Copy

Maak het verschil en werk voor TADA!


U wil een verschil maken voor Brusselse kwetsbare tieners? Een maatschappelijk relevante job geeft u energie? Professionele ervaring combineren met aanstekelijk enthousiasme is u niet vreemd?

Om de uitbreiding naar minstens 1.000 jongeren in 2020 waar te maken, zoekt TADA tal van nieuwe collega’s in verschillende domeinen: pedagogisch coördinatoren & assistenten, een locatiemanager, een fondsen- & onderzoekscöordinator, en een alumni-assistent. 

 

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar
(via de KBS)


Wilt u in 2017 een gift doen aan TADA en wenst u daarvoor een fiscaal attest? Maak dan uw gift over op het rekeningnummer van het Fonds "Vrienden van TADA", beheerd door Koning Boudewijnstichting (KBS):
BE10 0000 0000 0404

De KBS bezorgt u vervolgens een attest voor elke gift vanaf 40 euro, overgemaakt op dit rekeningnummer met de gestructureerde mededeling ***017/0080/00006***.

Vrijwilligers ontdekken zichzelf in het dienen van anderen

Jaarlijks zetten er meer dan 1.000 vrijwilligers zich in voor TADA. Ze halen hun hart op aan de ontmoeting met de TADA-tieners en het delen van hun passie. Tegelijkertijd leren ze blijkbaar vaak ook iets helemaal anders: “Terwijl je de jongeren helpt om de wereld te ontdekken, ontdek je evengoed jezelf. Aan de ene kant is het een hele ervaring om je beroep in een ander perspectief te zien, maar meer nog maak je kennis met de samenleving zoals ze is en vooral met jezelf… en dat is geweldig!”, klinkt het bij tal van TADA-vrijwilligers.

Maar liefst 9 op de 10 TADA-gastdocenten vertelden ons het voorbije schooljaar dat ze zelf ook iets opstaken uit de TADA-ervaring. Wat dan precies? Lees er méér over in dit artikel!

Naar aanleiding van de 'Week van de vrijwilliger' verzamelden wij enkele getuigenissen van volwassen TADA-deelnemers in 2017 aan TADA-vakken zoals Energie, Financiën en Ondernemen. 

Ook zin in een wederzijdse verrijking?
Word nu TADA-vrijwilliger en vul de enquête in!

Ook oud-TADA-leerlingen steken handje toe op zaterdag

Via het alumninetwerk 'TADA For Life' krijgen oud-TADA-leerlingen de kans om deel te nemen aan TADA-zaterdagen, in de huid van vrijwilliger. Op deze manier staan ze de pedagogisch coördinatoren bij en begeleiden ze de jonge TADA-kinderen.
Het is voor hen de gelegenheid om het goede voorbeeld te geven en in contact te blijven met inspirerende gastdocenten.

Ik ben heel graag vrijwilliger, ik hou van het contact met de kinderen. Later wil ik leerkracht worden en dankzij mijn rol als vrijwilliger doe ik al ervaring op. Tegelijkertijd geeft het veel voldoening en bij TADA tonen ze dat ze mij vertrouwen”, vertelt alumnus Imran (15).

Zet u graag uw schouders onder het alumninetwerk? Solliciteer voor de functie van alumni-assistent!

Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
LinkedIn
LinkedIn
YouTube
YouTube

Copyright © 2017 ToekomstATELIERdelAvenir asbl/vzw, Alle rechten voorbehouden.

Maatschappelijke Zetel: Paul Spaakstraat 18, 1050 Elsene

info@toekomstatelierdelavenir.com

Doe een gift op BE05 0017 4290 3575
Opgelet: voor giften op dit rekeningnummer kunnen wij geen fiscale attesten uitreiken.
Meer informatie over fiscale attesten vindt u op onze website.


Schrijf u uit