Copy

Bulletin fra Eurofins Miljø - Marts 2014

Kære kunde

Ønsker du uddybende informationer om emnerne i denne bulletin, er du meget velkommen til at kontakte mig på telefon 70 22 42 66 eller på e-mail

Rita Splidt Pedersen
kundechef

Analyser af bygningsmaterialer

Bygningsmaterialer af forskellige typer, som blev anvendt i Danmark til helt op i 1980-erne, kan indeholde stoffer, som er sundhedsskadelige og miljøskadende. Brugen af disse stoffer er nu reguleret af Arbejdstilsynet og af Miljømyndighederne.

Ved ombygnings- og renoveringsarbejder på byggeri, der blot er 30 år gammelt, kan der ske udsættelse for chlorparaffiner, PCB, asbest, bly mv. For at mindske sundhedsrisici og miljøbelastninger er det vigtigt at kende til forekomsten af disse stoffer, således at arbejdet kan udføres sikkert og lovligt.

Når man udarbejder udbud og tilbud eller tilrettelægger arbejdet, er der derfor store økonomiske fordele i at have viden om tilstedeværelse af disse stoffer - både for bygherre og for entreprenør. Det er både besværligt og forbundet med store omkostninger at rydde op, hvis de giftige stoffer først er blevet spredt på byggepladsen og i omgivelserne.

Der er derfor sund økonomi i at lade Eurofins Miljø udføre kvalitetssikrede og akkrediterede analyser allerede i byggeriets projekteringsfase.

Læs mere om bygningsmaterialer, analysepakker - eller hent en analyserekvisition her
 
Hent myEurofins til iPhone, iPad eller Android

Prøvemateriale klassificeret som farligt gods
- husk tydelig mærkning

Fra tid til anden modtager vi prøvemateriale, som hører under kategorien ”farligt gods”. Vær venligst opmærksom på, at disse prøver bør være tydeligt mærket - både af hensyn til vores medarbejdere, som skal modtage og håndtere prøverne, men også i henhold til reglerne for transport af farligt gods. Vi vil bede jer om at mærke både analyserekvisition og prøve - og hvis muligt medsende et sikkerhedsdatablad.
 
Send videre
Copyright © 2014 Eurofins Miljø A/S, All rights reserved.


AFMELD: Vil du ikke have flere nyhedsbreve fra os? Afmeld dig lige her