Copy
Ledelsesavisen #2

Marts - April ´16
Ser mailen fjollet ud?  Læs Ledelsesavisen i din browser
Hej Nick Allentoft

Med denne avis har du mulighed for at hente en ny inspirerende og tankevækkende indsigt i debatten om djøfisering samt det nye modeord i den offentlige sektor, samskabelse, som kan komme i mange former. 

Vi præsenterer unikke indlæg fra Hedensteds kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller, fra konsulent i Odense Kommune Mikkel Schjøtt-Kristensen, Helsingørs nye kommunaldirektør Stine Johansen, Katrine Schumann, Preben Melander samt professorerne Eva Sørensen og Jacob Torfing og redaktørerne selv. 

Ledelsesavisen sendes til medlemmer af Forum og abonnenter på DenOffentlige's nyhedsbrev. Du er meget velkommen til at sende avisen til dine kolleger og netværk. Alle nye læsere er velkomne til at tegne abonnement her.

God fornøjelse, 

Mogens Hegnsvad & Henrik Hjortdal 
Temaredaktører 
Medstiftere af Forum for fremtidens offentlige ledelse & styring

 

Mediehuset DenOffentlige og Forum for fremtidens offentlige styring og ledelse er gået i samarbejde om at drive en ny og konstruktiv lederskabsdebat på DenOffentlige. 

Invitation: Vær med i Ledelsesavisen 
Alle der har noget at værdifuldt at bidrage med til debatten om offentlig ledelse og styring kan få indhold udgivet i online-udgaven af Ledelsesavisen enten som aktive udgivere på DenOffentlige eller ved at sende bidrag til redaktionen.

Der er workshop for alle interesserede aktører næste gang den  15. marts fra 9.00 - 12.00 i København. Læs mere her og tilmed dig inden alle pladser er væk. 

Nyt slag mod NPM: Offentlig styring kvæler samarbejde

Når samarbejde bliver et politisk mål kvæler man samarbejdet og skaber mere bureaukrati. Samarbejde må aldrig blive et mål, men er et middel til at skabe en mere sammenhængende, koordineret og helhedsorienteret offentlig service, skriver Torfing og Sørensen i et nyt skud mod New Public Management.

Kommunaldirektør gør op med brugen af retningslinier for alting

Man gør lederen til administrator, når man laver retningslinier, hver gang, der opstår tvivl og fejl. Jagten på flere retningslinjer er jagten på nulfejlskultur, skriver kommunaldirektør Stine Johansen.

Jesper Thyrring Møller: 
Lad den unge ledige blive chauffør for sælgeren med den brækkede arm

Den unge ledige kom i arbejdsprøvning som chauffør for sælgeren, da han brækkede sin arm. Vi sparede ressourcer, a-kassen sygedagpengene og begge borgere vandt på løsningen. Men den slags sker kun når vi har nogen, der hjælper os med at se mulighederne, skriver kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller.

Debatmøde tog djøfisering helt alvorligt

Poppet, siger nogen om begrebet djøfisering. Dæmoniserende, siger andre. Debatmøde var dog enig om at det beskriver en virkelighed, som nogen oplever. Tidligere kommunaldirektør Mogens Hegnsvad skriver fra en saglig debat om djøficering.

Arrangementer om ledelse i marts

Vi udvælger i hvert nummer ledelsesavisen de lederarrangementer vi synes ser særligt spændende ud og er til at betale.

Send gerne feed back eller forslag til Henrik Hjortdal.
Oversigt her.

Op mod ni ud af ti gange rammer vi forkert, når borgeren kontakter os

I Odense Kommune har vi erkendt, at mellem 60-90 procent af de henvendelser, vi modtager fra borgere, kommer som en konsekvens af, at systemet ikke har gjort noget eller ikke har gjort det rigtige fra borgernes perspektiv, skriver konsulent i Odense Mikkel Schjøtt-Kristensen i en advarsel mod at gøre samskabelse til et projekt.

Djøfisering: Find nysgerrigheden mellem top og bund

Der er mere i djøffere end djøfiseringen, men sidstnævte stigmatiserer førstnævnte og så kommer vi aldrig videre. Et opgør med myten, er skudt igang. Katrine Schumann var til debatmøde
 

Giv os god ledelse i stedet for kurser i robusthed

Stå fast og sig nej på Brinkmann-maner til kurser i robusthed på arbejdspladsen. Men ja til gode ledere, for de skaber robuste organisationer og ditto medarbejdere lyder opfordringen fra blogger Dorte Hangst

Hjortdal om snarligt styringschok:
Resultatstyring virker ikke

Længe ventet rapport vil give dumpekarakter til resultatbaseret styring (RBS), som har været en central del af New Public Management (NPM).
Tidl. dir. i Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling og medstifter af Forum for offentlig ledelse og styring, Henrik Hjortdal, ser frem mod offentliggørelsen af en afslørende rapport.

Melander: Vi tilsidesætter vores egen historie

Vores historiske grundlæggende værdier tilsidesættes, men etisk ansvarlighed er afgørende for et samfunds sociale udvikling - det gælder også for økonomer, politologer og andre Djøf’ere, skriver professor Preben Melander i en ny artikel.

Kan Skat lære os noget?

SKAT er ramt af krise på krise. Hvad der i flere år blev fremholdt som et forbillede for en mere effektiv offentlig sektor ligger nu sønderknust. Ingen ser dog ud til at ville lære noget af det. Hegnsvad reflekterer

Copyright © 2016 Media Group Denmark, Alle rettigheder forbeholdes.