Copy
Uudiskiri SA Kiusamise Vastu tegemistest eile, täna ja homme.
Vaata seda e-kirja oma võrgusirvikus

Päikselist kiusamisvaba kevadet!


Kiusamisvaba Kooliga alustamisest on peagi möödas terve aasta. Toimunud on palju ning hulk plaane ootab veel ellu viimist. Seame juba atra, kuidas uuel õppeaastal oma programmiga tänastes pilootkoolides jätkata ning kuidas käivitada meie ettevõtmist ka uutes koolides.

Meie töö kiusamisvaba koolikeskkonna nimel võitlemisel ei piirdu aga ainult koolidega, vaid soovime sellesse ettevõtmisesse kaasata ka lapsevanemaid. Nimelt tahame kokku panna just vanemaid toetavat miniõpikut, kust emad-isad võivad leida näpunäiteid ja vihjeid selle kohta, kas nende laps on kiusatav või hoopis kiusaja ning kuidas oma poega või tütart sellisel juhul aidata võiks. 

Miniõpiku ilmumiseks on meil tarvis just Sinu toetust! Külasta Hooandja keskkonda (siin), tee tutvust miniõpikust ülevaate andmiseks kokku pandud video ning lühikokkuvõttega ning pane omagi õlg alla koolide kiusamisvabaks muutmisele


Oled ka agar lendaja ning reisihuviline? Kui Sul või Su sõpradel on airBalticuga lennates kogunenud nn BalticMiles-punkte (nüüd PINS-id), siis ka neid saab Kiusamisvaba Kooli tegevuse toetamiseks annetada (vt siia). Punktide kaudu saadavat abi kasutame koolide KiVa-meeskondade koolitamiseks ning vajalike abimaterjalide välja töötamiseks. 
Millega oleme tegelenud ja mis on veel ees?
 
Eelmises uudiskirjas lubasime, et peagi valmivad tundides kasutamiseks mitmed näitlikustavad videod.  Nüüd ongi meil hea meel teatada, et videomaterjal on valmis saanud ning siseveebi kaudu juba mõni aeg tagasi ka koolidele kättesaadavaks tehtud. Tulevikus on sihtasutusel kavas kokku panna veel täiendavaid videomaterjale.

Uuenenud on SA Kiusamise Vastu nõukogu: 10. detsembrist kuulub nõukogusse Ly Kasvandik Perekeskusest Sina ja Mina ning 20. veebruarist Külli Lilleorg Heateo SA-st.
 
KiVa programm sai sisse kirjutatud Justiitsministeeriumi poolt koordineeritavasse "Vägivalla vähendamise arengukava" 2014. aasta rakendusplaani.

Rasmus Rask käis 28. veebruaril Tartus kaasa mõtlemas Haridus- ja teadusministeeriumi poolt ellu kutsutud algatuse Huvitav Kool ümarlaual (vt pilti lõigu all). Kohal olid esindajad erinevatest Huvitava Kooli algatust toetavatest organisatsioonidest, aga ka lapsevanemad, ettevõtjad, õpetajad, koolijuhid ja koolipidajad. 
Nii Justiits-, Sotsiaal-, Sise- kui ka Haridus- ja Teadusministeeriumi kui ka õiguskantsleri büroo esindajatele on tänaseks päevaks tutvustatud meie poolt läbi viidud esimese õpilasküsitluse tulemusi, millel peatusime põgusalt ka oma eelmises uudiskirjas.

2. aprillil toimus Tallinnas Õpetajate Majas õiguskantsleri kantselei ja MTÜ Lastekaitse Liidu konverents "Kiusamisvaba haridustee", kus mh esines Turu Ülikooli psühholoogiaprofessor ning KiVa programmi autor Christina Salmivalli (alumisel pildil; pildi autor Annika Haas). Eesti Päevaleht tegi professor Salmivalliga ka intervjuu, mida saab lugeda nt siitHoo on sisse saanud projekt "SA Kiusamise Vastu tugisüsteemide arendamine", mille eesmärk on tagada KiVa programmi elujõulisus. Välja töötatakse koolitusprogramm klassiõpetajatele, samuti luuakse ja koolitatakse välja vabatahtlike võrgustik, mis aitab laienemise käigus koolidega kontakti hoida, koole nõustada ja toetada. Projekti rahastab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.


Koos MTÜ-ga NÜ TORE esitasime projekti EMP finantsmehhanismi programmi "Riskilapsed ja -noored" taotlusvooru "Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis". Loodame edaspidi  KiVa programmi põhimõtteid rakendada koostöös tugiõpilasliikumisega TORE, töötades välja programmi ka III kooliastmele ning gümnaasiumilegi. 

KiVa ei ole üheaastane projekt, vaid meie hinnangul võiks sellest saada püsiv osa koolide kiusamisvastasest tööst. Pilootaasta positiivsete tulemuste korral plaanib sihtasutus oma tegevust laiendada, pakkumaks programmi rakendamise võimalust vähemalt 19 senisele uuringu kontrollkoolile ning jätkamaks tegevusi 20 pilootkoolis. Esitasime "Ma armastan aidata" annetuskeskkonna vooru projekti, et saada toetust 2013./2014. ja 2014./2015. õppeaastate tegevuskulude osaliseks katteks.

Mis ootab ees lähitulevikus?

29. aprillil toimub ühisseminar, kus osalevad Tartu Ülikooli Eetikakeskus, MTÜ Lastekaitse Liit, MTÜ NÜ TORE ning meie KiVa. Osapooled tutvustavad oma mudelit ja nägemust võimalikust ühisosast organisatsioonide algatuste vahel, samuti räägitakse üksteist toetavatest tegevusmudelidest. Hilisemas tulevikus toimub ka teine seminar, mis kus plaanime meie nelja organisatsiooni tulevasi ühistegevusi nii lühemas kui ka pikemas perspektiivis. 


Mai 3. nädalal viiakse koolides läbi teine õpilasküsitlus, mille tulemuste analüüsimise järel on võimalik neid võrrelda esimese küsitluse vastustega ning teha järeldusi KiVa programmi edukusest meie pilootkoolides. Juunis ootab aga pilootkoolide KiVa meeskondi ees KiVa kogemuste vahetamise päev, mille eesmärk on mh rääkida senistest tulemustest ning programmi jätkamisest järgmistel õppeaastatel.
Pea terve aasta on möödunud KiVa rakendamisest 20 Eesti koolis. Varsti võime teha põhjalikumaid järeldusi, kuidas KiVa meie õpilasi aidata on saanud ning kuhu ja kuidas koos edasi. Kiusamisvaba kevadet, sõbrad!


 
Jällekirjutamiseni!
Kiusamisvaba Kooli meeskond
 
***         ***         ***
Kõige värskemad uudised
Külasta Hooandja keskkonda (siin) ning toeta vanematele suunatud miniõpiku valmimist.

Anneta airBalticuga lennates kogunenud nn BalticMiles-punktid (PINS-id)  KiVa tegevuse toetamiseks (vt siia).
 

Lühimenüü KiVa puudutavast meediakajastusest:

EPL vahendas 
(siin19.02 meie küsitluse tulemusi, kust mh selgus, et iga viies õpilane kannatab pideva kiusamise all.

Endine siseminister Ken-Marti Vaher avaldas 18.03 Delfis arvamust (siin), kuidas ennetada noorte sattumist erinevate sõltuvuste küüsi. Ühe meetmena mainis toonane minister ka KiVa programmi.

EPL avaldas 03.04 intervjuu (siin) Turu Ülikooli professori ja KiVa programmi autori Christina Salmivalliga.
Meie koduleheküljele saad ligi siit. Kui Sul on parandus-ettepanekuid, küsimusi või soovitusi kodulehele riputatud või veel riputamata materjali kohta, kirjuta meile aadressil info@kiusamisvaba.ee.
Kui sinagi soovid meie tegemistes kas vabatahtlikuna või toetajana kaasa lüüa, anna endast märku aadressil  info@kiusamisvaba.ee. Mistahes soovitused rahastajate või teenustega abistajate leidmiseks on teretulnud.

Samuti on võimalik projekti toetada annetusega SA Kiusamise Vastu kontole 221056518192 (Swedbank).
Copyright © 2014 SA Kiusamisvaba Kool, Kõik õigused kaitstud.


eemalda end listist    uuenda eelistusi 

Email Marketing Powered by Mailchimp