Copy
View this email in your browser
Terugblik TOPGGz Jubileumcongres
extra nieuwsbrief

Terugblik Jubileumcongres


Op 8 maart jl. vond het Jubileumcongres 'Wissel-Werking 10 jaar TOPGGz; zitten we op het goede spoor' plaats.
Op deze regenachtige woensdagochtend verwelkomden we meer dan 350 deelnemers in De Rijtuigenloods in Amersfoort.

De deelnemers waren enthousiast over de presentaties in het plenaire ochtendprogramma, de vele workshops, de informatiemarkt (waar alle TOPGGz afdelingen zich presenteerden) én de ludieke afsluiting door Dominee Gremdaat.

Tijdens het ochtendprogramma werd vanuit verschillende invalshoeken de opbrengsten van 10 jaar TOPGGz beschouwd en gerelateerd aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Waarde werd toegedicht aan een keurmerk dat professionals prikkelt hun zorg steeds te verbeteren, dat patiënten een perspectief op verbetering biedt en een stimulans is om innovaties te ontwikkelen en kennis te verspreiden. “TOPGGz is niet alleen belangrijk voor de individuele patiënt, maar ook voor de ggz als geheel”, aldus Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland.
In de middag was er een carrousel van goed bezochte workshops en discussiebijeenkomsten rondom verschillende thema’s.

Ook werd er stilgestaan bij de issues waarop TOPGGz samen met het veld zich de komende periode meer gaat focussen; zoals preventie en vroegsignalering, kennisverspreiding en innovatiekracht, verder onderzoek en implementatie van instrumenten ter verbetering van de doelmatigheid en het verbeteren van keuze informatie voor patiënten.

Vier nieuwe afdelingen kregen het keurmerk uitgereikt (periode 2016-2017). Zij presenteerden zich met een korte pitch waarin ze vertelden in welke doelgroep ze gespecialiseerd zijn en wat ze patiënten te bieden hebben.
Voor een impressie, lees ‘Wij dansen met wolven’’ van Rosalind van der Lem van De Kijvelanden. Tevens werden er drie keurmerken geprolongeerd.

Wilt u de presentaties van de sprekers en workshops nog eens bekijken ga dan naar onze website. Daar kunt u tevens de impressie beelden van het congres bekijken.

TOPGGz keurmerken toegekend

Op 2 maart jl. heeft het bestuur van de Stichting Topklinische GGz het keurmerk toegekend aan twee nieuwe afdelingen.
De keurmerken zijn op feestelijke wijze tijdens het TOPGGz Jubileumcongres uitgereikt.
Uitreiking TOPGGz keurmerk aan Amarum locatie Zutphen, onderdeel van GGNet.

 
Uitreiking TOPGGz keurmerk aan Zorgprogramma Persoonlijkheidsstoornissen bij Ouderen, onderdeel van Mondriaan.
Er zijn nu 44 TOPGGz afdelingen verdeeld over 24 instellingen en gespecialiseerd in veel uiteenlopende doelgroepen.
Voor informatie over alle deze afdelingen: Zoek een TOPGGz afdeling.
Artikel over 10 jaar TOPGGz in Zorgvisie
 
Ter ere van het 10-jarig jubileum werden zowel de huidige- als de voormalig voorzitter van de Stichting Topklinische GGz; prof. dr. Werner Brouwer en prof. dr. Kim Putters geïnterviewd over de opbrengsten en de resultaten van 10 jaar TOPGGz en daarnaast over wat er de komende tijd te doen staat.
Lees hier het artikel.


Visie en missie
Bestuur en bureau
Criteria
Procedure
Visitatieplanning


Postbus 1198

3800 BD Amersfoort

033-4450678

info@topggz.nl
Website
Website
LinkedIn
LinkedIn
Email
Email
Twitter
Twitter
U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft opgegeven voor deze nieuwbrief.
 
Copyright © 2017 Stichting Topklinische GGz, All rights reserved.

Email Marketing Powered by Mailchimp