Copy
Nieuwsbrief C.D.O. - Ideeëntoestel februari 2015
Bekijk in je internetbrowser
Nieuwsgierig!?

Deze nieuwsbrief opent met een bijdrage over nieuwsgierigheid in het onderwijs: "Laat kinderen groeien door nieuwsgierigheid!". Annemarie Trouw (schoolleider Sint Maartenschool Limmen)  en Sanne Dekker (onderzoeker Centrum Brein & Leren, Vrije Universiteit Amsterdam) hebben er onderzoek naar gedaan. Met een paar klikken vinden jullie een waardevolle samenvatting van het onderzoeksverslag. Dit sluit goed aan op de avonturen die de Doordenkers deze keer beleven met vormeloze vormen. De les wordt geïllustreerd door een praktijksituatie bij Anouk in de klas: 'de AllesKan', voor sommigen misschien al een bekende video.
Naast Annemarie en Sanne geven we met veel plezier het woord aan Job Christians (directeur Onderwijs Maak Je Samen), die vertelt over hoe hij als jongen voor de leeuwen werd gegooid en daar wel raad mee wist.
Prof. dr. Jelle Jolles geeft aandacht aan het in samenwerking met hem geschreven artikel over het Ideeëntoestel dat onlangs in JSW verscheen, terwijl Jeroen van der Weide bij het toestel mijmert over het onderwijs in 2032.

Laat kinderen groeien door nieuwsgierigheid!

‘Nieuwsgierigheid brengt ons verder’. Zomaar een reclame in de Elsevier trekt mijn aandacht, dus ik lees verder. Shell gaat nog even door met mooie woorden: ‘Nieuwsgierigheid heeft ons vele innovaties gebracht. Belangrijk, want die zijn hard nodig voor de toekomst’. Als we er even vanuit gaan dat dit klopt, dan zou het toch ook zo moeten zijn dat onderwijs in Nederland nieuwsgierigheid bij kinderen stimuleert? Dat klinkt logisch, toch? Alleen weet ik uit mijn dagelijkse praktijk als schoolleider dat het niet zo is... (lees meer)
Wees 'de leeuw' te slim af met creativiteit en ondernemendheid.

"Al op jonge leeftijd werd ik veelvuldig ‘voor de leeuwen’ gegooid en werd altijd aangemoedigd mijn nieuwsgierigheid de ruimte te geven en kansen te grijpen. Toen ik zes was reed ik op mijn skelter (met een aanhangertje) zelf geplukte bloemen rond en deed mijn best deze te slijten aan de bewoners in de straat. Deze omgeving heeft me geholpen het ondernemerschap te ontwikkelen waar ik nu dagelijks gebruik van maak. Wie voor de leeuwen gegooid wordt, maar een duidelijk doel voor ogen heeft, wordt creatief. Je moet wel." (lees meer)

Job Christians - directeur Onderwijs Maak je Samen
Lesbrief Ideeëntoestel: Vormeloze Vormen

In deze les leren de kinderen - en de leerkrachten - om bestaande vooronderstellingen te gebruiken als springplank voor aanpassing en verandering. Door het bekende een andere vorm of een andere betekenis te geven komen nieuwe mogelijkheden aan het licht.

"Het Ideeëntoestel is geland, midden in de natuur. Het is een drukte van jewelste! Ieder jaar, rond deze tijd, kun je in het rondreizende Ideeëntoestel ‘De-Grote-Verzamel-Ideeëntentoonstelling’ komen bewonderen.
 
Daar worden de nieuwste verzamelingen natuurvondsten tentoongesteld! De Doordenkers hebben zichzelf overtroffen dit keer. Wat hebben ze alles mooi neergelegd, uitgestald en opgehangen! Je kunt er van alles in zien en nieuwe ideeën opdoen. De bosdieren staan in rijen voor de ingang van het Ideeëntoestel om erin te kunnen; om nieuwe ideeën te krijgen voor hun eigen verzamelingen."

 
Download Vormeloze Vormen
Onderwijs in 2032
Welkom aan Jeroen van der Weide, kersverse C.D.O. blogger. In 'kringen' bekend als creatief denker en innovator. Op OBS De Kring in Haarlem als de 'de vader van...'. Jeroen initieerde daar een traject met het Ideeëntoestel, dat zette hem aan het denken, over onderwijs in #2032
Vormeloze vormen in de praktijk
Dit filmpje van Leraar24 is inmiddels vaak bekeken. Het is interessant om (nog) eens te bekijken voordat je met de kinderen de activiteit Vormeloze Vormen gaat doen. Klik hier.
Download afbeeldingen
Nieuwsgierigheid stimuleren
Prof. dr. Jelle Jolles (Centrum Brein & Leren VU Amsterdam) ondersteunde de evaluatie van het testtraject met het Ideeëntoestel. Hij schrijft erover op zijn blog, waar je ook het artikel dat erover verscheen in Jeugd in School en Wereld (jan 2015) kunt downloaden.
Creatief stappenplan?
Een belangrijk en actueel stuk krijg ik voorgehouden door Ellen Bollen: ‘Waarom je creativiteit niet met een stappenplan kunt bereiken’ zo lees ik in De Correspondent. Het vraagt om gepaste bijval en een reactie.
Ambassadeurs van het Ideeëntoestel
Contact
David van der Kooij - 06 2072 1632 - davidvanderkooij@mac.com
Anouk Wissink - 06 2124 2281 - notjustteach@gmail.com

WWW.IDEEENTOESTEL.NL
Hoe kan ik alle lessen krijgen?

De lesbrieven worden maandelijks via de nieuwsbrief van C.D.O. verstuurd. Schrijf je in voor de nieuwsbrief en houd je mailbox in de gaten. Naast de lesbrief en materialen bevat iedere nieuwsbrief extra exclusieve achtergronden, anekdotes en interviews. En mocht je toch een lesbrief gemist hebben, dan kun je terecht op de site van het Ideeëntoestel waar ze na het verschijnen van iedere nieuwsbrief zullen worden geplaatst.
Geef het onderwijs creativiteit. Deel met anderen!
Share
Tweet
Forward
+1
Share
Laat zoveel mogelijk mensen meegenieten van de nieuwsbrieven van C.D.O. en het Ideeëentoestel.
We stellen het heel erg op prijs als je deze nieuwsbrief wilt delen met anderen.
Copyright © 2015 Creatief Denken in Onderwijs, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp