Copy
C.D.O. Nieuwsbrief IDEEËNTOESTEL - dec 2014

De Grote Groentekeuken

In deze nieuwsbrief van C.D.O. weer een lesbrief van Het Ideeëntoestel. We hebben heel veel fijne reacties gehad op de eerste twee nieuwsbrieven over het toestel en verheugen ons in de groei van het aantal abonnees en ‘clicks’. Ook zaten we al met een paar scholen om tafel om face-to-face dieper in te gaan op de achtergronden en doelen van de lessen in creatieve denkvaardigheden. En de kers op de taart zijn de artikelen die de komende tijd in onderwijs- en pedagogische vakbladen zullen verschijnen. We houden jullie op de hoogte!
Dat betekent niet dat C.D.O. geen ‘normale’ nieuwsbrieven meer gaat uitgeven, waarin leraren zelf delen wat zij met creatieve denkkracht in hun onderwijs doen. De afgelopen tijd zijn er ook diverse nieuwe bijdragen verschenen op de blog: www.creatiefdenkeninonderwijs.nl Neem deel en deel ook mee!

Voor nu prettige kerstdagen en een creatief begin van 2015
De Grote Groentekeuken
In deze activiteit staat waarnemen centraal, met alle zintuigen! Dat is dus kijken, horen, voelen, ruiken en proeven. En dan zoeken naar analogieën met wat we ervaren. En dat alles met de Doordenk-koks in het Ideeëntoestel.

“In het Ideeëntoestel zit een wonderlijke keuken; de Groentekeuken. Het is namelijk erg belangrijk, niet alleen voor de Doordenkers, om groente te eten. Het is bekend dat bijv. broccoli dé energiefactor in zich heeft om diep, nauwkeurig en langdurig na te denken.
Niet voor niets dat een stronkje broccoli dagelijks op het menu staat. Voordat de groente op tafel komt wordt in de groentekeuken van het Ideeëntoestel naar allerlei mogelijkheden gezocht om verschillende menu’s te maken. Met mesjes en pincet wordt de groente volledig ontleed en van alle kanten bekeken. Er wordt geroken, geproefd en geluisterd naar de groente. Ja, je hoort het goed, GELUISTERD! Groente heeft heel wat te vertellen.”
Nieuwsgierigheid
In deze activiteit staan de zintuigen centraal en die héél intens te gebruiken. Om er nieuwsgierig mee te zijn. Nieuwsgierigheid is het startpunt van ons leren. Door je bewust te zijn van je eigen nieuwsgierigheid en de rol die je zintuigen spelen in het voeden en bevredigen ervan ontdek je hoe je op allerlei verschillende manieren kunt ontdekken en leren.
Door overeenkomsten en analogieën te vinden bij wat je waarneemt, wordt die nieuwe kennis gekoppeld aan wat we al in ons hoofd hebben. Dat gebeurt door vragen te stellen: Hee wat is dat? Waar doet me dit aan denken? Kan ik dit ergens anders voor gebruiken?
Eerder verscheen er op de website van C.D.O. een artikel met een aantal doorkijkjes naar nieuwsgierigheid.
Domein: Verwonderen & Ontdekken
In de lesbrieven is sprake van ‘domeinen’ van creatieve vaardigheden. Dat zijn min of meer afgebakende groepen van creatieve vaardigheden waar de lesactiviteiten een beroep op doen. In de activiteit De Grote Groentekeuken staat het domein Verwonderen & Ontdekken centraal. Bij de activiteiten in dit domein stellen de leerlingen zich open voor nieuwe waarnemingen en vragen zich af  wat deze waarnemingen allemaal kunnen betekenen: verwonderen.
Zo leren zij hoe nieuwsgierigheid, samen met een onbevooroordeelde vragende houding de kern vormen van ontdekken en een startpunt voor leren: het verkrijgen van nieuwe kennis. Kennis die weer onontbeerlijk is voor het creatieve proces. Binnen dit domein vallen de vaardigheden ‘waarnemen met alle zintuigen’ en ‘patronen en vooronderstellingen ontdekken en doorbreken’.
WEETLUST: laat je inspireren!
De Dikke van Dale geeft een mooi synoniem voor nieuwsgierigheid: Weetlust. Willen weten, hongerig zijn naar nieuwe kennis en inzichten.  Zijn jij en je collega’s ook nieuwsgierig naar het Ideeëntoestel en willen jullie weten wat de ideeën en principes zijn waarop het gefundeerd is en hoe je als leraar de meeste creatieve denkkracht uit je leerlingen en jezelf kunt halen? Wij komen graag naar je toe en bereiden voor jullie een interessante, inspirerende en activerende proeverij van het Ideeëntoestel. Stuur een email en wij sturen jou een voorstel.
Download de lesbrief en materialen
Download "De Grote Groentekeuken"
Download werkvel
Download afbeeldingen
Ambassadeurs van het Ideeëntoestel
Contact
David van der Kooij - 06 2072 1632 - davidvanderkooij@mac.com
Anouk Wissink - 06 2124 2281 - notjustteach@gmail.com

WWW.IDEEENTOESTEL.NL

 
Hoe kan ik alle lessen krijgen?

De lesbrieven worden maandelijks via de nieuwsbrief van C.D.O. verstuurd. Schrijf je in voor de nieuwsbrief en houd je mailbox in de gaten. Naast de lesbrief en materialen bevat iedere nieuwsbrief extra exclusieve achtergronden, anekdotes en interviews. En mocht je toch een lesbrief gemist hebben, dan kun je terecht op de site van het Ideeëntoestel waar ze na het verschijnen van iedere nieuwsbrief zullen worden geplaatst.
Deel het Ideeëntoestel met anderen!
Share
Tweet
Forward
+1
Share
Laat zoveel mogelijk mensen meegenieten van het Ideeëentoestel.
We stellen het heel erg op prijs als je deze nieuwsbrief wilt delen met anderen.
Copyright © 2014 Creatief Denken in Onderwijs, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp