Copy

Nieuwsbrief 
September 2019

 


LIEVE HEMEL
 
80 jaar kerk Effen
De kerk en de basisschool van Effen bestaan dit jaar 80 jaar! In het dorp zal dit 13, 14, 15 september gevierd worden met diverse activiteiten.
Op zondag 15 september is er een Eucharistieviering om 9.30uur. Voorganger: Paul Heye en leden van het pastoraal team. 
Dit is een parochiële viering. In de andere parochiekernen zijn er deze zondag dus GEEN vieringen.
Gebedsgroep woensdagochtend Mariakapel Prinsenbeek

Elke woensdagochtend komt een groepje mensen
van 9.00 tot 10.00 uur samen om te bidden in de Mariakapel van de kerk van OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek. Er wordt gebeden wat in het hart opkomt, wat de H. Geest aanreikt. Iedereen is dus vrij om gebeden uit te spreken. We zingen enkele – gemakkelijk in het gehoor liggende – liederen die afkomstig zijn uit Taizé en Katholieke Charismatische Vernieuwing. We beginnen met ruimte te maken voor vergeving. Daarna bidden we om de H. Geest. Er is lofprijzing en er worden voorbeden uitgesproken. Meestal lezen we het evangelie van de dag.
Wij nodigen je/u graag uit om eens een keer te komen proeven of het iets voor je is. Want je kunt op een heel nieuwe manier geraakt worden door de Heer zelf, waardoor je dag, je week, misschien wel je leven een heel nieuwe glans krijgt.
Gerarduskalender 2020: elke dag een beetje spirit

De Gerarduskalender is weer verkrijgbaar op de pastorie in Prinsenbeek, Markt 34. De pastorie is op werkdagen geopend van 9.00-12.00uur. 
De kalenders zijn niet verkrijgbaar in de winkel. De kalender met gratis schild kost dit jaar € 7,40. Het schild van de kalender is ook weer aan beide kanten bedrukt.
De Gerarduskalender is uniek in zijn soort met elke dag een mooie spreuk om de dag te beginnen en wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem [Limburg].
Vormsel 2019-2020

Ook de voorbereidingen voor het Vormsel gaan binnenkort weer van start.
Op Dinsdag 10 september zal de 1e centrale bijeenkomst zijn in de sacristie van de OLV ten Hemelopneming kerk in Prinsenbeek. Tijd: 18.45-20.45u.
De Meertenzangertjes gaan door!

Voor de zomer leek het er even op dat het kinderkoor de Meertenzangertjes zou stoppen, maar het goede nieuws is dat er toch een doorstart wordt gemaakt.
En er wordt zeer enthousiast gewerkt aan diverse activiteiten.
Op onze website kunt u meer informatie vinden en ook een aantal data dat het koor de vieringen zal komen opluisteren. 

 
Huiswerkbegeleiding

Vanaf  woensdag 18 september zal er weer gestart worden met huiswerkbegeleiding in de pastorie van de kerk in Prinsenbeek.
Het is bedoeld voor kinderen uit gezinnen voor wie de onkosten van de reguliere huiswerkinstituten bezwaarlijk zijn waardoor deze kinderen niet de begeleiding krijgen die ook zíj nodig kunnen hebben.
Voor meer informatie èn aanmelding kijkt u op onze website.
En verder......
Algemene Geloofscursus
Op  11 september start voor de derde maal de Algemene Geloofscursus. De cursus is vooral bedoeld voor vrijwilligers in de parochie, maar staat ook open voor andere belangstellenden.
Kijkt u op onze website of de site van het Sint Franciscuscentrum voor meer informatie.

Missionaire parochie
Op 24 en 25 maart 2020 wordt een landelijke conferentie gehouden in Oudenbosch over ‘Als God renoveert’.
Op de website van het bisdom is veel informatie te vinden over de conferentie, over fr. James Mallon (hoofdspreker van de conferentie) en zijn boek 'Als God renoveert'. 
Gelooft u dat het mogelijk is? Een missionaire parochie in deze tijd?

 
 
Kijkt u ook eens op onderstaande sites: 


 
Copyright © 2019 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.

KvK nummer 74900897

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp