Copy
Nieuwsbrief RESOC-SERR Brugge

RESOC XL - Ruimte voor bedrijvigheid - 21.02


Deze 90 deelnemers schreven al in!

Ruimte wordt steeds schaarser, ook voor bedrijven op zoek naar bedrijfsvastgoed. Dit RESOC XL inspireert de ontwikkeling van een langetermijnvisie die zowel voor de sociaaleconomische ontwikkeling in regio Noord-West-Vlaanderen als voor de betrokken bedrijven relevant is.

Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck gaat tijdens de key-note dieper in op het principe van flexibele voorraad voor bedrijvigheid. Secretaris-generaal van Ruimte Vlaanderen Peter Cabus maakt de slotconclusies op. Een panelgesprek met Kris Declerq (voorzitter WVI), Frederik Baert (Futurn nv) en Bram Tack (Leiedal) focust op de mogelijkheden om aan de slag te gaan met reconversie en verweving in Noord-West-Vlaanderen.
 

Programma

 
17.15 u. Ontvangst met broodjes
17.45 u. Welkomstwoord door Dirk De fauw, voorzitter RESOC Noord-West Vlaanderen
17.50 u. De ruimtebalans voor bedrijfsruimte in Noord-West-Vlaanderen door Tom Decock, coördinator bedrijventerreinen voor de toekomst POM West-Vlaanderen
18.05 u. Urbanity & bedrijfsruimte door Leo Van Broeck, Vlaams bouwmeester
18.35 u. Panelgesprek, moderator Johan Proot, coördinator ondernemen WVI
  Hoe kunnen 'reconversie' en 'ondernemen in de kern' deel uitmaken van de oplossing voor meer ruimte voor onze bedrijven in Noord-West-Vlaanderen?
Kris Declercq, voorzitter WVI - burgemeester Roeselare

Frederik Baert, managing partner Futurn
Bram Tack, coördinator project Kameleon -Leiedal
19.05 u. Slotconclusies door Peter Cabus, secretaris-generaal Ruimte Vlaanderen
19.25 u. Receptie met nieuwjaarstraktatie

 

Praktisch

  • Dinsdag 21 februari vanaf 17.15 u. in GreenBridge, Wetenschapspark 1, 8400 Oostende.
  • Plaatsen zijn beperkt, gelieve tijdig online in te schrijven. Meer info.
  • Dit evenement wordt gratis aangeboden, maar is niet kosteloos. We rekenen een ‘no show’ fee aan van €50 indien u niet aanwezig bent zonder verwittiging vooraf.

EXPO Vamos Vacaturos (over arbeid en migratie in West-Vlaanderen) komt naar Oostende!


Vamos Vacaturos is een project van Provincie West-Vlaanderen. Met dit initiatief wil men werken aan de perceptie over de band tussen arbeid en migratie. Meer kennis over dit thema leidt tot genuanceerdere standpunten.
 
EXPO Vamos Vacaturos gaat over diversiteit op de werkvloer. Mensen van buitenlandse afkomst getuigen over hun ervaringen met werken in Vlaanderen. Er werden arbeidsmigranten van vroeger en nu, buitenlandse stielmannen en experts, seizoensarbeiders en grensarbeiders geïnterviewd. Er komen ook West-Vlaamse bedrijven aan bod die getuigen over diversiteit op de werkvloer.
 
Vzw Samen DiVers en Economisch Huis Oostende organiseren, met de steun van RESOC Noord-West-Vlaanderen, een openingszitting naar aanleiding van deze Expo. Dominique Velghe (Vamos Vacaturos), Nicolas van Praet (Netwerk Tegen Armoede), Jan Polley (Econonomisch Huis Oostende) en burgemeester Johan Vande Lanotte nemen er het woord.
 
De openingszitting en het netwerkmoment naar aanleiding van EXPO Vamos Vacaturos gaan door op maandag 27 februari om 19u30 in CC De Grote Post.
 
Meer info + inschrijven kan via vzw Samen DiVers: samendivers@sdv.be, 059 50 78 51

Regionale uitrol Taskforce vluchtelingen


Eind november sloot de Taskforce Vluchtelingen, een initiatief van de Provincie & POM West-Vlaanderen, hun pilootproject ‘Taal & Werk’ af. Na het afsluiten van dit pilootproject wordt er nu gewerkt aan de verdere uitrol & disseminatie ervan in West-Vlaanderen. Cijfermateriaal, filmpje, draaiboek & inspiratiegids kan u hier terugvinden.
 
RESOC Noord-West-Vlaanderen zet graag haar schouders onder de regionale uitrol van dit initiatief.
 
Gemeenten, OCMW’s en LOI’s die wensen te participeren in een dergelijk begeleidingstraject of bijkomende info wensen, kunnen dit aangeven via dit e-formulier.

Ons RESOC-team zoekt versterking!


We zoeken een projectmedewerker data-analyse en streekbeleid om ons zevenkoppig team compleet te maken:
  • Je bent een onderzoeker met een hart voor data… Ben je diegene die de krant napluist en zich afvraagt op welke cijfers een beleidsvoorstel is gebaseerd? Heb je een hart voor ‘fact checks’ die het beleid zouden moeten/kunnen sturen: economische data, tewerkstellingsdata, GIS-data…Weet je als geen ander waar sociaaleconomische data en studies te vinden zijn bij collega-kennisinstellingen?
  • Je bent een analist…. Weet je de data objectief te benaderen? Raak je makkelijk tot de essentie in de wirwar van sociaaleconomische cijfers en data? Vertaal je moeiteloos projectdoelstellingen in data en vice versa? Kan je ze in een heldere analyse aanbieden in functie van een projectidee?
  • Je bent een vertaler… Vertaal je data en cijfers moeiteloos in heldere taal en infographics, en dit in nauwe samenwerking met onze communicatiemedewerker? Kan je die vertaling ook op een heldere manier brengen aan teamgenoten om samen concrete projectdoelstellingen scherp te stellen?
  • Je bent een regiokenner… Heb je daarnaast ook interesse in streekontwikkeling, heb je voeling met het netwerk van lokale besturen, diverse overheden en sociale partners, én/of in het netwerk van de zorg?
Dan kan je ons team versterken door ons sociaaleconomisch ‘buikgevoel’ in projecten concreet te maken aan de hand van analyse van cijfermateriaal!

Interesse? Bekijk hier de volledige vacature!


 
  
 
Onze partners:


  
Copyright © 2017 RESOC Noord-West-Vlaanderen