Copy
Uudiskiri Kiusamisvaba Kooli tegemistest eile, täna ja homme.
Vaata seda e-kirja oma võrgusirvikus


Tere, sõbrad!
Tere, koolimaja!
Tere, klassiruum, ja tere, tahvel, ka!
Tere jälle, armas õpetaja!
Tere kõigile, kes seotud kooliga!
(Veronika Teder)

*** 
Uus kiusuvaba uudiskiri toob teieni värske magistritöö, millest paistis välja, et KiVa programmil ning eriti ühel osisel - vestidel - on just laste meelest positiivne mõju kiusamise vähendamisele koolis. Samuti saab uudiskirjast lugeda doktoritööst, milles seisab, et mida tublimalt programmi ettekirjutusi järgitakse, seda paremad on kooli tulemused kiusu vähendamisel. Ja muidugi teeme suure sügisese kummarduse oma vabatahtlikele!

***

Ja kui sinu kool, hea lugeja, soovib ka liituda KiVa programmiga, kirjuta meile info@kiusamisvaba.ee ja saadame sulle täpsemad juhised, kuidas seda teha saab!
Värske magistritöö kinnitab, et KiVast on kasu!

Tartu Ülikooli värske sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magistrikraadi omaniku Liis-Marii Mandeli lõputöö eesmärk oli mõista 6. klassi laste heaolu koolis nende endi perspektiivist ning välja selgitada laste ideed heaolu loovast koolist.

Selgus, et enamikes koolides ei tunne lapsed end kuigi turvaliselt, kuna esineb palju kiusamist.  Magistritöö valimist paistis silma aga üks kool, kus lapsed kiusamist probleemina välja ei toonud. See oli kool, kus on kasutusel ka KiVa programm.

Liis-Marii Mandel kirjutab: „Õpilased näevad ühe võimalusena kiusamise märkamiseks koridorides õpetajate arvu suurendamist, näiteks toodi Kiusamisvaba Kool (KiVa) programm, millel on laste meelest olnud positiivne mõju kiusamise vähendamisele koolis."Üks õpilane sellest koolist märkis: „Õpetajatel on KiVa vestid ja siis käivad siin edasi tagasi.

Täpsemalt saab magistritöö kohta lugeda siit.

Aitäh Liis-Mariile toreda uudise eest!
Kõige värskemad uudised

TOIMUNUD

  • 18.08 Tervist Edendavate Koolide suvekool Pedasel
  • 23.-24.08 baaskoolitus Pärnus
  • 25.-26.08 baaskoolitus Rocca al Mare koolis
  • 27.08 vabatahtlike koolitus-kohtumine
  • 31.10 nõukogu koosolek
     
TULEMAS
  • 23.-24.09 grupinõustajate väljaõpe
  • 25.10 koolijuhtide seminar
***

TOETA MEID

Meie tegevust kiusamisvaba kooli nimel saab endiselt toetada "Ma armastan aidata" keskkonna kaudu siin. Annetusi saab teha kõikide pankade kaudu. Suur aitäh kõigile, kes on meie ettevõtmisesse juba oma panuse andnud!

***

Samuti on meie programmi võimalik toetada annetusega SA Kiusamisvaba Kooli kontole Swedbankis
EE312200221056518192.

***

Eriti tänulikud oleme aga mistahes soovituste eest erinevate rahastusvõimaluste leidmiseks! Ikka selleks, et KiVa-programm ka tulevikus koolidesse jõuaks.

 
Värske doktoritöö kinnitab, et paremad tulemused tulevad täpsema programmijälgimise kaudu!

Nimelt kaitses augusti kaitses Soomes Turu Ülikoolis oma doktoritööd “Implementing the KiVa Antibullying Program: What Does it Take?" Anne Haataja. See töö on kirjutatud KiVa programmi rakendamise kohta ning Soomes tehtud uurimuste põhjal. 

Anne Haataja leidis, et koolid rakendavad KiVa programmi väga erineval määral ja saavad seetõttu sellest ka erineval määral kasu. Uuringu tulemused näitavad, et parimaid tulemusi kiusamise vähendamisel saadakse nendes klassides, mille õpetajad järgivad programmi KiVa ainekava suurema täpsusega ja kulutavad rohkem aega tundide ettevalmistamisele. Just põhjalikum KiVa-tundide ettevalmistus oli eelduseks kõrgetasemelisele KiVa rakendamisele kogu õppeaasta jooksul.

Järjekindla KiVa rakendamise võtmetegur koolis on aga koolijuhi toetus kiusamise vähendamise tööle. Üldiselt on Soome õpetajad KiVa programmi suhtes positiivselt meelestatud. Näiteks toodi esile KiVa materjalide kasutajasõbralikkust ning kogetud positiivseid muutusi suhetes õpilastega.

Kahjuks tuleb aga veel rohkem tööd teha täiskasvanute oskusega kiusamist ära tunda, sest selgus, et vaid veerand kroonilistest kiusamise ohvritest saavad Soome koolide KiVa-tiimidelt abi. Ent mida rohkem programmi kasutatakse, seda paremini ka ohvreid märgatakse.

Mitte keegi ei suuda kõike teha, aga kui igaüks koolis teeb iga päev midagi, saab õpilaste heaolu parandamiseks – kiusamise ennetamiseks ja peatamiseks – tehtud väga palju,” nendib Haataja.

Doktoritööd saab lugeda 
siit.

 
Vabatahtlik töö, see on võrratu!

SA Kiusamisvaba Kooli tööd kiusuvaba haridustee nimel aitavad tagant tõugata mitmed vabatahtlikud. Kokku lööb sihtasutuse juures kaasa 12 särasilmset ja teotahtelist inimest, kes oma vabast ajast ja tahtest sihtasutuse töösse panustavad. 


Vabatahtlikud on enamasti KiVa programmiga liitunud koolidele kontaktisikud, kes on abiks info vahendamisel ja vajaduste kaardistamisel kooli ja sihtasutuse vahel. Kaks korda aastas võtavad lisaks e-posti ja telefonisuhtlusele vabatahtlikud ette ka koolide külastused, et luua vahetu kontakt ning silmast silma kuulda koolide väljakutseid ja rõõme.Vähemalt kaks korda aastas kohtuvad vabatahtlikud ühistel kokkusaamistel, et omavahel kogemusi jagada. Möödunud laupäeval, 27. augustil saidki sihtasutuse tegevtiim ja varasemad ning suve algul liitunud vabatahtlikud kokku. Sisuka ja meeleoluka päeva jooksul õpiti tundma üksteist ja sihtasutuse tegevust ning räägiti algava õppeaasta plaanidest.

Tere tulemast, uued vabatahtlikud Riina, Olga ja Liina, ning tervitame ka juba pikemaaegseid vabatahtlikke Kleliat, Kreeta, Tiiat, Janet, Hannat, Karinit, Avet, Miat ja Katit. Kummardus aga ka teile, Kristiina, Liis ning Grete, Katrin ja Mariane!

 
Meie kontaktaadress on:
SA Kiusamisvaba Kool
Telliskivi 60A, hoone A3, 3. korrus
10412 Tallinn

info[ätt]kiusamisvaba.ee

eemalda end listist    uuenda eelistusi