Copy
Nieuwsbrief RESOC-SERR Brugge

RESOC Noord-West-Vlaanderen uit de startblokken: welkom op ons 1e stakeholdersevent!


U vernam het wellicht al via de wandelgangen…  2016 belooft een bijzonder jaar te worden om heel diverse redenen. RESOC Brugge en RESOC Oostende worden RESOC Noord-West-Vlaanderen en schoeien zich op een gezamenlijke leest met aandacht voor eigen accenten.  Het RESOC-team wordt bijgevolg versterkt met een stafmedewerker, Bram Bruggeman, die voorheen werkzaam was bij RESOC-SERR Midden-West-Vlaanderen en SERR Oostende-Westhoek. Verder vieren we 5 jaar Trefpunt Zorg en sluiten we de diversiteitswerking Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit in schoonheid af.  

RESOC Noord-West-Vlaanderen blaakt alvast van ambitie en trapt zijnwerkjaar af met een heus stakeholdersevent op 4 februari te Jabbeke. We hebben heel wat boeiende sprekers (Filip De Rynck, Dirk De fauw, Bart Tommelein, Ignace Dereeper, Jean de Bethune, Daphné Dumery & Hilde Crevits) in petto en heffen nadien graag het glas op een klinkende samenwerking tijdens de netwerkreceptie. Meer info & mogelijkheid tot inschrijven kan u terugvinden via deze link.
Ruim 200 stakeholders (lokale besturen, werkgevers- en werknemersorganisaties, de partners van Trefpunt Zorg, Provincie West-Vlaanderen, streekparlementairen, Vlaamse en federale besturen, …) schreven zich alvast in.
 
Het RESOC-team wenst u alvast een gezond & gelukkig 2016 boordevol boeiende uitdagingen toe!
 

ESF-oproep "Versterkt Streekbeleid"


Vlaanderen wil met deze oproep een nieuw elan geven aan het streekbeleid in Vlaanderen. De nieuwe samenwerkingsverbanden streekbeleid zullen de sociaaleconomische uitdagingen van streken in Vlaanderen op termijn vertalen in een gedragen en actiegericht beleid. De oproep richt zich naar een breed partnerschap van steden en gemeenten die een partnerschap opzetten om de streekvisie op te bouwen en te concretiseren. Ze zullen dit doen in overleg en met de betrokkenheid van sociale partners, provincies en alle andere relevante actoren op het terrein.

Er zijn voor een periode van drie jaar 15 miljoen euro middelen voorzien, waarvan minimaal 50% lokale financiering en maximaal 50% Vlaamse cofinanciering. RESOC Noord-West-Vlaanderen bekijkt op welke manier en met welke partners ze mee kunnen indienen op deze call om meer bovenlokaal overleg te organiseren in deze streek.

Meer info in onze volgende nieuwsbrieven en via deze link.
 

100% West-Vlaams: 't Smaakt Naar Meer


Op 1 februari 2016 slaan alle partners (POM West-Vlaanderen, Inagro, Westtoer, Landelijke Gilden, Unizo en Vives ) hun handen in elkaar en nodigen u uit voor de eerste Kick-off.
Tijdens dit start- & netwerkmoment stellen ze het ruime aanbod acties & trajecten voor aan de ruime doelgroep van hoeve- en streekproducenten, ondernemers, horeca, buurtwinkels, lokale overheden,…

Op één avond maakt u kennis met het volledige jaarprogramma van 100% West-Vlaams 't Smaakt Naar Meer. Zowel de trajecten als de acties zijn op maat van de verschillende doelgroepen en streven naar maximaal resultaat en toegevoegde waarde. U kunt op 1 februari kennismaken met de trajectbegeleider, meer info vragen en inschrijven of gewoon netwerken.

Meer info + inschrijven via deze link.
 

Kustforum 2016 - 17 februari 2016 - Centrum De Branding Middelkerke


Het Kustforum verhoogt de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij het kustbeleid. Het forum vindt jaarlijks plaats in een kustgemeente. Het biedt de kans aan alle betrokkenen aan de kust om in dialoog te treden met overheidsdiensten, politici en elkaar en om prioriteiten voor de kust aan te kaarten.

De kust: zet in op kwaliteit!
Ondernemers en architecten zetten zich graag in voor een dynamische en kwalitatieve kust voor de toekomst. Kom op 17 februari luisteren hoe zij hun troeven uitspelen aan de kust.

Meer info + inschrijven via deze link.
 

20 jaar Gebiedsgerichte Werking in de Provincie West-Vlaanderen


In december 1995 werd in de West-Vlaamse Provincieraad de beleidsnota "gebiedsgerichte werking" goedgekeurd. Het was de aanzet om een vernieuwende werking uit te bouwen op maat van de verschillende regio's, in interactie met de lokale besturen, streekorganisaties en Vlaamse actoren en over de grenzen van beleidssectoren heen. Dankzij die nota nam West-Vlaanderen een voorsprong, en kreeg de gebiedsgerichte inzet ook een heel andere vorm dan in andere provincies: projectmatig, grensoverschrijdend, georganiseerd vanuit streekhuizen waarin ook partnerorganisaties gehuisvest zijn.

Bij 20 jaar wil men niet alleen terugblikken op verwezenlijkingen van die gebiedsgerichte inzet en op de specificiteit in elke regio, maar wil men ook kritisch vooruitblikken. In zes sessies zullen experten uit binnen – en buitenland hun mening geven over de ontwikkelingskansen voor landschapsparken, een leefbaarheidsbeleid op het platteland, de omgang met productielandschappen, het integraal beheer van kustzones en de netwerken van kanalen en groene assen. Gebaseerd op deze bijdragen wordt ook een publicatie opgebouwd over de toekomst van gebiedsgericht werken, en wordt in de regionale pers met illustraties teruggeblikt op de gebiedswerking.

Data & info over de zes sessies kan u terugvinden via deze link.
 

Kansengroepen als positieve oplossing voor uw personeelsproblematiek – 4 bedrijven inspireren!

RESOC-SERR Brugge en de 10 lokale besturen van de regio Brugge in het kader van de regierol sociale economie maakten vier inspirerende films over de tewerkstelling van kansengroepen in reguliere bedrijven. Kansengroepen zijn personen met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt.

Vier werkgevers uit regio Brugge getuigen over deze tewerkstelling als antwoord op een bepaalde personeelsproblematiek. De pro's, de ondersteuning op de werkvloer, de win-win van diversiteit... Zij stellen het graag aan u voor:

Lijkt dit ook iets voor uw organisatie of wenst u graag meer informatie?

Contacteer:

Tina Segers - regisseur regierol sociale economie regio Brugge / trefpunt tewerkstelling kansengroepen - tina.segers@brugge.be - 050 44 46 78
 

  
 
Onze partners:


  
Copyright © 2016 RESOC Noord-West-Vlaanderen