Copy
Business Incubator - Burgas.
Бизнес Инкубатор - Бургас.
View this email in your browser


 07 - 13 Декември / Events and News


 
Регистрация
Регистрация
Регистрация
Регистрация
Facebook
Twitter
Website
Website
Email
Работно пространство - Имаш нужда от бюро, компютър и бърз интернет ?
Заповядай при нас, Бизнес Инкубатор - Бургас: креативна обстановка, нови контакти и преференциални цени.

За цена от 12 лв. получаваш всичко това - Бюро, компютър, интернет, принтер + консумативи и една креативна атмосфера.

 Обученията за Декември

  

Разгледай безплатните обученията в Бизнес Инкубатор - Бургас, финансирани от постоянната комисия за управление на заложените средства в общинския бюджет за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на Община Бургас.

Copyright © 2015 *|Business Incubator - Burgas|*, All rights reserved.
*|Бизнес Инкубатор - Бургас|*
Our mailing address is:
*|incubator@business-burgas.com|*
България
8000 Бургас,
ул. Княз "Ал. Батенберг" № 28

unsubscribe from this list    update subscription preferences