Copy
Uudiskiri SA Kiusamise Vastu tegemistest eile, täna ja homme.
Vaata seda e-kirja oma võrgusirvikus

Kiusamisvaba ja koolirahulikku uut aastat, sõbrad!


Pliiatsid-vihikud on koolijütsidel korralikult valmis pandud ning nii õpilastel, koolmeistritel kui lapsevanematel hinges positiivne kooliärevus - ootus kohtumiseks vanade ja uute sõpradega. KiVa on jätkuvalt olemas selleks, et pakkuda kõigile võimalikult sooja ja turvalist õppekeskkonda.

Mitmed viimase 5 aasta jooksul tehtud uuringud näitavad, et Eestis on koolikiusamine suur probleem. Näiteks 2010. aastal avaldatud EU Kids Online uuring osutas, et küberkiusamist on kogenud lausa 40% 9-16-aastastest lastest. Praxise 2012. aasta uuring viitas, et ligi pooled õpilastest on kogenud kiusamist ning 7% kannatab selle all pidevalt. HBSC 2009/2010 uuring 29 Euroopa riigi hulgas paigutas Eesti kiusamise all kannatavate laste hulga osas neljandale kohale, sest meil kannatas siis kiusamise all ligi viiendik 11-14-aastastest õpilastest, kusjuures nooremate õpilaste ja poiste hulgas oli ohvreid lausa kuni 27%. Sarnane oli olukord ka veel 2013. aasta sügisel, mil KiVa pilootaasta uuringu raames küsitlesime üle 5000 õpilase 2.-6. klassidest. Keskmiselt 22% õpilastest oli viimase paari kuu jooksul olnud kiusamise ohvriks. 

Eestis on viimastel aastatel tehtud mitmeid pingutusi kiusamise vähendamiseks, kuid teiste riikide praktika näitab, et kiusamise vähendamiseks heast tahtmisest ja loosungitest ei piisa. Kiusamist saab vähendada vaid järjepidevate kooliterviklike süsteemide kasutamisega. Näiteks KiVa programmi katsetanud 20 koolil õnnestus esimese 8 kuuga ohvrite hulga oluline vähendamine! Seetõttu jätkame tegutsemist kiusamisvaba kooli nimel!

Pilootaasta järel jätkavad programmiga esimesel aastal ühinenud koolid igas alustavas 1. ja 4. klassis, kelle tunniplaani osaks KiVa-tunnid saavad. Teised programmitegevused jätkuvad ülekooliliselt, sh 2015. aasta maikuus toimuv õpilasküsitlus. Samuti liituvad algaval õppeaastal KiVaga uued koolid pilootaasta kontrollkoolide seast. Kokku on uuel õppeaastal KiVa koole Eestis 31. 

Pilootaasta käigus saime selgeks, et programmi edukaks kasutuselevõtuks tuleb koole edaspidi pikemalt ette valmistada. See tähendab, et KiVa-programmi laienemine toimub alates algavast õppeaastast kaheetapiliselt: esimesel õppeaastal viime läbi ettevalmistavaid tegevusi, mh juhtkondade infopäevi, koolipersonali ettevalmistust ja KiVa-meeskondade koolitamist; teisel õppeaastal viime programmi koolis ellu ning õpilased saavad osa KiVa-tundidest, läbi viiakse õpilasküsitlus jne. 2014.-2016. aastatel alustavad programmiga eelmisel õppeaastal kontrollrühmas olnud 15 kooli.

SA Kiusamise Vastu jätkab arendustöö ja erinevate ettevalmistavate tegevustega, et järgnevatel õppeaastatel programmi juba suuremale hulgale koolidele pakkuda.
Millega oleme tegelenud ja mis on veel ees?
 
18. juulil kohtus SA Kiusamise Vastu esindus haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovskiga. Koosviibimisel tutvustati KiVa saamislugu, räägiti pilootaastast ja uuringu tulemustest, kiusamisvaba haridustee suurest pildist, KiVa laienemisplaanist (sh venekeelsetele koolidesse) ning tehti ettepanekud nii haridus- ja teadusministrile kui Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale.

Augustis startis pärast suurt suve avalike teenuste disaini pilootprogramm. KiVa projektimeeskonnas on Jürgen Rakaselg (HTM) ning Kristi Liiva ja Liis Tamman (SA Kiusamise Vastu)Pilootprogrammi  tulemusel sündiva avaliku teenuse kirjelduse eesmärgina sõnastasime ühiselt hea kooli kvaliteedimärgi: kui koolis on kõiki kooliastmeid hõlmav kiusamise ennetamise ja kiusamisjuhtumite lahendamise programm, mille kasutuselevõttu rahastab koolipidaja ja arendamist Haridus- ja Teadusministeeriumi sobiv üksus. Töö jätkub avalike teenuste disaini pilootprogrammis järgmised neli kuud ja sel teemal hoiame teid kursis ka järgmistes uudiskirjades.

15. augustil toimus Paides Arvamusfestivalil perede ja laste laval arutelu "Mis ei tapa, teeb tugevamaks - kas ka koolikiusamise puhul?". Moderaator Kadri Valneri juhtimisel vestlesid Merit Lage (MTÜ Lastekaitse Liit koolitaja, Kiusamisest vaba lasteaed ja kool koolitaja, pereterapeut), Helina Raal (ajalooõpetaja Tallinna Nõmme Põhikoolis ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Audentese Spordi- ja Erakoolis, lapsevanem), Veronika Koppel (Jüri Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog), Karlis Nutonen (noorte esindaja lasteombudsmani nõuandvast kogust) ja Kristiina Treial (KiVa-programmi sisuekspert). Arutlejad keskendusid eelkõige sellele, mida saavad täiskasvanud teha, lapsed kiusamist ei kogeks või kui siiski sellega kokku puutuvad, et see ei teeks haiget. Leiti, et väga palju võivad koolides muuta õpetajad ja teised koolipere liikmed, olles märkajateks ning julgedes sekkuda. Allolev foto Lastekaitse Liidult.

 
25. augustil toimus Pärnus kogemuste vahetamise seminar nendele koolidele, kes ei saanud juunis osaleda. Seminar pakkus võimaluse jagada omavahel muresid ja rõõme, mis KiVa-programmi rakendamisega seoses on õppeaasta jooksul ette tulnud. Peale selle jagasid pilootkoolid oma kogemusi kontrollrühma koolidele ehk nendele n-ö uutele koolidele, kes algaval õppeaastal programmiga alustavad.

28. augustil toimus vägivalla vähendamise arengukava kohtumine, kus osales ja andis ühtlasi ülevaate KiVa pilootaasta tulemustest Rasmus Rask.

1. septembril kiirustasid koolide avaaktustele pidulikes riietes väiksemad ja suuremad tarkuse taga ajajad ning Viljandis kuulutati välja üleriigiline koolirahu. Koolirahu väljakuulutamisest saad lugeda rohkem Lastekaitse Liidu kodulehelt (nt siit), koolirahuleping on aga üles laaditud koolirahu kodulehele (siin). MTÜ Lastekaitse Liidu pöördumine alanud kooliaastaks on kättesaadav siit.

Mis ootab ees lähitulevikus?
11. ja 23. septembril toimuvad järgmised avaliku teenuse disaini töötoad.

9. septembriks esitab SA Kiusamise Vastu vabaühenduste sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide elluviimise taotlusvooru oma projekti.

Oktoobri lõpuks plaanime valmis saada lastevanemate miniõpiku, mis jõuab siis aegamööda koolideni, vanemateni ning kõigi hooandjateni, kes kevadel meid selle õpiku väljatöötamiseks vajaliku summa leidmisega toetasid.


Samuti on KiVa koolidel juba sellel sügisel võimalus tutvuda KÜSK-i toel välja töötatud sissejuhatava veebikoolitusega klassiõpetajatele. Veebikoolitusele on kavandatud ka praktiline jätkukoolitus.
Head toetajad, KiVa meeskond sammub rõõmsalt vastu programmi rakendamise teisele aastale. Aitäh, et olete meid abistanud nii nõu kui jõuga! Sõbralikku kooliaastat! 

 
Jällekirjutamiseni!
Kiusamisvaba Kooli meeskond
 
***         ***         ***
Kõige värskemad uudised
Suur aitäh kõigile, kes andsid meile kevadel Hooandja keskkonna kaudu hoogu ning toetasid vanematele suunatud miniõpiku valmimist. Loetelu hooandjatest, kellele meie tänu kuulub, on siin.

Suur aitäh Ramon Raskile ja OÜ-le Advokaadibüroo Rask erakordselt vajaliku rahalise panuse eest KiVa jätkamisse, annetades SA-le Kiusamise Vastu 10 000 eurot!
Kui soovid meie tegemistes vabatahtliku või toetajana kaasa lüüa, anna endast, oma mõtetest või tähelepanekutest märku e-posti aadressil info@kiusamisvaba.ee. 

Endiselt on võimalik annetada oma airBalticuga lennates kogunenud nn BalticMiles-punkte (PINS-id)  KiVa tegevuse toetamiseks (vt siia).

Eriti tänulikud oleme aga mistahes soovituste eest erinevate rahastusvõimaluste leidmiseks! Ikka selleks, et KiVa-programm ka tulevikus koolidesse jõuaks!

Samuti on meie programmi võimalik toetada annetusega SA Kiusamise Vastu kontole Swedbankis
EE312200221056518192.
Meie koduleheküljele saad ligi siit. Kui Sul on parandus-ettepanekuid, küsimusi või soovitusi kodulehele riputatud või veel riputamata materjali kohta, kirjuta meile aadressil info@kiusamisvaba.ee.
Copyright © 2014 SA Kiusamisvaba Kool, Kõik õigused kaitstud.


eemalda end listist    uuenda eelistusi 

Email Marketing Powered by Mailchimp