Copy

Extra editie Nieuwsbrief
1 april 2020


LIEVE HEMEL
Ingezonden door: Truus Remie
Bereikbaarheid pastorale beroepskrachten
Indien u graag een pastor wilt spreken, dan kan dat op maandagochtend en donderdagochtend op het nummer 076-5412231. Zij zullen deze dagen van 10.00-11.00 telefonisch op dit nummer bereikbaar zijn.
Wilt u hen op een ander moment spreken, dat kan ook op het volgende nummer: 06 16886076.
Palmtakjes
Op zondag 5 april begint de Goede Week. Het is de week waarin wij het lijden en sterven van Christus overwegen en Zijn overwinning op de dood.
Wij beginnen deze bijzondere week met zijn intocht in Jeruzalem:
 
Zeer velen uit het volk spreidden hun mantels uit op de weg , terwijl anderen de weg bedekten met takken die zij van de bomen hadden gesneden. (Mt. 21, 8-9)
 
Ter herdenking hiervan ontvangen de parochianen op Palmzondag gezegende palmtakjes. Ook dit jaar zal dat gebeuren, echter nu een beetje anders vanwege het Coronavirus.
foto uit: de bijbel in 1000sec.be
Op zondag 5 april worden de palmtakjes gezegend en naar de verschillende kerken gebracht.
In de middag kunt u uw takje halen: in de Mariakapel in Princenhage, in de Mariakapel in Effen en in Prinsenbeek bij de ingang van de pastorie. Dit alles met inachtneming van de maatregelen op het gebied van afstand, hygiëne en gezondheid.
 
Pastor Ben Hendriksen
 
 
Ons eigen half uur ….
 
Afgelopen zondag ging ons eerste eigen half uurtje on-line. 
We hebben hier heel veel hartverwarmende en bemoedigende reacties op gehad. Hieronder een aantal reacties. Hartelijk dank daar voor!
Ook komende zondag, Palmzondag, zal er weer een filmpje op de website staan. 
Verder hebben we vorige week gevraagd om een 'selfie' van  uzelf te maken (of u laat het door iemand doen), deze uit te printen (A4) en op een stuk karton te plakken. Deze foto’s worden dan op de lege plaatsen en stoelen gezet, zodat we toch een gemeenschap vormen met eigen unieke gezichten.
We hebben al een aantal 'selfies' binnen, maar hopen op een nog groter aantal. Daarom bij deze nogmaals een verzoek om er één te maken. 
U kunt dit in de brievenbus stoppen van de pastorie Prinsenbeek, Effen en het Martinushuis. We zullen dan alle selfies verzamelen en meenemen naar de Martinuskerk waar het pastoraal team viert.


U kunt uw intenties opgeven voor vrijdagochtend 9.00u via: info@parochiemariamagdalena.nl
 

Gebed voor geestelijke communie

(H. Alphonsus Liguori)

Mijn Jezus,
ik geloof dat U in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig bent.
Ik bemin U boven alles
en wens U in mijn hart te verwelkomen.
Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen,
vraag ik U de genade van de geestelijke communie.
Omhels mij 
en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.
Draag mij in Uw Geest,
en laat mij nooit van U scheiden. Amen.

Thuisbrengservice Boekendonck
Nu iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven door het coronavirus en de bewoners van Prinsenbeek niet meer naar Boekendonck kunnen, heeft de vrijwilligersbibliotheek in Prinsenbeek een nieuwe service bedacht. Met ingang van vrijdag 27 maart start een ‘boeken-thuisbrengservice’.
Lees hier verder.
Mededeling Caritas Banneux bisdom Breda

Zoals veel activiteiten in deze periode zijn ook de voorjaarsbedevaarten naar Banneux geannuleerd.
Kijk op onze website voor het gehele bericht.

Ja, er is angst.
Ja, er is isolatie.
Ja, er wordt gehamsterd.
Ja, er is ziekte.
Ja, er is zelfs dood.

Maar,

Ze zeggen dat je in Wuhan na zoveel jaren van lawaai
de vogels weer kan horen zingen.
Ze zeggen dat na slechts een paar weken van rust
de lucht niet langer stijf staat van de smog
maar blauw en grijs en helder is.

Ze zeggen dat in de straten van Assisi
mensen elkaar toezingen
over de lege pleinen
en hun ramen openhouden,
zodat zij die alleen zijn
de geluiden van families
om hen heen kunnen horen.

Ze zeggen dat een hotel
in het westen van Ierland
gratis maaltijden aanbiedt
en bezorgt bij hen die aan huis gebonden zijn.

Vandaag is een mij bekende jonge vrouw
druk bezig om in haar buurt
flyers te verspreiden met haar nummer,
zodat de ouderen iemand hebben
die ze kunnen bellen.

Vandaag bereiden kerken, synagoges,
moskeeën en tempels zich voor
om dakloze, zieke en vermoeide mensen
te kunnen verwelkomen
en onderdak te bieden.

Over de hele wereld beginnen mensen
te vertragen en te reflecteren.
Over de hele wereld kijken mensen
op een nieuwe manier om naar hun buren.
Over de hele wereld worden mensen
ontvankelijk voor een nieuwe realiteit,
voor hoe groot we eigenlijk zijn
en hoe klein onze feitelijke controle,
voor wat er werkelijk toe doet.
Voor liefde.

Dus we bidden en realiseren ons:
Ja, er is angst,
maar er hoeft geen haat te zijn.
Ja, er is isolatie,
maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.
Ja, er wordt gehamsterd,
maar er hoeft geen gierigheid te zijn.
Ja, er is ziekte
maar de ziel hoeft niet te lijden.
Ja, er is zelfs dood,
maar er kan altijd
een wedergeboorte van liefde zijn.
Word je bewust van de keuzes die je maakt
voor je leven nu.
Vandaag: Adem.
Hoor,
achter de fabrieksgeluiden van je paniek,
zijn de vogels weer aan het zingen,
klaart de hemel op,
is de lente in zicht.

En altijd worden we omringd door Liefde.
Open de ramen van je ziel.
En al ben je niet in staat
om de ander over het lege plein aan te raken:
Zing.

Richard Hendrick, OFM (uit: Nieuwsbrief Vicariaat Breda)

 

De nieuwsbrieven zijn, net als ons parochieblad, ook te vinden op onze website.
Nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief, maar wilt u deze wel ontvangen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via: nieuwsbrief@parochiemariamagdalena.nl
Bericht van het Martinuskoor
 Op het moment dat ik  aan het schrijven ben over de gang van zaken in  het Martinuskoor, is het heel stil, letterlijk en figuurlijk.
De diensten in alle kerken van Nederland zijn stopgezet tot en met 31 mei (Pinksteren). Dus ook de kerkelijke vieringen in de St. Martinuskerk: geen Goede Weekvieringen, geen paasvieringen en hetzelfde geldt voor Hemelvaartsdag en Pinksteren.
 
Voor onze koorleden, dirigente en organist is deze stopzetting – ondanks dat het natuurlijk een heel begrijpelijke maatregel is – heel erg jammer omdat de vieringen rond Pasen en Pinksteren muzikaal gezien hoogtepunten zijn in het koorjaar. Ook de repetities van het koor zijn voorlopig stop gezet en voor de koorleden betekent deze ‘stilstand’ dan wel geen achteruitgang maar het draagt in ieder geval niet bij tot meer kwaliteit. Er zal straks wanneer een en ander weer genormaliseerd is, keihard gewerkt en gerepeteerd moeten worden..........
 
Kort voor het stopzetten van repetities en kerkdiensten hield het koor op 27 februari 2020 zijn jaarlijkse algemene ledenvergadering in het parochiehuis.
De agenda van deze vergadering was gevuld met de altijd voorkomende zaken als goedkeuring van de notulen 2019, het financieel jaarverslag, een woordje van dirigente, organist en pastor, benoeming van de koordagcommissie enz. En de aanwezige leden kregen ook het Jaarverslag 2019, dat ongeveer 20 pagina’s omvatte waarin uitgebreid het wel en wee van koor en koorleden werd beschreven.
Ook werd bekend gemaakt dat het jaar 2021 in het teken zal staan van het 50-jarig bestaan van het koor. In de afgelopen bestuursvergaderingen is daarover al flink nagedacht en gesproken. U zult er ongetwijfeld later nog veel meer over horen, en de datum waarop dat jubileum kerkelijk wordt gevierd is 31 januari 2021. Natuurlijk onder voorbehoud of zoals in goed christelijke kringen gezegd wordt: ‘Deo volente’. 
Graag tot een volgende keer.
Chris van Gool.                                                                                                                      
En verder........

Vanwege de coronamaatregelen vinden de publieke vieringen geen doorgang tot 1 juni a.s.
Momenteel worden er op diverse plekken en op verschillende wijzen gezocht naar alternatieven: vieringen die live gevolgd kunnen worden op You tube of via Facebook, online catechese en andere gebedsmomenten.
Op onze website onder het kopje "interessante links" hebben we een aantal hiervan opgenomen.
Parochieblad Lieve Hemel
 
De nieuwe editie van het parochieblad Lieve Hemel is uit en zal dit weekend worden verspreid.
Wij wensen u veel leesplezier!

 
 
Kijkt u ook eens op onderstaande sites: 


 
Copyright © 2020 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.

KvK nummer 74900897

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp