Copy
SOLidariedade nieuwsbrief september 2016
Het zal u ongetwijfeld opvallen dat u deze nieuwsbrief op een andere manier ontvangt dan u van ons gewend bent. Deze manier van verzenden is voor ons gemakkelijker.
Wij horen graag uw mening over de nieuwe opmaak via een e-mail naar stichtingsolidariedade@gmail.com.  
COMPUTERONDERWIJS - klein project erbij

Op 19 juli hebben weer vijf jongeren het certificaat voor de computercursus voor gevorderden ontvangen. In de afgelopen tweeënhalfjaar hebben we nu 32 certificaten uit kunnen reiken. De motivatie om mee te doen aan de cursus is hoog. Dat hebben we weer gemerkt bij de inschrijving voor de nieuwe basiscursus die afgelopen week begonnen is met tien jongeren. Zij zijn allemaal met hun ouder/verantwoordelijke op het Centrum geweest om zich in te schrijven. Voor deelname aan de computercursus gelden een aantal criteria, zoals een minimale leeftijd en een minimaal niveau op school.
We hebben gemerkt dat de jongeren die de cursus voor gevorderden afgerond hebben moeite hebben om hun kennis en vaardigheden op peil te houden. Dit komt omdat ze thuis geen computer hebben en op school geen computeronderwijs krijgen. Voor deze jongeren starten we met een nieuw project, genaamd 'Notebook'. SOLidariedade heeft de afgelopen jaren een groot aantal tweedehands laptops ontvangen, allen in goede staat. Mee en mee hebben we deze laptops mee naar Brazilië genomen. Voor de cursus hebben we genoeg laptops en ook een aantal reserve. De laptops die nu nog 'over' zijn gaan we uitlenen aan de jongeren die de computercursus voor gevorderden af hebben gerond en op de middelbare school zitten. Dit laatste is een belangrijke toevoeging, want van de 50 jongeren (ouder dan 12 jaar) die nu het Centrum bezoeken gaan er slechts twee naar een middelbare school (de rest zit nog steeds op de basisschool). We hopen dan dat dit project voor de jongeren een extra stimulatie zal zijn om op school goed hun best te doen. Uiteraard zullen we het een en ander goed vastleggen in een leen-contract dat met de ouders/verantwoordelijke afgesloten zal worden.
ESPORTE PARA TODOS

In juli zijn we in het Centro in Alvorada van start gegaan met het project 'Esporte para Todos - Sport voor Allen'. Dankzij een donatie uit Nederland hebben we alle sportmateriaal voor de nieuwe sporten kunnen kopen en ook nog het een en ander kunnen vernieuwen van oud sportmateriaal. In de maand juli hebben de kinderen kennis gemaakt met boksen en tennis, in augustus met badminton en baseball en voor september staan atletiek en hockey op het programma. Het is mooi om te zien en te horen hoe enthousiast de kinderen zijn over de nieuwe sporten, ook (of misschien wel dankzij) als ze er echt nog nooit van gehoord hebben, zoals met badminton. Iedereen doet mee, de jongens en de meiden, en er zijn al onverwachte talenten ontdekt. Vanuit onze buitenlandse vriendenkring in Porto Alegre is ook met enthousiasme gereageerd op het project en een aantal mensen hebben al een hele dag mee gesport in Alvorada, wat het project natuurlijk nog specialer maakt voor de kinderen.

Dank aan alle mensen die een financiële bijdrage aan het project geleverd hebben!
Direct doneren aan SOLidariedade!
Vanaf 1 juli 2016 mag SOLidariedade het logo 'CBF Erkend Goed Doel' gebruiken.

Het logo CBF-Erkend Goed Doel laat zien dat SOLidariedade zich houdt aan de regels die gelden voor erkenning door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Erkende goede doelen weten wat ze willen bereiken, hebben hun organisatie op orde en vertellen daar open en begrijpelijk over. Eens in de drie jaar toetst het CBF erkende goede doelen opnieuw. Er kunnen ook tussentijds controles plaatsvinden.
Dit was weer het laatste nieuws vanuit Brazilië. Natuurlijk is er veel meer te vertellen over ons werk en de situatie in Brazilië. Op onze Facebook pagina plaatsen we elke week recente berichten met foto's of video's. SOLidariedade is het goede doel van de maand september bij de Goede Doel Shop, dat betekent dat alle niet gekoppelde aankopen bij de Goede Doel Shop allemaal ten goede van ons komen! Wilt u weten hoe de Goede Doel Shop werkt? Dat kunt u lezen op onze website.

Met hartelijke groeten, Mark & Anouk
Like ons op Facebook
Bekijk onze website
Stuur ons een e-mail
Stichting SOLidariedade
W: www.solidariedade.nl
T: 06 42 91 19 55 (secretaris)
E: stichtingsolidariedade@gmail.com