Copy

Nieuwsbrief 
Mei 2019

 


LIEVE HEMEL
 

IN DEZE NIEUWSBRIEF

Wijzigingen vieringen -Eerste Communie 2019 - Vormsel 2020 - Acties vormselwerkgroep - Terugblik wandelen met bezinning - Laatste viering in de kapel van O.L.V. van Altijddurende Bijstand - Misdienaars- en acolietenweekend - Bibliodrama-Theater in de kerk - Lintjesregen - Rondom Hildegard van Bingen 
Onderstaande vieringen staan anders vermeld in het parochieblad.

Dinsdag 7 mei
09.00u OLV Altijddurende Bijstand: Communieviering. Voorganger: Ben Hendriksen.
09.00u OLV Altijddurende Bijstand: Communieviering. Voorganger: Ben Hendriksen.
 

De Eerste Communievieringen zijn dit jaar op:
Zaterdag 11 mei om 10.00uur in de H. Martinus.
Zondag 12 mei om 10.00uur in de H. Martinus en 12.00 uur in H. Moeder Gods.
Zondag 19 mei om 10.00uur in de OLV ten Hemelopneming.

Wij wensen alle kinderen een goede voorbereiding toe en hopen op een stralende dag voor iedereen.
Gaat uw kind volgend schooljaar naar groep 8 en wil hij/zij misschien wel meedoen met de vormselvoorbereiding?
Geeft u dan de naam- en adresgegevens van uw kind door aan de vormselwerkgroep. Wij zorgen er dan voor dat u op tijd alle informatie binnen krijgt.           
Alvast een datum voor in uw agenda: Donderdagavond 13 juni 2019 om 20.00 uur: Informatieavond in de sacristie van de kerk O.L.V. ten Hemelopneming in Prinsenbeek.
Binnenkort vindt u meer informatie op onze website.
 

 
In 2017 en 2018 hebben de vormelingen diverse acties georganiseerd voor stichting Sparrow. Er is maar liefst €1388,21 opgehaald. Hieronder een bericht van de stichting hoe het opgehaalde bedrag is besteed. 

Er was afgesproken dat een deel van het opgehaalde bedrag zou worden besteed aan de college opleiding van Sheryl (€400,-), een gedeelte zou gestort worden in het Medisch Fonds (€400,-) en het Noodfonds (€388,21) van stichting Sparrow en een gedeelte zou worden besteed aan de aanschaf van een nipa hut voor het studiehuis (€200,-).
Met het opgehaalde bedrag heeft de stichting nu ook baby Letizia en haar moeder kunnen helpen.
Via het noodfonds heeft men mee kunnen helpen met het herbouwen van een huis en Sherryl is inmiddels afgestudeerd.

 
“Bezint, eer ge begint”.                                  
Dit spreekwoord was geenszins van toepassing op de bezinningswandeling van Princenhage naar Effen op zaterdag 6 april, waarvoor zo’n 25 mensen uit onze parochie zich aangemeld hadden.
Lees verder 

 

Op dinsdag 28 mei a.s. zal de laatste viering in de Kapel O.L.V. van Altijddurende Bijstand in de Heuvel zijn. Om 9.00uur gaat het pastoraal team voor in een eucharistieviering en wordt de kapel aan de eredienst onttrokken. 
Er is na de viering gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
In het nieuwste nummer van Lieve Hemel (ook te vinden op de website) vindt u een artikel met een terugblik.
Ook dit jaar organiseert het bisdom weer een misdienaars- en acolietenweekend en wel van 20 tot en met 22 september a.s.
De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang.
Het weekend zal dit keer plaats vinden in de PDOB Bovendonk te Hoeven.
Binnenkort zal er meer informatie volgen en ook waar en hoe je je kunt aanmelden. 
Noteer alvast deze data in jullie agenda!

 

Het jongerenpastoraat van Bisdom Breda organiseert in samenwerking met de werkgroep Theater in de Kerk en het Sint Franciscuscentrum: Theater in de kerk - Bibliodrama 'Daniël en de Leeuw. Heb jij 't lef?'
Kijk hier voor meer informatie en opgave.

"Ik denk dat ik met mijn schupke in de hand de kist in ga"
Vrijdag 26 april was dé dag waarop meerdere mensen een Koninklijke onderscheiding ontvingen voor hun bijzondere activiteiten voor de maatschappij.
Net als twintig andere Bredanaars kreeg ook onze parochiaan Antonius Johannes Koolen vrijdag een koninklijk lintje. De tuinman, bij het grote publiek beter bekend als Toontje, onderhield naast park Valkenberg namelijk jarenlang vrijwillig de tuinen van zo’n beetje de halve stad.
Lees hier verder.
Het St. Franciscuscentrum organiseert een ochtend rondom Hildegard van Bingen, haar leven, spiritualiteit, muziek en omgang met de schepping. 
Het vindt plaats op zaterdag 18 mei 2019 van 10.00 -13.30 uur in het Begijnhof, 
Catharinastraat 45 te Breda.
Begonnen wordt met muziek en het eindigt na het middaggebed.
Het Sint Franciscuscentrum organiseert de dag welke plaats vindt binnen het voorprogramma van de diocesane bedevaart naar Subiaco en Montecassino van 12 tot en met 19 oktober 2019. 

 
 
Kijkt u ook eens op onderstaande sites: 


 
Copyright © 2019 Parochie H. Maria Magdalena, All rights reserved.Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Email Marketing Powered by Mailchimp