Copy

Nieuwsbrief
6 Mei 2020


LIEVE HEMEL
Statue our Lady
Sint Francis
Bereikbaarheid pastorale beroepskrachten
Indien u graag een pastor wilt spreken, dan kan dat op maandagochtend en donderdagochtend op het nummer 076-5412231. Zij zullen deze dagen van 10.00-11.00 uur telefonisch op dit nummer bereikbaar zijn.
Wilt u hen op een ander moment spreken, dat kan ook op het volgende nummer: 06 16886076.
Van de pastor......

Verlangen

Op 1 juni 1969 ontving ik mijn 1e H. Communie. Ik kan mij niet herinneren dat ik sinds die tijd zo lang het H. Brood, het Lichaam van Christus niet heb ontvangen. In al die jaren heb ik de zondagsviering sporadisch wel eens overgeslagen, maar dan toch hooguit twee weken achtereen. Bij mezelf bespeur ik een verlangen naar het sacrament. Maar ook het samen met elkaar vieren. Samen de Heer ontmoeten. In de telefoongesprekken met parochianen komt het eveneens naar voren.

In onze samenleving hunkeren we er ook naar om de draad van het gewone leven weer op te pakken. Om weer met elkaar op te trekken, te werken, de schouders zetten onder gezamenlijke activiteiten, samen te genieten van het goede. Elkaar weer aan te raken, te omhelzen.

We vieren deze dagen de vrijheid: vrij mogen denken, spreken, handelen, gaan en staan. De coronamaatregelen hebben een deel van die vrijheden ingeperkt. Maar waren we wel zo vrij? Werd een groot deel van ons leven niet bepaald door voorgegeven structuren en patronen, waaraan we ons niet zomaar konden of wilden onttrekken?

Juist omdat zoveel is stilgevallen, ontstaat er ruimte voor reflectie. Je wordt je opnieuw bewust van wat of wie eigenlijk belangrijk is/zijn in je leven. Waar je misschien wel meer tijd voor vrij moet gaan maken. Wat te kostbaar is om kwijt te raken. Zijn wij vrij om het anders te gaan doen?

Wat heb(t) jij/u ontdekt in deze ‘corona-afzondering’? In hoeverre speelt (je) geloof in God, Jezus, heilige Geest daarin een rol?

 

Han Geppaart, pastoraal werker

Gelezen...
 
Ons eigen half uur ….
 
Uw gebedsintenties kunt u nog blijven doorgeven voor donderdag 18.00 uur via: info@parochiemariamagdalena.nl

Indien u na ons eigen half uur de viering op bijvoorbeeld  NPO 2 wilt volgen, kunt u gebruik maken van de gratis digitale zondags-blaadjes van de KBS.  U vindt ze steeds op: https://rkbijbel.nl/kbs.
Caritas collecte zondag 10 mei
 
Stichting De Herberg Breda zet zich in voor het welzijn van dak- en thuislozen.
Zij bieden hulp door de Inloop, het Steun- en Adviespunt en op straat door de Soepbus
Door het coronavirus is dit moeten stoppen. 
Iedereen wordt geacht thuis te blijven, maar wat als je geen (t)huis hebt?
 
Wilt u het werk van de Soepbus steunen?
Dat kan door uw gave over te maken op rekeningnummer
NL09 RABO 014 259 5810  van Caritas Heilige Maria Magdalena, onder vermelding van Collecte St. de Herberg.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Voor het volledige bericht, kijkt u op onze website.

 
 
Van de Werkgroep Eerste Communie

De werkgroep Eerste Communie heeft het advies van de bisschoppen ten aanzien van de Eerste Communievieringen opgevolgd. (zie hier het bericht op de website van het bisdom en onze website). De ouders/verzorgers van de jongens en de meisjes die zich voorbereidden op de toediening van het sacrament hebben hierover inmiddels bericht gehad.
De kinderen – en hun ouders – die in het voorjaar van 2020 begonnen waren met de uitwerking van de opdrachten behorende bij de voorbereiding op de toediening van het sacrament, krijgen in 2021 een nieuwe uitnodiging van de werkgroep.
Bedevaart Kevelaer 3 en 4 augustus gaat niet door

Wellicht heeft u het al gelezen of gehoord: ook deze bedevaart gaat niet door vanwege het coronavirus.
Het volledige bericht vindt u op onze website.

 
Ingezonden...….

Meimaand....Mariamaand.
Daarom een mooi Maria lied: O Vierge Très Belle...
Het koor is het RK koor YRDV  uit Raamsdonksveer. (
en één van de solisten is mijn dochter).
 
ingezonden door: Karin Lange teamassistente
 
Oproep van de Paus: bid de Rozenkrans
Paus Franciscus heeft opgeroepen de rozenkrans te bidden om een einde van de coronapandemie af te smeken. 
Lees hier verder


O Maria,                                                           
gij geeft altijd licht op onze levensreis
als een teken van verlossing en hoop.
We vertrouwen onszelf toe aan u, Heil van de zieken,
gij, die aan de voet van het kruis,
was verenigd met het lijden van Jezus,
en volhardde in uw geloof.
“Beschermster van het Romeinse volk”,
gij weet wat wij nodig hebben,
en we weten dat gij ervoor zult zorgen,
zodat, zoals te Kana in Galilea,
vreugde en blijdschap kunnen terugkeren
na deze tijd van beproeving.
Help ons, Moeder van de Goddelijke Liefde,
de wil van de Vader aan ons te laten geschieden
en te doen wat Jezus ons zeggen zal,
Hij, die ons lijden op zich nam,
en onze pijn heeft gedragen
om ons door het kruis te brengen,
tot vreugde van de Verrijzenis.
Amen.
Lintjesregen

Ook dit jaar hebben weer diverse mensen uit de gemeente Breda een koninklijke onderscheiding gekregen. 
Zo ook bijvoorbeeld Gonny van Fessem-van Geel. Zij is o.a. vrijwilligster bij onze parochie.
Het daadwerkelijk opspelden van de koninklijke onderscheiding gebeurt op een later tijdstip i.v.m. corona.
De nieuwsbrieven zijn, net als ons parochieblad, ook te vinden op onze website.
Nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief, maar wilt u deze wel ontvangen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via: nieuwsbrief@parochiemariamagdalena.nl

Mocht u ook een artikel, gedicht, foto of een video hebben voor de rubriek: "ingezonden", dan kunt u dit naar het hierboven genoemde emailadres sturen.

 
 
Kijkt u ook eens op onderstaande sites: 


 
Copyright © 2020 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.

KvK nummer 74900897

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp