Copy
Onleesbaar? Bekijk deze email in je browser
 

Nieuwsbrief

Lieve hemel
November 2022 herzien

Allerzielen
In de nieuwsbrief die gisteren is verzonden staat bij Allerzielen niet vermeldt dat er vanavond ook een viering in Prinsenbeek is.
Daarom hierbij een herziene versie van de nieuwsbrief.
Vieringen

Voor de actuele vieringen, kijkt u op onze website.
Allerzielen
Op woensdag 2 november vieren we Allerzielen.
Dit doen we om 19.00u in de kerk OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek en ook om 19.00u in de H. Martinus in Princenhage. 

We gedenken de mensen die vanaf Allerzielen 2021 zijn gestorven en van wie we in de kerk afscheid hebben genomen. Hun namen worden genoemd en er wordt voor hen een kaarsje aangestoken.
In de viering denken we ook aan de mensen die eerder zijn gestorven. Vergeten doen wij hen niet, ook al worden ze dit jaar in de kerk niet meer met name genoemd. Zij leven voor altijd in ons hart. Alles is eindig, maar liefde blijft!
Zegenen van de graven

Op Allerzielen, woensdag 2 november, worden in Princenhage de graven gezegend om 10.30 uur. U bent uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Vanuit de Martinuskerk gaan we naar het kerkhof. Na afloop bent u uitgenodigd voor een kopje koffie in het Martinushuis (secretariaat).
De Allerzielenviering  is ’s avonds om 19.00 uur.

In Prinsenbeek is de Allerzielenviering om 19.00u in de kerk OLV ten Hemelopneming. Na de viering gaan we naar het kerkhof waar de graven gezegend zullen worden.
 
In Effen worden de overleden van het voorbije jaar herdacht in de viering van zondag 6 november.  Aansluitend worden de graven op het kerkhof gezegend. Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd.
Van het bestuur......

De torenklok.
Het zit niet mee met de Beekse torenklok.
Eind vorig jaar begaf het uurwerk het op ‘n dag om tien voor negen en heeft toen maandenlang aan alle vier kanten van de toren stil gestaan.Daar moest wat aan gedaan worden, maar dat bleek een kostbare klus te zijn. Het herstel hield een volledige vernieuwing van het binnenwerk van het uurwerk in, het volledig elektronisch inrichten van het luiden van de kerkklokken, de vervanging van de traditionele verlichting in de wijzers door led-lampen en het opnieuw vergulden van de wijzers en de wijzerplaat.
Dat zou totaal ruim € 25.000 gaan kosten. Een fors bedrag en daar had het Parochiebestuur niet op gerekend. Om de reparatie te kunnen bekostigen, is toen een crowdfundig gestart.
Nadat we aan zagen komen dat deze crowdfunding een succes zou worden, werd dit voorjaar de opdracht voor reparatie gegeven.
De herstelwerkzaamheden werden kort voor de zomervakantie voltooid, en wat waren we blij dat onze klok het weer deed!
 
Maar helaas: al binnen een week zagen we dat de klok aan de Marktzijde bleef hangen op kwart over acht. De monteurs werden er bijgehaald en zij kregen het uurwerk weer aan de praat. Maar ook deze keer was het slechts van korte duur……: de klok bleef toen stilstaan op half zeven. Het leek wel dat Prinsenbeek na iedere reparatie weer ‘n beetje terug in de tijd ging.
Elke keer dat je uit de Jumbo kwam en je naar de toren keek om te zien hoe laat het was, kwam je bedrogen uit. We hebben de wijzers er nu maar af laten halen.
Het gaat om een technisch probleem aan de motor die de wijzers aan de Marktzijde aandrijft. De andere drie motoren functioneren naar behoren.
Omdat de kapotte aandrijfmotor boven in de toren zit, is voor de werkzaamheden een hoogwerker nodig. Die moet worden ingepland en het kost tijd voordat die beschikbaar is. Naar verwachting zal de klok binnen nu en enkele weken het aan alle kanten van de toren weer doen.
 
De storingen vallen gelukkig onder de garantie. Maar het blijft gênant, met name voor de vele donateurs die het herstel van onze torenklok mogelijk hebben gemaakt.
We hebben donaties ontvangen van ruim driehonderd gulle gevers.
Daarnaast waren acties zoals die van WinterWonderBeek, de carnavalsdienst in de kerk en de BAK-avonden, de deurposters bij Prinsenbeekse winkels en de collectebus in de hal van de kerk succesvol.
Een sympathieke actie van een bruidspaar leverde een mooie bijdrage op, en na het overlijden van een parochiaan hebben de nabestaanden een flink bedrag aan onze torenklok gedoneerd.
Tot slot hebben we van twee Prinsenbeekse bedrijven donaties ontvangen waardoor het gehele streefbedrag van onze crowdfunding werd gerealiseerd.
Totaal is tot op dit moment het fraaie bedrag van € 25.296,97 binnengekomen.
Het Parochiebestuur is hier reuzeblij mee.
 
We willen iedereen die een donatie heeft gedaan heel hartelijk bedanken.
 
We hopen dat de torenklok het weer héél veel jaren naar tevredenheid blijft doen.
Dat wordt nu wel tijd!
 

 Eric van Steen,
penningmeester Parochiebestuur.


 
 
Van de pastores..............

Heilige Martinus
 
Op 11 november viert de kerk het feest van de Heilige Martinus van Tours, dit jaar 1625 jaar geleden gestorven, dus in het jaar 397. Beroemd is zijn actie bij de stadspoort van Amiens, waarbij hij zijn mantel doormidden scheurt en de ene helft om de schouders legt van een naakte bedelaar. Rondom zijn persoon zijn veel legenden ontstaan.Je kunt lezenswaardig materiaal vinden op https://www.heiligen.net/heiligen/11/11/11-11-0397-martinus.php .

In onze parochie verdient Martinus extra aandacht omdat hij de patroonheilige is van de kerk in Princenhage, een meer dan 600 jaar oud monument met een bewogen geschiedenis. De Martinuskerk is een bijzondere plek, een heilige plek, waar talloze mannen en vrouwen, kinderen en jongeren, door de eeuwen heen hun vreugde en verdriet, hun vragen en angsten, hun hoop en wanhoop hebben neergelegd voor onze God en voorspraak van Martinus hebben gevraagd. Passend in zijn geest is de Martinuspakkettenactie (zie elders) een traditie geworden. Hopelijk kunt u deze actie mee ondersteunen en daarmee Martinus in het zonnetje zetten en door hem mensen en gezinnen die financieel nauwelijks kunnen rondkomen. 
 
Han Geppaart, pastoraal werker.
Barmhartige God,
u hebt ons de heilige Martinus geschonken,
die u als soldaat al diende,
die een gevoel had voor de nood van de armen,
 die zijn jas deelde met de bedelaar.
 
Maar wij gedenken ook de bisschop Martinus,
die zijn kerk met liefde en barmhartigheid
en tegelijk met helderheid opbouwde.
 
De kinderen zullen op een van deze dagen
met lampionnen lopen en St.-Maartenliedjes zingen.
De heilige Martinus fascineert ook vandaag nog de kinderen,
omdat hij kordaat zijn jas met zijn zwaard doormidden sneed
toen hij de bedelaar zag die het zo koud had.
 
Wij hebben vaak de indruk dat we voor onze wereld niet belangrijk zijn.
Wij laten niet zulke duidelijke sporen achter als de heilige Martinus.
En toch wilt u ons door de heilige Martinus laten zien
dat ook wij ons spoor in deze wereld kunnen achterlaten,
en dat wat wij hier nalaten,
zijn uitwerking heeft.      
                                                                             
Schenk ons vandaag uw Geest van liefde en barmhartigheid,
opdat het spoor dat wij in deze wereld achterlaten,
voor anderen een liefdevol en barmhartig spoor zal zijn,
dat ook hun hart opent voor uw barmhartigheid. Amen

(naar Anselm Grün)
Familiezondagen
Eerste familiezondag 27 november, Martinuskerk

 
We starten in het nieuwe kalenderjaar met een nieuw initiatief voor gezinnen, namelijk de familiezondagen. In de Lieve Hemel van juli 2022 is hier al over geschreven.
Om alvast met de opzet van de familiezondagen kennis te maken, nodigen wij jonge gezinnen uit voor de eerste familiezondag op 27 november. We starten om 9.30 uur in het Martinushuis (Haagsemarkt 4) met een korte uitleg over de familiezondag en het thema van deze ochtend: de advent.Vervolgens maken de gezinnen samen twee adventskransen. Eén voor zichzelf en één om weg te geven. Daarna vieren we met elkaar om 11.00 uur de eucharistie in de Martinuskerk. De adventskransen zullen in de viering gezegend worden. Het Weekkoor van de Martinus en de Meertenzangertjes zorgen voor de muziek. De viering is een gewone zondagse viering en tegelijkertijd ook afgestemd op kinderen. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten. De familiezondagen gaan op de derde zondag van de maand plaatsvinden, afwisselend in de Martinuskerk te Princenhage en de OLV ten Hemelopneming te Prinsenbeek. De eerste volgende familiezondag is op 15 januari 2023.
 
In onze parochie is geen aparte voorbereiding meer op de Eerste Communie en ook niet op het Vormsel. De voorbereiding vindt plaats tijdens de familiezondagen. Daarom nodigen we gezinnen die normaal gesproken een communicant of vormeling hebben zeker uit om deel te nemen aan de familiezondag van 27 november. Het is de bedoeling dat altijd het hele gezin deelneemt. Wij vragen je daarvoor op te geven. Dat heeft twee redenen. Allereerst om te weten hoeveel personen er komen, zodat we steeds voldoende materiaal is. Daarnaast willen we ook graag contact met de deelnemende gezinnen om te horen wat hun vragen en verlangens zijn en ook om de bedoeling en werkwijze van de familiezondag nader te bespreken.
 
Je kunt je aanmelden op dit adres: info@parochiemariamagdalena.nl
 
Pastoraal team Parochie Heilige Maria Magdalena
Dopen in onze parochie

Vanaf de eerste zondag van de advent, 27 november 2022, gaan we kinderen weer dopen in de gewonen zondagse viering. Hiermee blijft de doop niet enkel een familiaire aangelegenheid, maar wordt het weer een feest van de hele gemeenschap. Ouders van dopelingen zullen daarbij meer kunnen ervaren dat zij en hun kind(eren) deel uimaken van een grotere familie. Wij als leden van de gemeenschap kunnen ouders en dopelingen van harte bij ons welkomen heten en on verheugen over de neuwe leden. 
Op de website en in het parochie blad kunt u meer lezen
Parochiekronieken

Gedoopt


9 oktober Martinuskerk
Pim van Kesteren
Keano Kok
Overleden


Sjaan Mol 7 oktober (Prinsenbeek)
Aai van de Kar - Kortmann 14 oktober (Prinsenbeek)
Op zaterdag 12 november a.s. organiseert de werkgroep Diaconie van onze parochie al weer voor de twaalfde keer een inzameling van levensmiddelen in Princenhage.....=>
Fotoreportage WJD-Kruis in het Bisdom Breda


Foto: Ramon Mangold
(op www.bisdomvanbreda.nl)

 
Website rk kerk
Website bisdom breda
Website Sint Franciscuscentrum
Copyright © 2022 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.


KvK 74900897


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp