16e uitgave "ZZP Krimpen" nieuwsbrief
Krimpens Ondernemers event 30 september

Prinsjesdag 2014, wat betekent dat voor u?


 
De Krimpense ondernemersverenigingen OKK en ZZP Krimpen hebben de handen ineen geslagen en gezamenlijk een evenement georganiseerd voor hun leden. Dit gaat plaatsvinden op dinsdag 30 september in De Tuyter. Econoom Tim Legierse verzorgt een zogenaamde Prinsjesdaglezing, waarin vanzelfsprekend díe onderwerpen zullen worden belicht, welke met name voor ons als ondernemers van belang zijn. Wethouder Marco Oosterwijk zal deze avond ook aanwezig zijn.

Voorafgaand aan de lezing is er gelegenheid enkele bedrijvenstands te bezoeken, waarvoor ruimte geboden wordt aan een 12-tal bedrijven. U kunt zich hiermee presenteren aan uw collega ondernemers. Na afloop is er eveneens ruimte om te netwerken en de bedrijvenstands te bezoeken. Gezien het geringe aantal stands, raden wij aan om u zo snel mogelijk hiervoor in te schrijven via inschrijfformulier. 
 
Tim Legierse, hoofd Nationaal Onderzoek bij de Rabobank, zal in zijn lezing gedurende een uur de onderwerpen belichten die in de Troonrede op Prinsjesdag aan bod zijn gekomen. Met name natuurlijk de onderwerpen die voor onze doelgroep van toepassing zijn. Na afloop is er ruimte voor uw vragen. Voor een compleet profiel van Tim Legierse, zie bijgaande link; https://economie.rabobank.com/auteurs/tim-legierse/
Deze lezing wordt ons aangeboden door Rabobank Krimpenerwaard.
 
Zoals de meesten van u zullen weten, is Marco Oosterwijk dit jaar benoemd tot één van de nieuwe wethouders van Krimpen a/d IJssel. Ook hij zal een ieder welkom heten en wij willen u uitnodigen om met hem in gesprek te gaan. Natuurlijk wil hij weten wat er leeft bij de Krimpense ondernemers! Marco heeft o.a. het ondernemersklimaat, duurzaamheid, vergunningverlening en het project Stormpolder in portefeuille.

Om op deze avond aanwezig te zijn, dient u lid te zijn van de OKK of van ZZP Krimpen. Mocht u onverhoopt nog geen lid zijn, dan kunt u dat alsnog doen via www.okkrimpen.nl of www.zzpkrimpen.nl.
 
Wij hopen u te mogen begroeten op de 5e dinsdag van september!

 

 

Copyright © 2014 ZZP Krimpen, All rights reserved.

Ons email adres is:
info@zzpkrimpen.nl
Bestuur;
George van der Spek
René Boot
Monique Smit
Vivian van den IJssel
Ron Hofland
Ronald de Vos
Lydia Erlings
André Evers