Copy
Aktuality z BCP

logoNewsletter

červenec 2015

Barmsko-české dny

Barmsko-české dny je název aktivity, kterou realizujeme v rámci projektu „Podpora integrace barmských přesídlenců do české společnosti II“. Jedná se o osvětové, vzdělávací a kulturní akce, jejichž cílem je prohloubit vzájemné poznávání barmských přesídlenců a většinové české společnosti. Aktivita je spojena s přípravou a nabízením ochutnávek tradičních barmských, čjinských a kačjinských jídel, které uvaří rodiny přesídlenců společně se svými českými přáteli. Při následných veřejných besedách o Barmě a barmských přesídlencích v Česku jsou tyto ochutnávky nabízeny účastníkům.
První Barmsko-české dny proběhly o víkendu 19. – 20. července v Brandýsu nad Labem - Staré Boleslavi. V sobotu 19. července se v domácnosti čjinské rodiny usídlené ve Staré Boleslavi sešlo několik českých přátel a zájemců o barmskou kuchyni, aby společně přichystali pohoštění na nedělní besedu. Ta proběhla následující den po bohoslužbě na faře evangelického kostela sv. Petra. Přichystané ochutnávky se setkaly s velikým úspěchem.
Další obdobné akce budeme realizovat v následujících týdnech v Havlíčkově Brodě (2. srpna od 11:30 v Kulturním domě Ostrov), v Černé Hoře (6. srpna od 16:30 na Obecním úřadě) a v Kutné Hoře (13. srpna od 16:30 v knihovně). Pro podrobnější informace, případně změny, sledujte facebook Barmského centra Praha.
 

Hledáme dobrovolníky pro barmské přesídlence

Barmské centrum Praha hledá dobrovolníky, které by bavilo pomáhat rodinám barmských přesídlencům v Česku. Náplň dobrovolné práce obsahuje pomoc například s komunikací s úřady a institucemi, s navazováním a udržováním kontaktů v rámci místní komunity, doučování dospělých českému jazyku, pomoc dětem s přípravou do školy, zapojením do místních spolků a kroužků, místních společenských akcí, pomoc s přípravou a realizací akcí Barmského centra Praha apod.
Pokud máte zájem pomoci barmským uprchlíkům v jejich úsilí o integraci do české společnosti, ozvěte se nám na email: merhaut(zavináč)burma-center.org, kde Vám sdělíme další podrobnosti.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz


 

Barmský stánek na festivalech

30. května jsme se společně s barmskými přesídlenci účastnili multikulturního festivalu „Refufest v Praze“ na Kampě. Náš stánek nabízel návštěvníkům ručně vyráběné výrobky čjinských a karenských uprchlíků z Indie i Česka. Největší úspěch jsme měli s barmským tofu salátem. Velký zájem byl také o ochutnávku tradičního barmského čaje.
O dva týdny později v sobotu, 13. června jsme se účastnili gastrofestivalu „Love Food Festival“ v Havlíčkově Brodě, na kterém se prezentují místní restaurace, pivovary a drobní výrobci potravin. Rodiny barmských přesídlenců z Havlíčkova Brodu a Vysokého Mýta připravily k této příležitosti ochutnávku z tradiční kačjinské resp. barmské kuchyně. Návštěvníci festivalu měli o rizoto po kačjinsku (Shat Jam) se smaženými hrachovými plackami (Bajaťo) takový zájem, že jsme po třech hodinách měli vyprodáno.
Účast na těchto společenských akcí poskytla barmským přesídlencům příležitost cvičného prodeje svých vlastních výrobků a možnost prezentovat svou kulturu a kuchyni české veřejnosti. Někteří návštěvníci festivalů projevili zájem o politickou a bezpečnostní situaci v Barmě a využili příležitosti si osobně pohovořit s přítomnými Barmánci.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Besedy na školách

18. června jsme navštívili ZŠ Kamenná Stezka v Kutné Hoře, abychom pro žáky 3. a 4. třídy uspořádali besedu o Barmě. Děti se o zemi, z které pochází jejich spolužák, velmi zajímaly, kladly záludné otázky a líbilo se jim barmské písmo. Na závěr programu následoval malý kvíz, který měl prověřit, jak pozorné během besedy děti byly. Pět nejrychlejších z nich, kteří bezchybně odpověděli na všechny otázky, dostalo od nás drobné dárky.
Další tři obdobné besedy s dětmi a mládeží plánujeme zrealizovat začátkem příštího školního roku.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

EcoBurma

Od roku 2011 provozujeme internetové stránky EcoBurma nabízející návštěvníkům informace o zodpovědném cestování do Barmy (Myanmaru). Stránky jsou dostupné v češtině i v angličtině, a kromě praktických rad obsahují také články nezávislých cestovatelů, kteří zemi v nedávné době navštívili a své zážitky a zkušenosti chtějí sdílet se čtenáři.

Budování kapacit barmských právníků

Barmské centrum Praha ve spolupráci s CEELI Institutem pokračuje v podpoře Myanmar Lawyers Network (MLN) – celostátní sítě nezávislých právníků pomáhající obráncům lidských práv a obětem perzekuce.
Letos v květnu se konala dvě školení o dovednostech právníků v soudní síni a zúčastnilo se jich celkem 68 členů MLN, zejména mladí začínající právníci a ženy právničky. Dva odborní školitelé, z České republiky a USA, vedli interaktivní školení s praktickými radami a také sdíleli své zkušenosti s transformací právního systému po pádu totalitního režimu v ČR a dalších zemích. Školení se uskutečnila ve městě Pathein v oblasti delty řeky Irrawaddy a v Taunggyi, hlavním městě Šanského státu. Další školení se budou dále konat na podzim letošního roku.

Pomozte nám pomáhat Barmě

Děkujeme za Váš zájem o Barmu! Tuto práci můžeme dělat jen díky štědré pomoci lidí, jako jste Vy. Barmští uprchlíci a místní občanské iniciativy potřebují podporu v tomto důležitém období změn v Barmě. Váš dar nám umožní pokračovat v naší dlouholeté práci ve prospěch Barmy.

Darujte online Zde můžete přímo darovat na zabezpečeném internetovém portálu:

Barmské centrum Praha o.p.s. je jediná česká nezisková organizace, která se výhradně soustředí na Barmu a už několik let reaguje na vývoj v Barmě úspěšnými a inovativními projekty v úzké spolupráci s Barmánci samotnými. Více se o našich aktivitách můžete dozvědět na naších stránkách. Naše výroční zprávy jsou k dispozici zde. O Vašem daru Vám rádi vystavíme potvrzení pro daňové účely.

Děkujeme za Vaši podporu!

Tým Barmského centra Praha

www.burma-center.org
Copyright © 2015 Burma Center Prague, o.p.s., All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp