Copy
Uudiskiri SA Kiusamise Vastu tegemistest eile, täna ja homme.
Vaata seda e-kirja oma võrgusirvikus

Aitäh! Pilootaasta on selja taga!


Kiusamisvaba Kooli programm on tänaseks juba möödunud õppeaastal rakendunud 20 pilootkoolis. Peale KiVa-tundide andmise on kogemusi ja ideid vahetatud nii koolide KiVa-meeskondade kui juhtkondadega. Samuti viisime sügisel ja kevadel piloot- ja kontrollkoolides läbi õpilasküsitlused, mille analüüs näitas, et KiVa programmi katsetanud koolides oli kevadel kiusamise ohvrite hulk oluliselt väiksem kui õppeaasta alguses ning oluliselt väiksem ka võrreldes kontrollkoolidega.

Eelneva põhjal võime öelda, et KiVa meetodite kasutamine Eesti koolides on tõenduspõhine ning programmiga jätkamisel alust.

Muuseas, peale õpilaste küsitlesime juunis ka õpetajaid, et uurida, kuidas edaspidi KiVa programmi Eesti koolide jaoks tõhusamaks kohendada. Selle uuringu tulemustest saame täpsema ülevaate anda sügisel.

Suur tänu ja sügav kummardus nii piloot- kui kontrollkoolide õpetajatele ja õpilastele, et nad olid valmis KiVa programmi katsetama või selle katsetamisele kaasa aitama!
Millega oleme tegelenud ja mis on veel ees?
 
29. aprillil toimus SA Kiusamise Vastu poolt algatatud koostööseminar Tartu Ülikooli Eetikakeskuse, MTÜ Lastekaitse Liidu ja MTÜ NÜ TORE-ga. Osapooled tutvustasid oma programmide mudelit ja nägemust võimalikust ühisosast. Samuti räägiti üksteist toetavatest tegevusmudelidest. Jõuti ühisele arusaamale, et kiusamisvastaste programmide pakkumisel on koostöö vajalik ning ühisosa on töö väärtuspõhise kooli nimel. Sel eesmärgil on sündimas ühistegevuste plaan, mille esimene samm on juba järgmise õppeaasta alguses Lastekaitse Liidu koolirahu algatusele lisaenergia andmine ja ühiskonnas kõlapinna loomine.

6. mail lõppes edukalt meie üleskutse Hooandja keskkonnas, kus igaüks sai panna õla alla lastevanematele mõeldud kiusamisteemalise miniõpiku valmi(sta)misele. Suur ja soe aitäh kõigile, kes järjekordsele KiVa ettevõtmisele hoogu lükkasid!
Teie abiga jõuab lastevanemate miniõpik trükki ja koolideni juba sel sügisel! 

KiVa osaleb sotsiaalse innovatsiooni ja teenusedisaini pilootprogrammis, mida veab Siseministeeriumi rahastusel Heateo Sihtasutus. 3. juunil toimus avakohtumine, kus kümnete teiste seas osalesid KiVa projektijuht Liis Tamman ning Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Irene Käosaar. Kohtumisel käisime läbi teenuste disaini teooria ja täpsustasime meie lähteülesannet. Programm stardib intensiivsemalt augustis.

10.-12. juunil toimusid piloot- ja kontrollkoolide kogemuste vahetamise seminarid Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Pilootaasta pingelisele ajakavale vaatamata jagasid programmi rakendanud koolide esindajad hulgaliselt positiivseid kogemusi, samuti sai meie sihtasutus mitmeid soovitusi programmi täiustamiseks. Kontrollkoolide esindajad, kes on huvitatud programmi rakendamisest järgmisest õppeaastast, said küsida nippe ja kuulda erinevatest praktikatest: ikka selleks, et tulevikus KiVa programmi ka oma koolides edukalt juurutada. Alloleval pildil on soovitus ühelt KiVa pilootkooli meeskonnalt, mis võiks nende hinnangul tulevastele programmis osalejatele kasuks olla. 14. juunil esitas meie sihtasutus projekti Siseministeeriumi taotlusvooru "Lastele suunatud tõendus- ja teadmispõhised ennetussekkumised", et pakkuda programmis osalemise võimalust senistele kontrollrühma koolidele.

 
Esmaspäeval, 16. juunil toimus SA Kiusamise Vastu nõukogu koosolek, kus anti ülevaade seni tehtust, edasistest plaanidest, mõju-uuringu esmastest tulemustest ning sellest, mis sõltub oodatavatest rahastusotsustest.

Neljapäeval, 19. juunil toimus Viru Keskuses vastavatud La Muu jäätisekohvikus programmi Kiusamisvaba Kool pilootaastat kokku võttev üritus toetajatele ja kaasaelajatele. Üritusel osalenud said ülevaate, mida on SA Kiusamise Vastu selle õppeaasta jooksul teinud; samuti tutvustati kuulajaile sügisel ja kevadel läbi viidud õpilasküsitluste tulemuste kõrvutamisest tehtud esmaseid järeldusi.

Mis ootab ees lähitulevikus?

Alates juuni lõpust on võimalik Swedbanki preemiaprogrammi raames kogunenud boonuspunkte kasutada ka SA Kiusamise Vastu tegevuse toetamiseks. Selleks tuleb internetipanga uuenenud annetuskeskkonnas (siin) valida, et soovid teha heategevusliku annetuse laste heaolu nimel. Sinu annetatud punktid toetavad erinevaid organisatsioone, mis tegelevad laste heaolu suurendamisega - üheks loetletud organisatsioonidest on ka SA Kiusamise Vastu.

15. augustil toimub Paides Arvamusfestivalil "Laste ja perede laval" kiusamisteemaline arutelu "Mis ei tapa, teeb tugevaks - kas ka koolikiusamise puhul?". Diskussioonis osalevad Lastekaitse Liidu ja SA Kiusamise Vastu esindajad: nii sisueksperdid kui praktikud arutlevad, mida saab igaüks kiusamisolukorraga kokku puutudes ära teha. Täpsemat teavet Arvamusfestivalil toimuvast saad festivali kodulehelt (siin).
Head sõbrad, KiVa rakendamise pilootaasta on selja taga. Hetkel jääme pöidlad pihus ootama Siseministeeriumi projektikonkursi tulemust, millest võite lugeda juba järgmisest uudiskirjast. Sinna poetame ka infot 2014/2015. õppeaasta plaanide kohta, nii et on, mida oodata. Loodame, et varsti lõpetab ilmataatki meie kiusamise sügis-talvise vihmaga ning suvine päiksepaiste saab võimaluse pilvede vahelt välja paista!

 
Jällekirjutamiseni!
Kiusamisvaba Kooli meeskond
 
***         ***         ***
Kõige värskemad uudised
Suur aitäh kõigile, kes andsid meile kevadel Hooandja keskkonna kaudu hoogu ning toetasid vanematele suunatud miniõpiku valmimist. Loetelu hooandjatest, kellele meie tänu kuulub, on siin.

Endiselt on võimalik annetada oma airBalticuga lennates kogunenud nn BalticMiles-punkte (PINS-id)  KiVa tegevuse toetamiseks (vt siia).

Alates juuni lõpust on võimalik annetada ka oma Swedbanki preemiaprogrammi raames kogunenud punkte SA Kiusamise Vastu tegevuse toetamiseks. Vali valdkonnaks Heategevus ning tee annetus laste heaolu toetamiseks (siin).
Kui soovid meie tegemistes vabatahtliku või toetajana kaasa lüüa, anna endast ja oma mõtetest märku aadressil info@kiusamisvaba.ee. 

Eriti tänulikud oleme aga mistahes soovituste eest erinevate rahastusvõimaluste leidmiseks! Ikka selleks, et KiVa programm ka tulevikus koolidesse jõuaks!

Samuti on projekti võimalik toetada annetusega SA Kiusamise Vastu kontole 221056518192 (Swedbank).
Meie koduleheküljele saad ligi siit. Kui Sul on parandus-ettepanekuid, küsimusi või soovitusi kodulehele riputatud või veel riputamata materjali kohta, kirjuta meile aadressil info@kiusamisvaba.ee.
Copyright © 2014 SA Kiusamisvaba Kool, Kõik õigused kaitstud.


eemalda end listist    uuenda eelistusi 

Email Marketing Powered by Mailchimp