Copy

Nieuwsbrief 
November 2019

 


LIEVE HEMEL
 
Allerzielen 
Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zoals een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht.
Viering Allerheiligen
Op 1 November vieren katholieken Allerheiligen: mensen die in de loop der geschiedenis belangrijk zijn geworden voor gelovigen. 
Wij nodigen u graag uit voor de eucharistieviering van Allerheiligen op vrijdagochtend 1 november om 9.00 uur in de H. Moeder Godskerk in Effen. 
Dit is een parochiële viering met het pastoraal team.
Wees van harte welkom!
Viering van Allerzielen 
Wij nodigen u uit voor de vieringen van Allerzielen op zaterdagavond 2 november om 19.00 uur in:
  • Kerk OLV ten Hemelopneming (Voorganger: Ben Hendriksen)
  • Kerk H. Martinus (Voorganger: Han Geppaart)
Die avond staan we stil bij diegenen die ons het afgelopen jaar en al wat langer geleden door de dood zijn ontvallen. We noemen hun namen en ontsteken licht.
We komen samen om te gedenken, te bidden en woorden te horen van troost en bemoediging. 
Wees van harte welkom in deze gebedsviering.
Hubkes brood
De zegening van het Hubertus brood is een oude traditie in de Zuidelijke Nederlanden en ook in ons bisdom. De heilige Hubertus wordt herdacht op 3 november. 
Tot op de dag van vandaag worden op vele plaatsen op of rond zijn feestdag 'Hubkes' gezegend en verspreid. 
Hubertus genas eens een man van hondsdolheid. Daarom wordt hij speciaal aangeroepen tegen deze ziekte en daartoe wordt ook het Hubertus brood ('hubkes') gezegend. 
Martinuspakketten actie 2019
Aansluitend bij de feestdag van Sint Maarten op 11 november, organiseert de werkgroep Diaconie van parochiekern H. Martinus zaterdag 16 november a.s. een inzameling van levensmiddelen in Princenhage. Dit zal gebeuren bij de supermarkten van Albert Heijn en de Jumbo. 
Op onze website staat verder alle informatie.
Jubileum koor Intermezzo
Op 3 november is het zover. Dan viert het koor Intermezzo, hun 20jarig bestaan. Om dat te vieren zijn er elf stukken ingestudeerd die gebaseerd zijn op de Tien Geboden en in een heel eigentijds jasje gezet door Tom Parker. 
Het concert begint om 14.00 uur in de R.K. Kerk op de Markt in Prinsenbeek. De toegang is gratis!
Meertenzangertjes
Op zondag 3 november zal er om 13.00 uur in kerk H. Martinus een wervingsrepetitie zijn – vooral om extra kinderen te werven voor vieringen rond kerstmis.
We hopen natuurlijk dat een aantal kinderen zo enthousiast wordt dat ze lid willen worden van het koor.
De Meertenzangertjes zullen zingen: 
24 december 19.00 uur Martinuskerk samen met het JKP.
25 december 14.00 uur Martinuskerk "kindje wiegen".
5 januari 11.00 uur Martinuskerk samen met gelegenheidskoor.
Voor meer informatie kijkt u eens op onze website.

 
Vooraankondiging ouderenpastoraat
Noteert u alvast in uw 

Volgende bijeenkomst van het ouderen pastoraat zal zijn:
  • woensdag 11 december om 11.00 uur.
Eerste Communie 2020
De data voor de Eerste Communievieringen zijn:
* 9 mei 10.00 uur in Prinsenbeek
* 10 mei 10.00 uur in Princenhage
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen er extra vieringen zijn om 12.00 uur.
Begin november zullen zoals ook voorgaande jaren de uitnodigingen via de scholen binnen de parochie worden verspreid.
 
Kijkt u ook eens op onderstaande sites: 


 
Copyright © 2019 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.

KvK nummer 74900897

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp