Copy

Nyhedsbreve fra DETT - Foreningen af Danske EFT & TFT terapeuter

View this email in your browser

Kære <<Fornavn>>

Jeg håber, at I alle har haft en rigtig dejlig og glædelig jul. Vejret har i hvert fald gjort sit til det, om end det for de fleste ikke blev hvid jul før allersidst på juleaften – men sent er jo som bekendt meget bedre end aldrig.
 
Jeg har haft den personlige glæde at få et par små førjulegaver. Først blev min datter mor til en skøn lille pige den 14.12, og så var jeg så ’heldig’ at falde og brække mit bækken den 16.12. på gågaden i Roskilde – ja, hvor heldig kan man være! Og hvorfor? Som EFT/TFT terapeut og metamediciner har jeg så brugt lidt tid på hospitalet til at fundere over, hvorfor min datter fik bækkenløsning sidst i sin graviditet, og hvorfor jeg skulle falde og brække mit bækken lige efter. Se det har jeg stadig under overvejelse.

Nytåret og det nye år 2015 står lige for døren, og jeg vil i den forbindelse ønske jer alle et rigtigt godt nytår med mange gode EFT/TFT oplevelser og inspiration, herunder bl.a. den kommende supervision 2015.
 
Supervision 2015
 
Som oplyst i sidste nyhedsbrev er næste års supervision og generalforsamling fastlagt. Den finder sted den første weekend i september 2015 på Stenstruplund på Fyn, dvs. 5.-6.9.2015. De endelige foredragsholdere er ved at blive puslet på plads, men det ligger allerede nu fast, at bestyrelsen vil gennemføre en række workshops med forskellige emner og aktører, som man som deltager har mulighed for at tilmelde sig. Så snart det endelige program er helt færdigt udarbejdet, vil der også blive mulighed for en Early Bird tilmelding og rabat i forbindelse hermed – både for selve supervisionen og for de tilknyttede kurser i DETT regi. Glæd jer til næst nyhedsbrev her sidst på vinteren, hvor alt vil være færdigplanlagt.
 
Der kommer nærmere info om foredragsholdere, ligesom vi sørger for at arrangere kurser enten lige før eller lige efter (eller både og) supervisionsweekenden i DETT regi.  Detaljerede oplysninger følger, så snart kurserne er fastlagt.
 
Supervision 2016
 
Ja, vi er ude i god tid. Sæt allerede nu kryds ved den første weekend i september 2016, den 3.-4. september 2016, hvis I vil deltage i supervisionen, generalforsamlingen samt, hvad der ellers kommer af inspirerende tiltag i denne forbindelse. Denne gang bliver supervisionen på ’Djævleøen’. Nærmere oplysninger følger.

Nyt fra kassereren 
Der skal lyde et stort velkommen til vore nye medlemmer, der støt og roligt kommer til. Husk, når I har meldt jer ind og betalt kontingent at få udarbejdet en lille tekst om jer selv og mail den enten til mig, Ane Marcher, til vores webmaster Thomas Wichmann eller til vores formand Birthe Witt, sådan at klienter kan finde jer hurtigst og nemt.
 
Næste gang I hører nyt fra mig, bliver i forbindelse med kontingentopkrævningerne pr. 1. maj 2015.
 
Jeg har blot en lille nytårsbøn til jer. Vil I ikke rigtig godt være så søde at melde jer ud skriftligt, hvis I ikke længere ønsker at være medlem af DETT, og ikke blot undlade at reagere på mails mv.? Super tak for det.
 
I er også altid velkomne til koble jer op på vores erhvervsansvarsforsikring til årligt kr. 385,00 pr. medlem. Send blot en mail til kasserer@dett.dk, og så sørger jeg for, at I får en opkrævning og kommer med.
 
Se nærmere på DETT’s hjemmeside, hvad erhvervsansvarsforsikringen dækker.
Forsikringsbetingelserne på DETT’s side
 
Rigtig godt nytår. Kærlig hilsen Ane Marcher, kasserer
 LNS – Landsorganisationen NaturSundhedsrådet
Som oplyst i forrige nyhedsbrev er DETT blevet meldt ind i LNS. I den forbindelse har jeg bl.a. deltaget i et bestyrelsesmøde, som var meget inspirerende og givende. Vi får nogle muligheder som medlem, og disse bliver nærmere specificeret i det kommende nyhedsbrev. Ligeledes kommer vi jo til at deltage med brochurer mv. fra DETT på diverse kommende helsemesser, hvor LNS deltager.
 
Læs mere LNS om deres hjemmeside www.lnsnatur.dk eller klik på linket her for mere information.
Link til LNS hjemmeside
Jeg glæder mig stadig til at modtage mails fra medlemmerne om gode og relevante bøger eller erfaringer om, hvis der sker noget spændende ude i den vide verden, for så vidt angår TFT/EFT. Glem ikke, hvis I har nogle bøger eller kurser, I brænder for at fortælle om til medlemmerne, så mail det til formand@dett.dk.
 
Boganmeldelse af TANKEFELT TERAPI & EFT af Lars Mygind & Hanne Heilersen
Lars Myginds og Hanne Heilersen nyeste bog Tankefelt Terapi & EFT er en længe ventet opfølgning på deres første bog – Løsninger lige ved hånden – tillige med en sammenfatning og opdatering af, hvad der har rørt sig, og hvad der rører sig inden for branchen pt., samt en gennemgang af forskelle og ligheder ifm. bl.a. TFT og EFT. Bogen er med til at løfte sløret for, hvorfor bl.a. begreberne EFT og TFT nogle gange kan blive blandet lidt sammen, og hvor lidt/meget forskel, der egentlig er.
Vi får tillige gode informationer om Metasundhed, og hvad der kan bydes på her. Bogen er let tilgængelig, både for terapeuter og for lægmand, der bare gerne selv lære lidt om, hvad EFT/TFT kan byde på, og hvad det kan hjælpe på og med.
Hanne og Lars fortæller om deres erfaringer gennem de seneste godt 10 år, ligesom der er anmeldelser og supplerende informationer fra andre aktører på markedet, og klientcases. Bogen kan varmt anbefales. Den kan bestilles på www.mygind.dk. (du kan klikke på bogen så kommer du til bogen på Lars og Hannes webshop)

Kurser m.v.
Vi har lovet at prøve at arrangere førstehjælpskurser samt opfølgningskurser på sådanne for vores medlemmer. Vi har egnede lokaler hhv. lidt syd for Kolding og på Sjælland. Kurserne kan tilbydes til specielle rabatpriser til vore medlemmer.
Før vi går endeligt i gang fra bestyrelsens side med at udbyde disse kurser, vil vi dog gerne lige have en forhåndsorientering/-interesse fra jer om, hvor mange der måtte ønske sådanne kurser og, om det primært er øst eller vest for Storebælt, der er aktuelt. Vær rar at maile jeres ønsker til www.formand@dett.dk

Link til Henrik Lunds e-bog om tft (www.tftmanagement.com)

Henrik Lund fra tftmanagement, der bl.a. udbyder tankefeltterapi-kurser, har udgivet en e-bog om tankefeltterapi, som I gratis kan downloade på denne side http://www.tftmanagement.com/
Jeg tror det var ordene for denne gang. Hav nu et rigtig godt nytår og pas godt på jer selv, og alle dem I kender.
Kærlig hilsen
 
Birthe Witt
Formand for DETT
 

 

Copyright © 2014 DETT.dk - Foreningen af Danske Eft & TFT terapeuter, All rights reserved.