Copy
Business Incubator - Burgas, the interesting events.
Бизнес Инкубатор - Бургас интересните събития.
View this email in your browser

ТАЗИ СЕДМИЦА В БИЗНЕС ИНКУБАТОР - БУРГАС          24 ноември - 30 ноември

Още малко за проектите...

Тридневно обучение насочено към Вас. Напълно безплатно, с цел да Ви подготвим за новия програмен период.                                                                                                                                                                     
Три основни теми:
25.11.2014г. Намаляване на административната тежест на бенефициентите.
26.11.2014г. Постановление 118 от 20.05.2014г.
27.11.2014г. Съставяне и отчитане на индикатори.
25.11.2014г. Вторник 
14:00 
Особености в опита за периода 2007-2013г. Основни фактори, които влияят върху административната тежест.
15:00 Въвеждане на конкретни стъпки за облекчаване на документооборота - уеднаквяване на формулярите за кандидатстване, въвеждане на комуникация чрез ИСУН.
РЕГИСТРАЦИЯ
Website
Website
Email
Email
26.11.2014г. Сряда
14:00 Кои са бенефициенти - изпъпнители по ПМС 118, и какво регулира то?
15:00 Начини и критерии за определяне на изпълнител чрез ПМС 118. "Икономически най-изгодна оферта" и оформяне на комплексна оценка.
27.11.2014г. Четвъртък
14:00 Какво представляват и защо са важни индикаторите при проектите финансирани от  ЕС?  
15:00 Концепцията SMART и иейното приложение  за качествени и ефективни индикатори. Проверка на проектните индикатори след реализация на проекта.

3D принтиране

 

Работилница за 3D принтиране.                                    

Работилницата включва демонстрация на работата на принтера и запознаване на участниците с цялостния процес по превръщане на идеята в материя. Ако и вие сте от хората, за които двуизмерното пространство е отживелица, заповядайте на следващата ни работилница на 27 ноември (четвъртък) в 18:00 часа в Бизнес Инкубатор - Бургас. Местата са ограничени, така че побързайте да се регистрирате.

РЕГИСТРАЦИЯ
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2014| Business Incubator - Burgas, All rights reserved.
Бизнес Инкубатор - Бургас| 

Our mailing address is:
България
8000 Бургас,
ул. "Княз Ал. Батенберг" №28


unsubscribe from this list    update subscription preferences