Copy
Uudiskiri SA Kiusamise Vastu tegemistest eile, täna ja homme.
Vaata seda e-kirja oma võrgusirvikus

Hea Kiusamisvaba Kooli sõber ja toetaja!


SA on südamest tänulik kõigile projekti- ja kontrollkoolidele, kes meiega seda keerulist katsetamise teekonda kaasa teevad. Nüüd on alanud aktiivne ja sisuline töö kiusamisvaba kooli nimel. Peamised tegevused leiavad aset koolitundides koostöös õpetajate, õpilaste, vanemate ja kooli tugipersonaliga.

"Oleme väga rõõmsad, et tänase seisuga on kõik pilootkoolid KiVa programmiga algust teinud. See tähendab, et saab alata tegelik töö kiusamisjuhtumite lahendamise ja kiusamisvaba koolikeskkonna ülesehitamisega," sõnas Rasmus Rask. 

 
***

Võitlus kiusamisvaba koolikeskkonna nimel on täies hoos ning SA Kiusamise Vastu tegemised on käesoleva aasta jooksul jõudnud meediasse vähemalt 119 korral. Mh on meie meeskonna liige Kristiina Treial käinud KiVa tutvustamas nii Kuku raadio hommikuprogrammis „Ärataja“ kui ka ETV „Terevisioonis“, samuti on KiVa jõudnud nii üleriigilistesse kui kohalikesse ajalehtedesse.
Mida seni on tehtud?

August:
 • Toimus mitmeid erinevaid koolitusi: mh nt instruktorite jätkukoolitus Tallinnas, aga ka pilootkoolide KiVa meeskondade koolitused nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus.
 • 16.-17. augustil lahkasime koolikiusamise probleemistikku esimest korda Eestis toimuval Arvamusfestivalil. Kristiina Treiali kõrval rääkisid kiusamisest ja potentsiaalsetest lahendustest probleemile terapeut Mare Pork ja endine Noored Kooli õpetaja, praegune ERRi korrespondent Washingtonis, Lauri Tankler. Arutelu juhtis Marleen Pedjasaar Avatud Eesti Fondist. Diskuteeriti kiusamise olemuse, vormide ning tagajärgede tõsiduse üle. Näidete toel arutleti kiusaja või ohvri rolli sattumise üle ning üheskoos publikuga jagati mõtteid, kuidas kiusamise vastu saada. 
 • SA Kiusamise Vastu sai Siseministeeriumilt ning Haridus- ja Teadusministeeriumilt toetust summas 30 719 eurot.
 
September:
 • Toimusid pilootkoolide õpetajate ja personali infopäevad, samuti said alguse infotunnid lastele ja lastevanematele kahekümnes piloodi projektikoolis. Nii koolipersonal kui lapsed ja vanemad viiakse järk-järgult kurssi sellega, mis loom see KiVa on, miks on ta nende kooli tulnud ja kuidas kõik sellest maksimaalset kasu saaksid.
 • 26. septembril tutvustas Kristiina Treial KiVa programmi Tallinnas konverentsil „Õpilaste tervis ja käitumine“.
 
Oktoober:
 • Viisime läbi veebiküsitluse nii projekti- kui kontrollkoolide õpilaste hulgas. Vastuseid analüüsitakse esmalt Turu Ülikoolis ning kõrvutatakse ka kevadel läbi viidava kordusküsitluse käigus kogutud tulemustega. Esmased kokkuvõtted saabuvad interneti kaudu juba lähinädalatel. NB! SA Kiusamise Vastu kajastab laiemalt vaid üldiseid kokkuvõtteid. Kindlasti ei anna SA välja detailset infot konkreetsete koolide või õpilaste kohta, vaid selline siseteave jääb rangelt vaid asjasse puutuvate koolide kasutada ning infole pääseb iga kool ligi vaid parooliga kaitstult.
 • 1. oktoobril liitus SA Kiusamise Vastu meeskonnaga projektijuht Liis Tamman. Enne koolide kiusamisvabaks muutmisele õla alla panemist töötas Liis Eesti Noorsootöö Keskuses, kus ta mh tegeles sotsiaalse tõrjutuse vähendamisega, täpsemalt nt koolist välja langemise ja koolivägivalla ennetamisega. Tahad nime taga näha ka rõõmsat nägu? Vaata siia.
 • Heateo SA andis alates oktoobrist SA-le Kiusamise Vastu kasutada kontoripinna Kalamajas, aadressil Telliskivi 60A, s.o Telliskivi loomelinnaku A3 hoone III korrusel. Tahad meile külla tulla? Täpsem info, kuidas kohale jõuda, on kätte saadav nt siit
 • Õpetajate päeval, 4. oktoobril saatsime projektikoolidele laiali KiVa õpetajate käsiraamatud ja muud vajalikud abimaterjalid, näiteks vestid ja plakatid.
 • Mainitud käsiraamatute ja lisamaterjalide abiga saidki vahetult enne esimese veerandi lõppu alguse projektikoolide KiVa õppetunnid 1.-6. klassidele.
 
Huvitavat lähi- ja kaugemas tulevikus?
 
 • Õiguskantsleri kantselei laste õiguste osakond on välja töötamas nõuannete kogu, mis aitaks kõrvaldada koolidest kiusamist ning pakuks haridusasutustele, emadele-isadele ja ka lastele nõustamist koolikiusamise valdkonnas. Esmaspäeval, 14. oktoobril õiguskantsleri büroo laste õiguste osakonna juhi Andres Aru ja nõuniku Kristi Paroni eestvedamisel peetud kohtumisel osalesid veel ka HTM-ist Jürgen Rakaselg, meie KiVa tiimist aga Kristi Liiva, Triin Kahre ja Ly Kasvandik. SA Kiusamise Vastu soovib olla nõuannete ettevalmistamise juures ning Kristiina Treial on ühe eksperdina meeskonnas, kes vastavaid materjale tulevikus välja töötama hakkab. 
 • 8. novembril tutvustab projektijuht Liis Tamman KiVa algatust Harjumaa tervisekonverentsil Keilas. 
 
Koolipäev ei peaks olema lahing ellujäämise nimel, vaid nauditav jalutuskäik sõpradega uute teadmiste radadel.


 
Jällekirjutamiseni!
Kiusamisvaba Kooli meeskond
 
***         ***         ***
Kõige värskemad uudised

 

Suur aitäh kõikidele eraisikutele ja organisatsioonidele, kes on kaasa aidanud KiVa programmi Eestisse toomisele.

Eriline tänu:

 • Helo Meigas
 • Avatud Meele Instituut
 • Eesti Koolipsühholoogide Ühing
 • Haridus- ja Teadusministeerium
 • Heateo SA
 • Nordic Hotel Forum
 • Perekeskus Sina ja Mina
 • Siseministeerium
 • Suurbritannia suursaatkond Tallinnas
 • Wiedemanni tõlkebüroo.

 


Kui sinagi soovid meie tegemistes kas vabatahtlikuna või toetajana kaasa lüüa, anna endast teada (kontakt: birgit.rootsi@kiusamisvaba.ee). Mistahes soovitused rahastajate või teenustega abistajate leidmiseks on oodatud.

Samuti on võimalik projekti toetada annetusega SA Kiusamise Vastu kontole 221056518192 (Swedbank).
Copyright © 2013 SA Kiusamisvaba Kool, Kõik õigused kaitstud.


eemalda end listist    uuenda eelistusi 

Email Marketing Powered by Mailchimp