeft ook te maken met economische redenen. Als je afhankelijk bent voor je inkomen van klanten en je moet je zaak gesloten houden, dan voel je een bijna niet te beteugelen drang om je deuren toch maar open te doen. Je moet toch eten en je hypotheek betalen of het nu riskant is of niet. Alles komt onder druk te staan. Relaties, gezinnen en het samenleven. Maar afgezien daarvan hebben velen een behoefte aan vrijheid. Een mens gedijt bij ruimte om te kunnen leven.

Er zijn er die psychische klachten krijgen vanwege de onzichtbare dreiging en de opgelegde beperkende maatregelen. Maar het is niet anders, het is zoals het is en we moeten verder. Misschien is dat ook wel gewoon goed. De kracht om verder te willen leven maakt ons enigszins onbezonnen, maar zo is het altijd geweest, het was de enige manier om in een volgende fase te komen.

We komen er doorheen, dat is zeker, maar op je hoede blijven en voorlopig wat afstand houden is toch zo gek nog niet.
 
Pastor Ben Hendriksen

Gelezen...
 
 
Ons eigen half uur ….
 
Uw gebedsintenties kunt u nog blijven doorgeven voor donderdag 18.00 uur via: info@parochiemariamagdalena.nl

Indien u na ons eigen half uur de viering op bijvoorbeeld  NPO 2 wilt volgen, kunt u gebruik maken van de gratis digitale zondags-blaadjes van de KBS.  U vindt ze steeds op: https://rkbijbel.nl/kbs.
Verbouwing OLV ten Hemelopneming Prinsenbeek
De verbouwing is al flink op weg. Een overzicht van de linkerkant van de kerkzaal. Op de schuine wand zal de kruisweg komen.
Dhr. Ronald Witte die de verbouwing coördineert geeft  aan geïnteresseerde bestuursleden een rondleiding.
Op de plek waar mw. Maria Vermeulen staat zal de werkplek van de pastores komen.
Een overzichtsfoto van de kerkzaal genomen vanaf de koorzolder.
In de nis links zal de Maria/dakkapel komen.

                                                                                            Foto's zijn genomen door Ben Hendriksen
Opbrengst Vastenactie


Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus heeft dit jaar in onze parochie geen verspreiding van de Vastenzakjes plaatsgevonden.
Wij attendeerden u op de mogelijkheid om de Vastenactie op een andere wijze te ondersteunen, bijvoorbeeld door uw bijdrage over te maken op het rekeningnummer NL 97 RABO 0155099078 t.n.v. parochie OLV ten Hemelopneming.
In totaal is binnen onze parochie een bedrag van € 920,-- voor de Vastenactie opgehaald. Een mooi bedrag!

Wij danken u hartelijk voor uw steun. Hiermee kan het beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden worden bevorderd.
 
Gebed tot Onze Lieve Vrouw
«Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, o heilige Moeder van God»

In de huidige tragische situatie, waarin de hele wereld ten prooi valt aan lijden en angst, wenden we ons naar u, Moeder van God en onze Moeder, en zoeken toevlucht onder uw bescherming.

Maagd Maria, richt uw genadige ogen op ons te midden van deze corona-pandemie, en troost hen die radeloos zijn en rouwen om hun overleden dierbaren, die soms begraven zijn op een manier die hen zielsveel pijn doet. Sta allen bij die zich zorgen maken om hun dierbaren die ziek zijn en die ze niet nabij kunnen zijn vanwege het besmettingsgevaar. Geef vertrouwen aan wie zich zorgen maken over de onzekere toekomst en over de gevolgen voor de economie en de werkgelegenheid.

Moeder van God en onze Moeder, bid voor ons tot God, de Vader van barmhartigheid, dat deze zware beproeving eindigt en dat weer hoop en vrede schijnen aan de horizon. Wees een voorspraak bij uw Goddelijke Zoon zoals in Kana en vraag Hem om de families van de zieken en de slachtoffers te troosten en hun harten te openen voor hoop en vertrouwen.

Bescherm de artsen, verpleegkundigen, gezondheidswerkers en vrijwilligers die in deze noodsituatie in de frontlinie staan en hun leven riskeren om anderen te redden. Begeleid hun heldhaftige inspanningen en geef hen kracht, edelmoedigheid en blijvende gezondheid.

Sta dicht bij hen die de zieken dag en nacht verzorgen en bij de priesters die met pastorale zorg en evangelische inzet iedereen proberen te helpen en tot steun te zijn.

Heilige Maagd, verlicht de geesten van mannen en vrouwen die zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek, zodat ze effectieve oplossingen kunnen vinden om dit virus te overwinnen.

Steun de leiders van naties om met wijsheid, zorg en vrijgevigheid diegenen te helpen die de basisbehoeften van het leven missen en om met een vooruitziende blik en een geest van solidariteit sociale en economische oplossingen te bedenken.

Heilige Maria, schud onze gewetens wakker zodat de enorme bedragen die worden geïnvesteerd in de ontwikkeling en aankoop van wapens, in plaats daarvan worden besteed aan onderzoek om soortgelijke rampen in de toekomst te voorkomen.

Liefdevolle Moeder, laat in de wereld het gevoelen groeien dat we allemaal lid zijn van één grote familie in het besef van de band die ons verenigt, zodat we, in een geest van broederschap en solidariteit, kunnen helpen om talloze situaties van armoede en nood te verlichten. Maak ons sterk in geloof, volhardend in dienstbaarheid, trouw in gebed.

O Maria, Troosteres van de bedroefden, omhels al uw kinderen in nood en vraag dat God in zijn almacht ons bevrijdt van deze vreselijke epidemie opdat het leven in alle rust zijn normale gang kan hernemen.

Aan u, die onze levensweg verlicht als een teken van redding en hoop, vertrouwen wij onszelf toe. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria.
Amen.

                                                                                       bron: bisdomvanbreda
De nieuwsbrieven zijn, net als ons parochieblad, ook te vinden op onze website.
Nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief, maar wilt u deze wel ontvangen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via: nieuwsbrief@parochiemariamagdalena.nl

Mocht u ook een artikel, gedicht, foto of een video hebben voor de rubriek: "ingezonden", dan kunt u dit naar het hierboven genoemde emailadres sturen.

 
 
Kijkt u ook eens op onderstaande sites: 


 
Copyright © 2020 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.

KvK nummer 74900897

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp