Copy
Onleesbaar? Bekijk deze email in je browser
 

Nieuwsbrief

Lieve hemel 
Editie 30 oktober 2020

Vieringen en maatregelen rond Corona
Wat betreft de vieringen in het weekend geldt nog steeds het onderstaande:

 
  1. Aanmelding is nodig voor alle weekendvieringen in Prinsenbeek, Princenhage en Effen.
  2. Aanmelden kan telefonisch (076 5412231) of via de mail: info@parochiemariamagdalena.nl.
    Kan ook via de button reserveren vieringen. 
  3. Degenen die zich aangemeld hebben krijgen altijd per email of telefoon een reactie terug.


NB: Aangezien we graag iedereen een kans willen geven om een viering bij te wonen, vragen we u om de kerkgang te spreiden. Op die manier stellen we iedereen in de gelegenheid om een viering bij te wonen.

Op onze website vindt u de laatste berichten rond de maatregelen m.b.t. Corona.

 
Voor de actuele vieringen kijkt u hier
reserveren vieringen
Van de pastor.....

Grijze dagen rijgen zich aaneen, af en toe onderbroken door zonnig weer. Het blad dwarrelt gestaag neer. Het is volop herfst. De winter is in aantocht. Om je heen hoor je mensen tegen elkaar zeggen dat ze opzien tegen de tijd die komt: gaat Nederland door de coronamaatregelen nog verder op slot? De angst die bij mensen speelt om door het covid-19virus getroffen te worden met alle mogelijke gevolgen van dien. Machteloos moeten toezien hoe je bedrijf te gronde gaat. Wat voor winteravonden gaan wij tegemoet? Meer mensen voelen zich neerslachtig en eenzaam. Door de beperkte sociale contacten worden we meer dan ooit op onszelf teruggeworpen. En juist dan kan de dood van je geliefde, je kind, je ouder, je vriend heftiger en verdrietiger aanvoelen dan ooit eerder. Het gemis lijkt in deze periode sterker dan anders.
 
Al eeuwenlang geeft onze katholieke traditie ruimte aan al die gevoelens van rouw, van afscheid nemen en van nieuwe wegen zoeken en hoop vasthouden. We bezoeken de graven van onze lieve doden. Zetten er een bloemetje bij. Of we ontsteken een lichtje bij een foto of urn. Wij eren al diegenen die ons lief waren en niet meer bij ons zijn.
 
De vieringen met Allerzielen zijn dit jaar ook anders. Slechts een zeer beperkt aantal mensen kan er aan deelnemen met in achtneming van de coronavoorschriften. Voor de Allerzielenvieringen in alle kerken van onze parochie is geen aanmelding meer mogelijk.
 
Om toch zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven naar de kerk te komen is op 2 november de Martinuskerk tussen 14.30 uur en 19.00 uur open. U kunt binnenlopen om te bidden, te mediteren, na te denken en een kaarsje te ontsteken bij de gedachteniskruisjes, Maria of H. Martinus. Er is gelegenheid voor eucharistische aanbidding. Daarnaast speelt er meditatieve muziek en om een persoonlijke sfeer te creëren worden er afbeeldingen van overledenen geprojecteerd op een scherm, afgewisseld met meditatieve teksten. 

Allerzielen is bij uitstek een dag om stil te staan bij onze lieve doden. En de kerk is bij uitstek een plaats om je hart te openen voor onze God en je door Hem te laten troosten. Zo’n bezoek kan heilzaam werken.
Wees welkom.
 

Han Geppaart, pw
Meditatie bij Allerzielen 2 november 2020
Allerheiligen
Dit feest staat bij veel minder mensen op het netvlies. Toch vieren we op zondag 1 november Allerheiligen: mensen die in de loop der geschiedenis belangrijk zijn geworden voor gelovigen. Deze mensen hebben bekende namen zoals Antonius Abt, Martinus, Maria Magdalena, Willibrordus. Anderen denken aan Franciscus, Nicolaas van Mira (Sinterklaas), pater Pio, Paus Johannes Paulus II. Het zijn mensen die door hun manier van leven voor ons ‘heel’, ‘heilig’ zijn geworden. Vandaar Allerheiligen. We gedenken ze op één dag. In die rij horen ook mensen die geen naam gemaakt hebben, maar misschien wel voor iemand persoonlijk altijd heel belangrijk geweest is of – ondanks hun dood – nog steeds is. Iemand aan wie je je kunt optrekken als het tegenzit. Iemand die nog steeds een voorbeeld of inspiratiebron voor je is.
 
Han Geppaart, pw.
Allerheiligen in Polen

De magie van het kerkhof
De zerken staan vol met bloemen, lantarens en kaarsjes.
Een prachtig licht zo 's avonds laat.

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft.......
....
Website parochie H. Maria Magdalena
Website rk kerk
Website bisdom breda
Copyright © 2020 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.


KvK 74900897


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp