Copy
Nieuwsbrief RESOC-SERR Brugge

RESOC XL 'Bovenlokale samenwerkingen in Noord-West-Vlaanderen - een staalkaart' - 19 april, Zwin Natuur Centrum


RESOC Noord-West-Vlaanderen nodigt u van harte uit voor ons tweede RESOC XL 'Bovenlokale samenwerking in Noord-West-Vlaanderen - een staalkaart' Deze thematische bijeenkomst is in samenwerking met Gebiedsgerichte werking Noord-West-VlaanderenDe Vlaamse Landmaatschappij en Zwin Natuur Park.

Met de RESOC XL-sessies zet ons RESOC meer dan ooit in op waar het sinds jaar en dag sterk in is: het verbinden van streekbeleidsactoren als neutrale actor. En dat heel bewust buiten de gesloten plenaire bijeenkomsten omdat zoveel mensen mee het streekbeleid in Noord-West-Vlaanderen maken. Steeds gaan we op verplaatsing naar locaties die een belangrijke rol spelen in het DNA van onze Noord-West-Vlaamse regio. Deze keer zijn we te gast bij het prachtige Zwin Natuur Park.

We gaan dieper in op leerrijke succesverhalen op bovenlokaal vlak uit de regio. Noord-West-Vlaamse gemeenten en bevoegde instanties schijnen een licht boven de mogelijke valkuilen en de opportuniteiten van bovenlokaal samenwerken.

Interesse? Alle info en de mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier

POM West-Vlaanderen en partners lanceren HCA-project om senioren langer zelfstandig thuis te laten wonen


De POM West-Vlaanderen heeft van het Europees fonds voor regionale ontwikkeling groen licht gekregen voor het Health Care Accelerator (HCA) project. Met dit project willen de POM en de betrokken partners een woon-zorgconcept ontwikkelen dat de verouderende bevolking moet toelaten op een duurzame en betaalbare manier langer in eigen appartement of woning te kunnen blijven.

Concreet betekent dit dat POM West-Vlaanderen en de geëngageerde partners een scenario zullen ontwikkelen dat architecten, gemeentes, zorgverleners, enz. kunnen gebruiken als leidraad om appartementen en woningen op een duurzame manier te gaan renoveren binnen het budget van de eigenaar. Tevens wordt daarbij wordt gekeken om ook de lokale handelaar mee op te nemen in dit zorg-ecosysteem. De handelaars worden in het project gestimuleerd om hun diensten open te stellen voor de noden van de ouderen. Zo wordt niet alleen een deel van de zorg weggenomen, het opent ook een duurzame markt.

Gratis mentoropleiding in regio Noord-West-Vlaanderen voor medewerkers lokale besturen (technisch uitvoerende en zorgberoepen)


Lokale besturen kunnen meebouwen aan bruggen tussen onderwijs en werk. Lokale besturen zijn immers interessante leerwerkplekken voor jongeren door hun veelheid aan functies. Op deze leerwerkplekken zijn mentoren van cruciaal belang. Mentor zijn is echter meer dan vanuit het buikgevoel ageren. Het is de jongere begeleiden en meenemen in een wereld waar de verwachtingen anders liggen dan in de school.
 
Diverscity, het samenwerkingsverband tussen de VVSG en de drie overheidsvakbonden ACV Openbare Diensten, ACOD-LRB en VSOA-LRB, organiseert twee mentoropleidingen in onze regio op maat van specifieke functies binnen lokale besturen:
Deze opleidingen worden gratis aangeboden. De deelnemers krijgen daarna een attest mee naar huis dat het lokaal bestuur de mogelijkheid biedt om een RSZ-korting van 800 euro/kwartaal aan te vragen voor de deelnemende mentor(en) (onder bepaalde voorwaarden). Het aantal deelnemers is beperkt, snel inschrijven is dus de boodschap!
 
Meer info: Jan Creten, sectorconsulent Diverscity, jan.creten@diverscity.be, 02 211 56 91.
Schrijf nu in via http://congrescentrum.vvsg.be.

 

Geslaagde aftrap WEST4WORK, dé West-Vlaamse arbeidsmarkt roadshow over werkbaar werk


Maak van je werk een sterk merk! Onder deze titel gaf WEST4WORK op 28 maart de aftrap van de arbeidsmarkt roadshow doorheen West-Vlaanderen over werkbaar werk. Ruim 220 deelnemers lieten zich in CC ’t Spoor te Harelbeke inspireren om de tewerkstelling binnen de eigen organisatie werkbaarder en aantrekkelijker te organiseren. Een aantrekkelijk werkgeversimago wordt immers steeds belangrijker bij het vinden en behouden van goede medewerkers.
De presentaties van de 10 workshops, de foto’s en het verslag zijn beschikbaar via de website van WEST4WORK.
 
Op 8 juni zijn we te gast in Nieuwpoort waarbij de focus zal liggen op werkplekleren en het ontwikkelen van talent op de werkvloer. Onder andere Luk Dewulf, een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland over talent en burn-out, zal er een lezing verzorgen.
 
Vervolgens verhuist de WEST4WORK-karavaan op 26 juni naar Roeselare om het over duurzaam en werkbaar loopbaanbeleid te hebben. Onder meer Marianne Thyssen, Eurocommissaris voor Werk en Sociale Zaken, zal er een keynote tijdens het arbeidsmarktsymposium verzorgen.
 
Na de zomer besluit de WEST4WORK arbeidsmarkt roadshow tweemaal in de regio Noord-West-Vlaanderen:
  • Op maandag 25 september halen we in Oostende alles uit de kast over werkbaar werk in de horeca.
  • Het slotevent van WEST4WORK gaat door op dinsdag 31 oktober in de VIVES-campus te Brugge. Hoewel dit programma zeker en vast de profit sector zal aanspreken, richten we ons voor wat betreft deze WEST4WORK-editie naar de non-profit-sector en de zorg in het bijzonder. Onder andere Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van VDAB, zal er een keynote over de ‘Work Action Heroes’ brengen: de echte helden van de arbeidsmarkt, zoals de ongekwalificeerde, de vijftigplusser of de werknemer die angstvallig vasthoudt aan zijn job. “Allemaal mensen met talenten die we vaak niet meteen opmerken.”

Terugblik #Install your future


Syntra West en de Academie voor de Toekomst organiseerden op 9 maart 2017 “Install Your Future”. Deze belevenisdag voor 5de, 6de en 7de jaars TSO en BSO stond volledig in het teken van de installatieberoepen, de HVAC-sector en de Offshore windsector. De organisatoren kijken met trots terug op een geslaagde eerste editie waarbij 210 leerlingen en 20 leerkrachten kennis konden maken met de diverse taken en verantwoordelijkheden van het werkveld. Aan de hand van praktische workshops en speeddates met werknemers en zelfstandige ondernemers werd aangetoond dat er voor technisch geschoolde leerlingen heel wat toekomstmogelijkheden bestaan.

Een volledige terugblik krijgt u hier
 

Kalender Noord-West-Vlaanderen, voor ieder wat wils


Ook in april staat weer heel wat op het programma. Als uw interesse nu uitgaat naar big data, de zorgsector of duaal leren, er is weer heel wat te doen!


smart@sea conference: IoT - Big Data - Industry 4.0 for Blue Growth | 20 april, Oostende

Op 20 april informeren en inspireren GreenBridge, VITO, Cronos Groep en Flanders' Maritime Cluster u op smart@sea aan de hand van verschillende plenaire en break-out sessies met focus op IoT toepassingen in Blue Growth. Doelstelling is dat u als deelnemer huiswaarts keert met tal van boeiende en realistische ideeën voor uw organisatie of bedrijf.

Na een algemeen plenair gedeelte volgen interactieve break-out sessies, specifiek gericht op aquacultuur, offshore wind, kustverdediging en havenmonitoring. Na de netwerklunch worden de sessies hernomen. Zo hoeft u niets te missen. Daarna volgt een korte feedbacksessie per thema. Afronden wordt gedaan met keynote spreker Omar Mohout over Industry 4.0 

Interesse? Klik hier
 

Roadshow Duaal Leren | 21 april, Brugge

Minister Crevits startte in september vorig jaar een duaal leren-proefproject op en vanaf volgend schooljaar staat er al een uitbreiding van dat proefproject op stapel. Duaal leren loopt nu dus bijna een jaar, tijd om een voorlopige balans op te maken!

RTC West-Vlaanderen bundelt de krachten met de provincie West-Vlaanderen, Voka, VDAB en Syntra West en komen naar u toe met een duaal leren-roadshow doorheen de provincie West-Vlaanderen. Ze brengen, naast alles wat u moet weten over duaal leren, de mogelijkheid om de opleiding van onze toekomstige arbeidskrachten beter af te stemmen op de praktijk van de arbeidsmarkt en de kans om te netwerken met potentiële partners om dat doel te bereiken.

De roadshow start op 21 april in Brugge. Alle informatie, steden en data vindt u hier


Bijblijfsessie HR-topics voor werkgevers in de zorg | 25 april, Oostkamp

Geëngageerd en bijgeschoold personeel geeft uw bedrijf meer slagkracht. Naast een uitgebreid dienstenpakket voor werkgevers organiseert VDAB in samenwerking met sociale secretariaten informatiesessies om uw personeelsbeleid te versterken.

Deze bijblijfsessie is een samenwerking tussen VDAB en SD Worx en vindt plaats op dinsdag 25 april in Oostkamp, ze is specifiek gericht op de social profitsector. Daarom bieden HRwijs en Trefpunt Zorg als gastorganisaties ondersteuning. Tijdens deze sessie wordt dieper ingegaan op onderwerpen als de kracht van samenwerken en netwerken, hoe u de tevredenheid en het engagement bij uw werknemers kan verhogen en werkbaar werk.  

Het volledige programma vindt u hier!
 

Voorstelling wijkscans als voorzet wijkactieplannen Oostende | 7 juni, Oostende

Sociaal Huis Oostende en Stad Oostende werken momenteel hard aan wijkanalyses van twee 'aandachtswijken' op sociaal vlak (vergrijzing, diversiteit, kansarmoede,...) in Oostende, om zo de problematiek in kaart te brengen. Binnen de wijken (Oud) Centrum en Westerkwartier worden aan de hand van enquêtes, rondetafelgesprekken en bijkomende vragenlijsten heuse wijkscans uitgevoerd. Deze globale analyses moeten een aanzet vormen voor wijkactieplannen op maat. Op 7 juni worden de wijkanalyses aan u voorgesteld. Houdt deze datum alvast vrij, een officiële uitnodiging volgt! 
 
  
 
Onze partners:

  
Copyright © 2017 RESOC Noord-West-Vlaanderen