Copy
Nieuwsbrief RESOC-SERR Brugge

Maritime science meets maritime industry - 17 mei, VLIZ Oostende


Flanders’ Maritime Cluster (FMC) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) dagen bedrijven en wetenschappers uit om op dinsdag 17 mei 2016 (9u-13u30) naar Oostende af te zakken om samen oplossingen te bedenken voor een duurzaam, efficiënt en multifunctioneel gebruik van de zee en concrete pistes te verkennen voor gezamenlijke projecten.

De spits wordt afgebeten door Joost Van den Berghe (DNV-GL) die het publiek zal inwijden in globale trends en technologische evoluties in de blauwe economie. Vervolgens wordt er in kleinere groepen gebrainstormd rond mogelijke innovatieve oplossingen voor concrete offshore uitdagingen. Voor elke uitdaging wordt een discussie op gang gebracht door een spreker uit respectievelijk de industrie en de wetenschap, en een referent die zijn mening geeft over het thema. Na de break-out sessies is het de beurt aan Karen Vandersickel (VLEVA) die schetst wat de mogelijkheden naar projectfinanciering zijn. De lunch wordt voorafgegaan door een korte plenaire terugkoppeling uit de break-out sessies.

Meer info + inschrijven via deze link.

Regionale overlegtafel 'Welzijn op het werk'  - 14 juni, Damme


In juni start Diverscity met de organisatie van regionale overlegtafels. Met deze bijeenkomsten wil men lokale besturen een platform bieden om zich te laten inspireren, te netwerken en goede praktijken te delen. Per provincie licht een gastbestuur een luik van het personeelsbeleid toe. Daarnaast is er plaats voor duiding bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het vlak van wetgeving of relevante HR-tools. Tijdens de eerste bijeenkomst staat het thema psychosociaal welzijn op het menu en richt men zich naar iedereen die een actieve rol in het welzijnsbeleid van zijn bestuur wil opnemen (personeelsverantwoordelijken en medewerkers van de personeelsdiensten, secretarissen, interne preventieambtenaren, leden uit de managementteams, leidinggevenden, ...)

Op dinsdag 14 juni houden de regionale overlegtafels halt in West-Vlaanderen, meer bepaald in Damme. Tussen 9u en 12u komen onder meer volgende zaken aan bod:
- Voorstelling van Diverscity en de nieuwe dienstverlening 'Jobpunt Vlaanderen'.
- Toelichting rapport ‘Preventie van psychosociale risico’s bij lokale besturen’.
- Een praktijkgetuigenis over 'Welzijn op het Werk'. In Damme neemt Eerste schepen Eveline van Quekelberghe zelf deze handschoen op: na aandacht voor voeding en beweging wilde ze ook acties voor geestelijke gezondheidszorg, zowel voor de inwoners van Damme als voor het gemeentepersoneel. Hiervoor werkt ze intensief samen met het Logo en met alle diensten in gemeente en OCMW. Zelf geeft ze workshops om burn-out te voorkomen. U kan hier alvast een exclusieve voorpublicatie lezen van hun initiatief.

Meer info + inschrijven via deze link.

Trefpunt Zorg: 4 redenen om naar juni uit te kijken!


Om het voorjaar goed af te sluiten hebben Trefpunt Zorg en een aantal van zijn partners vier inspirerende events in petto:
  • Inspiratiesessie 'Leiderschap in verandering' i.s.m. HRwijs - 2 juni, PZ Onzelievevrouw Brugge
  • Sessie 'Netwerkzorg in een veranderend zorglandschap' met speednetworking i.s.m. CM Brugge - 2 juni, Hof Lanchals Brugge
  • Voorstelling resultaten gebruikersgroep 'Slimme Technologie als alternatief voor Fysieke Fixatie' i.s.m. Cretecs - 7 juni, VIVES Brugge
  • Congres 'HR in de zorg 2016' van vzw Vorm - 9 juni, De Montil Affligem

Meer info + inschrijven via deze link
  
 
Onze partners:


          
Copyright © 2016 RESOC Noord-West-Vlaanderen