Copy

Nieuwsbrief
22 april 2020


LIEVE HEMEL
Bereikbaarheid pastorale beroepskrachten
Indien u graag een pastor wilt spreken, dan kan dat op maandagochtend en donderdagochtend op het nummer 076-5412231. Zij zullen deze dagen van 10.00-11.00 uur telefonisch op dit nummer bereikbaar zijn.
Wilt u hen op een ander moment spreken, dat kan ook op het volgende nummer: 06 16886076.
Waar blijf ik met mijn angst, mijn zorgen?
 
Toch, in mijn bangste uur, blijf ik op U vertrouwen:  in God, wiens woord ik loof, in God vind ik mijn rust’, zo bidt de psalmist in psalm 56. Een psalm is een joods lied in het Oude Testament.
 
In gesprekken met mensen komt nogal eens naar boven dat ze angstig zijn. Angst dat ze zelf of hun kinderen besmet raken met het coronavirus. Zorgen over de duur van de situatie waarin we verkeren, maar ook over de economische effecten. Of over de gevolgen die het heeft voor de toekomst van hun kleinkinderen. Overigens niet iedereen heeft die angst. Maar bij velen speelt het wel een rol. Vaak ’s avonds in bed. Dan is het donker en worden positieve berichten overvleugeld door negatief nieuws dat de media die dag over ons heeft uitgestort. Angsten en bedreigingen krijgen buitengewone proporties. Wat moet je dan?
Weg rationaliseren? Doen alsof er niks aan de hand is? Soms lukt dat. Voor even. Dan komen alle beklemming en verontrusting weer terug. Heviger nog.
 
De  psalmist reikt ons een suggestie aan waarvan hijzelf ervaren heeft dat het vruchtbaar is: ga naar God toe. Leg Hem je angst, je zorgen, je onrust voor. Deel het samen. Vertrouw er op dat Hij je hoort. Niet zozeer dat Hij het onheil afwent, maar veel meer dat Hij het met jou draagt. Wanneer je dat vertrouwen kunt aanspreken, ga je anders bidden, anders ‘kijken’. Je hart opent zich en een weldadige rust komt over je. De angst verdwijnt: ‘in God vind ik mijn rust’.
 
Na het Laatste Avondmaal gaat Jezus naar de Hof van Olijven. Het is zijn bangste uur. Ook Hij gaat naar God en bidt. Er verscheen Hem een engel uit de hemel om Hem te sterken. Wat Jezus te wachten staat wordt niet weggenomen, maar Hij vindt wel in God zijn rust.
 
Jezus weet wat angst, doodsangst is. Hij kan het van je afnemen. Kent u niet dat lied: ‘Geef Mij nu je angst, Ik geef je er hoop voor terug’? Dat is wat God, wat Jezus doet.
 
Han Geppaart, pastoraal werker.
Ons eigen half uur ….
 
De eucharistievieringen die  NPO1 op zondagochtend uitzendt zijn prima. Dat geldt eveneens voor vieringen die livestream worden aangeboden vanuit diverse parochies in het land. Wij, pastoraal team van de Parochie Heilige Maria Magdalena, kunnen die kwaliteit niet bieden. Toch willen we het contact met onze parochianen niet verliezen. Om die reden zijn we gestart met videofilmpjes die een ‘meditatie’ zijn op de zondagochtend om 9.30 uur en als introductie op de landelijke eucharistieviering. Vandaar de benaming: ‘ons eigen half uur’.
 
Vooraf verdelen we de taken: wie neemt welk onderdeel voor zijn rekening en werkt dit uit. Gebedsintenties vergaren we bijeen. De muziek wordt uitgezocht en kritisch besproken. Daarnaast kijken we naar de opstelling: wat moet wanneer en hoe in beeld?
 
Vervolgens worden de opnamen gemaakt. Nu komen we op het terrein waarop we absoluut geen specialisten zijn. De opnameapparatuur (beeld én geluid) bestaat uit een eenvoudige digitale camera waarmee we filmpjes kunnen maken en een smartphone. Het blijkt dat het ons nog niet lukt om het geluid goed te krijgen (veel galm en daardoor onverstaanbaar). We experimenteren nog steeds. Werken met natuurlijk licht gaat beter.
 
Daarna gaat Roland, de editor aan de slag aan de hand van een vooraf opgesteld draaiboek. Voor de lay-out van de totale film is een vast model gekozen: begin en einde zijn bijvoorbeeld nagenoeg hetzelfde of het werken met een ‘pagina omslag’. Daarvoor gebruiken we een computerprogramma. We proberen daarmee eveneens het geluid te corrigeren. Teksten lopen – indien nodig – over het scherm, zoveel mogelijk synchroon met de spreker. Op seconden worden opnames afgesneden, zowel die we zelf maken als muziek die wordt ingevoegd. Daarnaast voegen we afbeeldingen toe, die overigens ook weer bijeen gezocht zijn. Soms zoomen we op een item of afbeelding in. Is daar tijdens de opname geen rekening mee gehouden, dan is dat een tijdrovende klus. Het monteren van de videofilm vraagt veel tijd en voortdurend overleg om keuzes te maken. Tenslotte volgt de eindcontrole: de laatste oneffenheden worden gesignaleerd en weggewerkt. Het montageproces kost een hele werkdag. Goede Vrijdag nam zelfs bijna twee dagen in beslag. De laatste stap is het plaatsen van de videofilm op het YouTubekanaal van de parochie Maria Magdalena en de link op onze website onder het kopje: ‘meditaties en vieringen online’.
 
Je ziet zo’n videofilmpje is niet zomaar 1-2-3 gereed. We zijn blij met alle positieve reacties en dat mensen het zeer waarderen. Digitaal pastoraat zullen we het maar noemen.
 
Han Geppaart, pastoraal werker

 
 
Uitvaarten in Corona tijd
Het bestuur  van parochie H. Maria Magdalena heeft besloten om in deze bijzondere tijd geen kosten in rekening te brengen voor uitvaartdiensten. Dit, om onze solidariteit en medeleven te betonen aan de families van overledenen. 
Voor alsnog geldt dit besluit tot 1 juni a.s. Uitvaartondernemingen en de families van overledenen zullen middels een brief geïnformeerd worden. Hierin zal ook worden aangegeven dat zij - zodra dit mogelijk is - de kans krijgen om hun overledene te herdenken in een herdenkingsviering. 

 
 
Klokken van Hoop en Troost
Woensdag 22 april en woensdag 29 april zullen de klokken nog geluid worden in het kader van de actie "Klokken van Hoop en Troost". Tussen 19.00u en 19.15u zullen in ieder geval de klokken luiden van onze parochie  in Prinsenbeek, Princenhage en Effen. Ook luiden de klokken van de Protestantse Gemeente Het Kruispunt in Prinsenbeek. 
Rugzakjes voor kamp Moria
Het Mondiaal Centrum Breda gaat een grote actie houden om rugzakjes met inhoud in te zamelen voor alle gevluchte kinderen die leven in kamp Moria op Lesbos.   
Deze actie is voor kinderen hard nodig, omdat het ook voor deze kinderen in de Coronatijd extreem saai is.               
In Nederland kunnen kinderen doorleren, zich vermaken met speelgoed of toch  nog even naar het bos. In vluchtelingenkampen gaan kinderen niet naar school en nu door corona wordt er ook niet buiten gespeeld.
Kijkt u hier voor meer informatie.
Nieuwe woonbuurt ten westen van Prinsenbeek: denkt u mee?
 

Meer informatie vindt u op Prinsenbeek Nieuws
De nieuwsbrieven zijn, net als ons parochieblad, ook te vinden op onze website.
Nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief, maar wilt u deze wel ontvangen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via: nieuwsbrief@parochiemariamagdalena.nl
En verder........
Zondagmorgen om 9.30uur staat er weer een nieuwe meditatie op de website onder het kopje: "meditaties en vieringen online" of klik hier.
Tot slot...........
Verbouwing Kerk OLV ten Hemelopneming
Waar de meeste kerken in deze dagen de deuren angstvallig dichthouden, doen wij ze juist open.
De komende tijd zullen we regelmatig een foto/artikel plaatsen om u allen op de hoogte te houden van de verbouwing.

 
 
Kijkt u ook eens op onderstaande sites: 


 
Copyright © 2020 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.

KvK nummer 74900897

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp