Copy
Email not displaying correctly? View it in your browser.
Vores hjemmeside

November 2013

Kære Alle!

Vinteren står lige på spring, om blot en måned er det juleaften. I DETTs bestyrelse går vi på med krum hals.

Vi havde en rigtig spændende supervisionsweekend i september, hvor gode input blev leveret af flere ’aktører’.  Der vil blive udsendt et supervisionsbevis elektronisk til alle deltagere.foto

Vores webmaster, Marianne Jacobsen og vores kasserer, Ane Marcher, der havde været med fra foreningens opstart havde valgt at stoppe. På vores årlige generalforsamling var vi så heldige, at medlemmer lige frem stod i kø for at komme til at lave bestyrelsesarbejde. Det var vildt dejligt og helt modsat, hvad der normalt er tilfældet i diverse foreninger. Tak for det.

Det blev til en helt ny bestyrelse, hvor kun jeg, som formand, var ’tiloversblivende’. Det betød, at der var en del forventningsafstemning, der skulle afklares ift. den nye bestyrelse, og det er altid spændende, når nye ideer og opfattelser kommer til.

Det har dog også betydet lidt omstrukturering i bestyrelsesarbejde, se mere under rubrikken: Nyt fra kasseren.

foto 4På generalforsamlingen blev vedtaget, at denne skulle holdes fremover i september måned. Ligeledes enedes man om at fastholde Stenstruplund som stedet for dette. Stenstruplund er et dejligt sted, velfungerende med gode overnatningsmuligheder og et fornuftigt prisleje. Vi har derfor reserveret den 2. weekend i september de næste 4 år frem, der er nemlig rift om stedet.

Det vil derfor sige, at generalforsamlingen for 2014 afholdes den 13. september ifm. supervisionsweekenden den 13. – 14. september. Sæt derfor allerede nu kryds ved weekenden, den skal nok blive spændende. Skulle nogle af jer brænde inde med gode forslag til supervisionen, så giv endelig bestyrelsen besked.

Foreningen DET vokser stille, men støt, og der skal fra bestyrelsens side lyde et stort velkommen til de nytilkomne medlemmer.

  Nyt fra kasserer
På generalforsamlingen blev Kirsten Boldt valgt, som kasserer. Kirsten gik i gang med regnskabet og der opstod sammen med bestyrelsesmedlem Bjarne Dam Larsen en masse spørgsmål til sidste års regnskab. Birthe Witt besvarede spørgsmålene efter bedste evne.
Der opstod ueninghed mellem Birthe og Kirsten/Bjarne, derfor valgte Kirsten at trække sig, Bjarne valgte at blive i bestyrelsen. Jeg, Lisa Bach Johansen, er som suppleant trådt ind, som kasserer i stedet for Kirsten.
Jeg har fået netadgang, og når jeg får sat mig ind i tingene, vil jeg sende faktura til jer, som endnu ikke har betalt.
For at blive medlem i DETT skal der første gang, der søges medlemskab. sendes kopi af uddannelsesbevis for dokumentation af gennemgået uddannelse.

Nyt fra webmaster
Som oplyst på Generalforsamlingen arbejdes der på nogle ændringer i forhold til DETT hjemmeside. Blandt andet at I som behandlere selv får mulighed for at ændre i jeres profil på behandlerlisten. Jeg har i sidste uge haft et konstruktivt møde med jeres Webansvarlige Bjarne Dam Larsen, hvor vores forventninger til samarbejde, samt den fremtidige struktur for hjemmesiden blev fastlagt.  Der vil komme mange nye features på hjemmesiden, som blandt andet omhandler overskuelighed i forhold til hvor behandlerne er placeret, og designmæssigt vil der være noget symbolik og der bliver tænkt ud af kassen. Det store arbejde med at få hjemmesiden færdig og klar til at gå online er nu for alvor gået i gang og jeg forventer at kunne vise det nye design og muligheder frem ultimo 1 kvartal 2014
- Thomas Wichmann  http://www.seo-shoppen.dk


Roger Callahan Vi har med stor sorg måttet notere os , at TFT’s grundlægger og fader, Roger Callahan, er afgået ved døden den 5. november. Roger Callahan har gjort en kæmpeindsats for at udvikle og udbrede   kendskabet til TFT. Hans livsværk. Vi havde ikke været medlemmer af DETT I dag, hvis det ikke havde været for Callahans enestående arbejde. Ære være hans minde.  

 

  

 

Her fra bestyrelsens side vil vi benytte lejligheden til at ønske alle vore medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Hav en god vinter.

Kærlig hilsen

Birthe Witt
Formand for DETT

Read more


Du modtager denne email fordi at du enten er medlem af vores forening eller har tilmeldt dig via vores hjemmeside.

Unsubscribe <<Email Addresse>> from this list.

Our mailing address is:
DETT.dk - Foreningen af Danske Eft & TFT terapeuter Lærkevej 3 Skibby 4050 Denmark

Our telephone:


Copyright (C) 2013 DETT.dk - Foreningen af Danske Eft & TFT terapeuter All rights reserved.

Forward this email to a friend