Copy
View this email in your browser

Speciale editie: TOPGGz criteria 2015-2017


Visie en missie
Bestuur en bureau
Criteria
Procedure
Visitatieplanning

Nieuwe TOPGGz criteria: (nog) meer accent op resultaten!

Per 1 januari 2015 zullen de nieuwe TOPGGz criteria van kracht zijn. Iedere 2 jaar worden deze geëvalueerd en indien nodig, bijgesteld. Zo volgen ze de actuele ontwikkelingen in de zorg en sturen we de gewenste richting van topklinische ggz. De kern van deze nieuwe criteria is dat er een belangrijke stap wordt gezet richting uitkomsten en het inzichtelijk maken van resultaten. Zowel wat betreft de kenmerken van patiënten die gebaat zijn bij topklinische ggz (objectiveren in- en uitstroom) als de (behandel)resultaten van deze afdelingen.
Lees hier de belangrijkste wijzigingen in de criteria 2015-2017.

Wilt u een inschatting maken of uw afdeling en instelling aan de nieuwe criteria voldoet? Vul dan de Quick Scan’s in.

Procedure TOPGGz keurmerk

Ook de procedure voor het verwerven van het TOPGGz keurmerk wordt elke twee jaar geëvalueerd en indien nodig, bijgesteld. Met als doel het totale beoordelingsproces steeds transparanter en scherper te maken, waarbij het zelfkritisch vermogen van de afdelingen die het keurmerk wensen wordt aangesproken en er meer beslismomenten in het traject komen waarbij geadviseerd wordt het beoordelingsproces wel of niet te continueren. Het wordt dan een besluit van de afdeling/instelling of deze het betreffende advies opvolgt en het proces continueert of zich terugtrekt uit de procedure.
Voor een toelichting op de belangrijkste wijzigingen: Lees meer

Interview met em. prof. dr. Willem van Tilburg

Willem van Tilburg, wellicht een van de meest bekende en erudiete psychiaters van Nederland, is al sinds het begin van het TOPGGz-initiatief voorzitter van de visitatiecommissie. De evaluatie van de criteria en procedure is een goed moment om hem (weer) eens te interviewen en te vragen naar zijn visie op de ggz in het algemeen en in het bijzonder op TOPGGz.

Lees het interview
 

Informatiebijeenkomst nieuwe criteria

Om belangstellende afdelingen goed te informeren over de consequenties van de nieuwe criteria en aanpassingen in de procedure voor de beoordeling van het TOPGGz keurmerk hebben we informatiebijeenkomsten gepland. Aangezien de eerste twee reeds zijn volgeboekt hebben we op 13 januari 2015 (10:00-12:30 uur) een extra bijeenkomst georganiseerd. Deze vindt plaats bij TOPGGz/GGZ Nederland, Piet Mondriaanplein 25 te Amersfoort.
U kunt zich hiervoor nog opgeven door een mail te sturen naar Sandra van der Vlies: s.vandervlies@topggz.nl.

Visitatiedata 2015

Op de website van TOPGGz kunt u de visitatiedata voor 2015 vinden. Er zijn nog enkele dagen beschikbaar: 10 maart, 26 maart, 16 april en 2 juni. Voor maximaal 3 afdelingen kan één dag worden gereserveerd, bij de visitatie van 4 tot 6 afdelingen dient men twee visitatiedata vast te leggen. Visitatiedata kunnen alleen gereserveerd worden middels het door de Raad van Bestuur ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier.

Postbus 1198

3800 BD Amersfoort

033-4450678

info@topggz.nl
Website
Website
LinkedIn
LinkedIn
Email
Email
Twitter
Twitter
U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft opgegeven voor deze nieuwbrief.
 
Copyright © 2014 Stichting Topklinische GGz, All rights reserved.

Email Marketing Powered by Mailchimp