Copy
Nieuwsbrief 106                                                                         15/12/2020

redactie: Peter ON5US - Ronny ON4RK - Ronny ON6CQ

In deze uitgave van 'Het CW'tje':

Krak van De Panne

Onze redactie kreeg onderstaande vraag van Christophe ON4IE:
 
Beste radiovrienden,

mijn zoon Sam Decoussemaeker is genomineerd voor Krak van De Panne 2020 omdat hij in de eerste lockdown duizenden face shields en ear savers gemaakt heeft met zijn 3D printers die hij gratis ter beschikking gesteld heeft aan de zorgsector.
Willen jullie aub jullie stem aan hem geven? We zouden jullie er enorm dankbaar voor zijn!!!
73's ON4IE Christophe Decoussemaeker
 

Free IRCA reprints

Onlangs heeft de Noord-Amerikaanse DX-club (IRCA) meer dan 900 eerdere artikels uit hun publicatie DX Monitor aan het publiek vrijgegeven.

Sinds 1964 documenteert de "International Radio Club of America" de inspanningen van middengolf DXing en DXers om hun inzichten van radio-ontvangst in het algemeen te verbeteren en om betere luistertechnieken te ontwikkelen. In die tijd zijn er meer dan 900 artikels geschreven die de behendigheid van het DX-en hebben bevorderd.

Veel van deze blijven relevant voor de meer algemene radiohobbyist, waaronder artikelen over antennes, radiovoortplanting, ontvangers en accessoires, plus algemene technische informatie.

Voorheen waren die artikelen alleen beschikbaar voor clubleden, maar nu zijn ze voor iedereen beschikbaar.
 
Ga naar
www.ircaonline.org en klik op 'Free IRCA Reprints' om uw eigen exemplaren te downloaden.

Met dank aan Nick Hall-Patch (2020-11-10)

(via Ydun's Medium Wave Info) #

 

Het Inter-Net van de 19e eeuw in België (door Fons Vanden Berghen)

Er is een nieuw boek uit van Fons Vanden Berghen (Halle). De auteur is enigszins bekend als grote verzamelaar van historische telecommunicatie-apparatuur, van zijn vele voordrachten en tentoonstellingen en evenzeer via zijn website. Het is ondertussen al zijn vierde boek.
 
De titel van de nieuwe uitgave luidt ‘HET INTER-NET VAN DE 19de EEUW IN BELGIË’. 
Hierin beschrijft hij in het eerste deel de aanloop, de start en de verdere uitbouw van het telegrafiegebeuren in België vanaf de jaren 1840. 
De telegraaf via draad (de voorloper van de draadloze telegrafie en zo dus ook van de radio) was toen een echte ‘revolutie’ voor de mensen. Boodschappen konden vanaf toen opeens verzonden worden ‘met de snelheid des bliksems’.
  
Het boek start met een blik naar de pioniers gevolgd door een overzicht van de vroege ontwikkeling van de elektriciteit. De telegrafie was immers de allereerste algemeen verspreide toepassing van de elektriciteit. Dit was zelfs decennia vóór er sprake was van de elektrische lamp bijvoorbeeld. Naast de vrij gedetailleerde en chronologische historische beschrijving heeft hij ook aandacht besteed aan de 19de-eeuwse telegraafzegels en telegrammen. 
 
In het tweede deel worden in het kort de toestellen beschreven die in die periode in België in gebruik waren. Dit deel wordt geïllustreerd met een 70-tal mooie en sprekende foto’s van toestellen in gebruik in de 19de eeuw. Alle afgebeelde toestellen komen uit de collectie van de auteur. 
Bovendien wordt alles opgelucht met een 90-tal illustraties.
 
Het boek is ongetwijfeld uniek in zijn genre. Nooit voordien werd er gepubliceerd over het ontstaan en de groei van de telegrafie in België en de vele foto’s van de apparaten maken het bovendien nog interessanter. Het boek is in het Nederlands, maar de vermeldde 70 foto’s maken het als ‘kijkboek’ al zijn prijs waard.
 
Het nieuwe boek is in kleur gedrukt op A4 formaat en beslaat 84 pagina’s. De prijs bedraagt  € 20 en de verzending in België (BPost) € 6,90. 
In geval van interesse kunt u rechtstreeks met Fons contact opnemen via 
fons.vandenberghen@telenet.be
 
Voor meer info zie: 
https://www.telegraphy.eu/pagina/books.html
 
Interessante en verhelderende lectuur voor lange en donkere winteravonden.
 
Een zeer belangrijk onderdeel van de activiteiten, waarbij de collectie van de auteur van het nieuw boek betrokken was, was het organiseren van eigen tentoonstellingen en het deelnemen aan passende exposities die door derden werden georganiseerd. Tot op heden bedraagt het totaal aantal hiervan 51, waarvan 26 van eigen makelij en 25 als deelnemer. Van deze 51 tentoonstellingen vonden er niet minder dan 12 in het buitenland plaats.

Alle exposities staan opgesomd in bijlage 1 van zijn tweede boek. De allereerste tentoonstelling van auteur Fons Vanden Berghen vond plaats in mei 1993 op de vakbeurs Flanders Technology in Gent, terwijl zijn grootste tentoonstelling in het Brussels 44 Centre in hartje Brussel liep van september 1998 tot januari 1999. Deze tentoonstelling besloeg een oppervlakte van niet minder dan 600 m².
 
 Veel leesgenot.

Cancelled SAQ Christmas Transmission

Als gevolg van de heersende omstandigheden in onze samenleving, moeten we helaas melden dat de traditionele kerstavond-uitzending met SAQ is geannuleerd.
We vinden het jammer dat we deze beslissing moeten nemen, maar zien het als een noodzakelijke maatregel om alle betrokkenen te beschermen. In afwachting van de volgende uitzending met SAQ, zijn er verschillende YouTube-clips van eerdere uitzendingen die u kunt bekijken.
 
We betreuren dit oprecht en hopen op uw begrip van de situatie en voortdurende steun voor het bedrijf.
We hopen dat “onze oude dame” binnenkort weer in de ether te horen is!
 
Stichting Werelderfgoed Grimeton & Alexander GVV Vriendenvereniging
 
Voor de YouTube-clips:

https://www.youtube.com/channel/UC-83S-l9JKD1iuhsXx3XQ3g?sub_confirmation=1
 

December is de YOTA-maand

De maand december is internationaal aangeduid als YOTA-maand.
Het jaarlijkse initiatief, gesponsord door Youngsters on the Air (YOTA), richtte zich aanvankelijk op de International Amateur Radio Union (IARU) Regio 1 (Europa, het Midden-Oosten en Afrika), waarbij jonge radioamateurs actief waren met verschillende YOTA-suffix roepnamen.
 
YOTA (Youth on the Air) in Regio 2 (Noord- en Zuid-Amerika) volgt dit voetspoor en ook K8Y, K8O, K8T en K8A zullen aldus in de lucht zijn vanuit de VS. Het overkoepelende idee is om amateurradio aan jongeren te demonstreren en vooral om hen aan te moedigen een vergunning voor radioamateur te verkrijgen. Het plan is om jonge radioamateurs internationaal actief te laten worden op de frequenties toegekend aan de radioamateurs.
 
Het was de bedoeling om YOTA-suffix roepnamen in de lucht te brengen vanuit het jaarlijkse zomerkamp en andere subregionale kampen in Regio 1, maar de COVID-19-pandemie heeft deze bijeenkomsten in 2020 buitenspel gezet.
 
Alle radioamateurs wereldwijd kunnen deze inspanning ondersteunen door contact op te nemen met de deelnemende radiostations. Er is eveneens een prijzenprogramma beschikbaar.
Tijdens de YOTA-maand 2019 verzamelden 47 deelnemende YOTA-stations bijna 130.000 radiocontacten.
 
Volg YOTA via Twitter: @hamyota en @hamyota_official.
Alle jonge radioamateurs tot 26 jaar worden aangemoedigd en gestimuleerd om mee te doen.
 
Directe vragen via e-mail naar
info@ham-yota.com
Zie ook volgende website: https://www.ham-yota.com/
 

IARU VHF-handboek beschikbaar

Een nieuwe editie (Version 9.00 November 2020) van het gratis IARU VHF-handboek is nu beschikbaar om te downloaden.
Het IARU VHF-handboek bevat alle beslissingen met betrekking tot de VHF en hoger banden die zijn genomen tijdens de 2020 IARU Region 1 virtuele algemene conferentie.

Ziehier de communicatie hierover van Jacques ON4AVJ:
 
IARU-R1
Oostende, 30 November 2020
 
Dear YL and OM,
 
The Handbook consists of 5 PARTS who are covering all aspects of the VHF community:
• PART 1: IARU-R1 VHF& up Organisation
• PART 2: Bandplanning
• PART 3: Contesting
• PART 4: Technical and operational references
• PART 5: archive
 
This handbook is updated based on the last decisions made during the Virtual General Conference, who was planned in Novi Sad, but due to the pandemic was held online.
The recommendations made during this Virtual General conference are highlighted in turquoise
 
73 de Jacques, ON4AVJ
Secretary VHF + committee (C5) IARU-R1
 
The content of this Handbook is the property of theInternational Amateur Radio Union, Region 1.

 
Download de gratis pdf op:
https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2020/12/VHF_Handbook_V9.00.pdf
Let op, bovenstaande link opent geen pagina maar start meteen de download. Controleer dus uw download-folder om het PDF-document te zien.

In memoriam of ON4UN:
CQWW SSB contest 1993 (OT3T)

Met het overlijden van John ON4UN deelt Marc ON4WW ons mede dat een VHS-videoband gedigitaliseerd en online werd gezet over de CQWW-SSB contest waaraan het TLS-contestteam OT3T deelnam in 1993. De contest ging door bij John thuis en toont de vele voorbereidende werken, weken en maanden vooraf. Er werd een VHF-link gemaakt tussen het conteststation en een luisterstation op een andere locatie (met als bedoeling om multipliers te spotten en door te geven aan het conteststation).
OT3T bereikte de 1e plaats in Europa en werd 4e wereldwijd. Een bijzonder knappe prestatie dus.
De video werd gemonteerd en ingesproken door John zelf.


Ziehier de communicatie van Marc ON4WW hierover:
 
Hi all,
 
Met de toestemming van Marleen en dankzij de noeste digitaliserende arbeid van Frank ON1ACV, is de OT3T contest video beschikbaar via deze link:
 

https://youtu.be/uoQWrOTK-k0
 
De video is een mooie getuige van de symbiose tussen John ON4UN en TLS/ARCDP.
Een perfecte mix die heel veel mogelijk maakte.
 
De video is publiekelijk beschikbaar, en mag uiteraard gedeeld worden via de sociale mediakanalen.
 
Veel kijkplezier!
 
73 - Mark - ON4WW

'John Devoldere ON4UN Memorial Plaque' toegekend aan 'Single Operator High-Power (SOHP)' winnaar in ARRL-160-Meter Contest

Voor de "ARRL 160-Meter Contest" die zal doorgaan van 4 tot 6 december 2020, zal het ARRL Programmes and Services Committee - namens de ARRL Board of Directors - de “John Devoldere ON4UN Memorial Plaque” toekennen aan de 'Single Operator High-Power (SOHP)' winnaar. En dit elk jaar opnieuw.
 
ARRL Life member John Devoldere ON4UN was een gerenommeerd radioamateur en wereldwijd gekend al een deskundige op het gebied van low-band DXing en contesting. Hij overleed op 9 november.
 
Hij is - naast zijn talrijke 160-meter activiteiten - uiteraard wereldwijd gekend als de auteur van het populaire boek "ON4UN's Low-Band DXing" dat werd uitgegeven door de ARRL.
Hij is daarnaast eveneens auteur van nog andere uitgaven, waaronder "Ethics and Operating Procedures for the Radio Amateur" (co-auteur met Mark Demeuleneere ON4WW).
 
De allereerste “John Devoldere ON4UN Memorial Plaque” zal worden uitgereikt aan de 'Single Operator High-Power (SOHP)' winnaar voor de 2020-editie van de "ARRL 160-Meter Contest".
 
De "ARRL 160-Meter Contest" gaat enkel door in CW.
 
De 2020-editie van de "ARRL 160-Meter Contest" start om 2200 UTC op vrijdag 4 december en eindigt om 1559 UTC op zondag 6 december. Dit is een periode van tweeënveertig uur zonder tijdslimiet.
Zie:
http://www.arrl.org/160-meter

Lees ook:
 

http://www.arrl.org/news/new-edition-of-em-on4un-s-low-band-dxing-em-now-shipping
 
https://www.mcmc.gov.my/skmmgovmy/media/General/pdf/Attachment-II-Ethics-and-Procedure-for-Radio-Amateur.pdf
 
Bron: ARRL

ARRL richt verzoek aan FCC om schrapping 9 cm-band te heroverwegen

 

De ARRL verzoekt in een petitie aan de Amerikaanse telecomautoriteit FCC om de intrekking van de secundaire toewijzing van de 9 cm-amateurband in de VS te heroverwegen. Amateurradio zou in deze band in ieder geval mogelijk moeten blijven totdat eventuele nieuwe gebruikers deze band definitief in gebruik nemen.

De ARRL vindt dat het in het algemeen belang is om het spectrum te blijven gebruiken zolang er nog geen nieuwe toepassingen zijn.  “Het besluit van de FCC is in strijd met haar eigen al lang bestaande beleidsdoelstelling om ​​intensief gebruik van beschikbaar spectrum aan te moedigen”, aldus de ARRL. Volgens de ARRL lijkt het besluit van de FCC om de secundaire toewijzing van de 9 cm-amateurband te schappen op verkeerde aannames te berusten. Secundair ‘delen’ is namelijk een heel ander soort ‘delen’ dan het delen van frequentiebanden tussen primaire gebruikers, zoals overheidsdiensten en commerciële gebruikers. Bij secundair amateurgebruik gaat het om hele andere toepassingen en ook om een heel ander signaalbereik.

De ARRL schetst en haar petitie een aantal manieren waarop radioamateurs de band gebruiken, daarmee motiverend waarom het gedeelde gebruik goed mogelijk is. Radioamateurs experimenteren onder andere met nieuwe technologieën en coderingsmethoden om apparatuur geschikt te maken voor communicatie met zeer zwakke signalen.

“Juist omdat het doel van dit soort activiteiten is om zwakke signalen te horen of te decoderen, gebruiken radioamateurs alle mogelijke middelen om interferenties met andere signalen te voorkomen.”, aldus de ARRL.

Daarnaast gebruiken radioamateurs ook radiobakens om de propagatie te bestuderen, wat bijdraagt ​​aan een beter begrip van radiopropagatie in de 9 cm-amateurband. “Amateurbakens hebben een vaste locatie en werken op laag vermogen. Daardoor zijn ze goed in te passen in het gebruik van anderen in de band. Ook zijn ze makkelijk uit te schakelen of te verplaatsen indien inpassing toch moeilijk blijkt.”, aldus nog de ARRL

De petitie van de ARRL vernoemt ook moonbounce als een activiteit van radioamateurs in de 9 cm-amateurband. “Deze toepassing heeft geleid tot een reeks verbeteringen in antennes en apparatuurontwerp in het 3,4 GHz-spectrum.”,  aldus nog de ARRL.

Verder is het uiterst onwaarschijnlijk dat dit gebruik interfereert met terrestrische diensten.

Ook bij het gebruik van amateursatellieten in deze band bestaat slechts een minimale kans op ongewenste interferentie. Immers, de gebruikte signaalvermogens zijn zeer laag en de antennes zorgen voor een sterke bundeling van het signaal. Verder is het natuurlijk zo dat de antennes naar boven gericht zijn, waardoor de kans op storing minimaal is.

Ook is het onduidelijk of er alternatieve frequentiebanden beschikbaar komen voor amateursatelliet-gebruik. Daardoor dreigt het aantal toekomstige experimenten met ruimtecommunicatie flink ingeperkt te worden.

Radioamateurs gebruiken de 9 cm-amateurband ook voor hogesnelheidsdatanetwerken en relaisstations voor amateurtelevisie. Met de netwerken worden digitale experimenten gedaan met veel verschillende technologieën en diensten. Een belangrijke doelstelling daarbij is om de netwerken in gereedheid te brengen voor gebruik tijdens bepaalde noodsituaties.

De ARRL stelt dat deze en andere experimentele activiteiten op een goede manier het frequentiespectrum gebruiken. Zij is daarom van mening dat dit type gebruik toegestaan zou moeten blijven, tenzij en totdat een nieuwe primaire vergunninghouder de band in gebruik neemt in een geografisch gebied waar interferentie zou kunnen ontstaan.

In de strijd om 5G-spectrum was onlangs een eerste slachtoffer gevallen. Naar aanleiding van een besluit van de FCC verdwijnt de secundaire toewijzing van de 9 cm-amateurband in de Verenigde Staten. Dat meldde de AMSAT-UK op haar website. De Federal Communications Commission (FCC) had dit besluit meegedeeld op een openbare bijeenkomst op 30 september 2020.

In de zoektocht naar meer spectrum voor 5G was het oog gevallen op de 3.3-3.55 GHz-band. De Amerikaanse telecomautoriteit FCC wil alle licenties van niet-overheidsgebruikers op de 3.3-3.55 GHz-band intrekken.

Bron: ARRL

Instrumentenplatform Arecibo Observatory valt in iconische schotel

Foto van Ricardo Arduengo, Getty Images
De radiotelescoop van Arecibo, die al onherstelbare schade had opgelopen is op 1 december 2020 ingestort. Het 900-ton zware instrumentenplatform is op de 150 meter lager gelegen reflector gevallen.
 
Het 900 ton wegende instrumentplatform van de 305 meter lange radiotelescoop van het Arecibo Observatorium in Puerto Rico viel dinsdagochtend ongeveer 120 meter naar beneden en botste tegen de enorme, reeds beschadigde schotel eronder. Dit meldde de National Science Foundation (NSF) in een Tweet van 1 december .
 
"Er zijn geen gewonden gemeld", zei de National Science Foundation, eraan toevoegend dat het de situatie nog aan het beoordelen is.
"Onze topprioriteit is het handhaven van veiligheid."
De ramp was niet alleen een laatste en fatale slag voor het beroemde observatorium, maar ook voor de mensen van Puerto Rico.
Hoofd van de telescoopoperaties Angel Vazquez WP3R was op dat moment in de controlekamer van het Arecibo Observatory aan het werk om daar belangrijke instrumenten te bergen.
 
"Er was een groot geluid te horen buiten de controlekamer", zei hij. “Toen we naar buiten keken, konden we zien dat het instrumentplatform langzaam begon te vallen van de drie steuntorens. De azimut ... de arm onder de driehoek ... die loskwam van de driehoek, viel een beetje buiten het midden van de plaat en de rest van het platform viel in 30 seconden op de plaat aan de noordkant. "
De drie steuntorens ondersteunden het enorme instrumentenplatform, dat aan kabels boven de schotel was opgehangen.
 
Op 10 augustus brak en viel een hulpkabel die het platform hielp ondersteunen, waardoor er een beschadiging van 30 meter in de reflectorschotel ontstond. Na een uitgebreide evaluatie kondigde de NSF op 19 november aan dat de beschadigde radiotelescoop - die bijna 60 jaar in gebruik was - niet meer te repareren en niet meer te redden was en uit veiligheidsoverwegingen zou worden ontmanteld.
Het 900 ton zware platform, waar de instrumenten zitten, hing aan kabels aan drie torens rondom de schotel. Een van die kabels brak door op 10 augustus van dit jaar.
De kabel die op 6 november brak deed dat onder slechts 60% belasting. Na uitgebreid onderzoek vond de
National Science Foundation het dan ook onverantwoord een restauratie te  doen.

Tientallen jaren was het Arecibo Observatorium in Puerto Rico met een doorsnee van 305 meter de grootste radiotelescoop ter wereld.
Maar in 2016 belandde het op de tweede plaats door de Five hundred-meter Aperture Spherical Telescope (FAST) in China.
Het bekende in Puerto Rico observatorium heeft vele orkanen, tropische stormen en aardbevingen doorstaan sinds de bouw ervan 50 jaar geleden. Reparaties van de gevolgen van orkaan Maria in 2017 werden nog steeds uitgevoerd. Ondanks dat droeg deze radiotelescoop al jaren bij aan baanbrekend ruimteonderzoek. Dat alles is nu dus verleden tijd.
In de vroege ochtend van 10 augustus 2020 slipte een steunkabel van het platform uit zijn fitting. Dit veroorzaakte vervolgens een scheur van 30 meter in de reflector. Toen de bijna 8 cm dikke kabel viel werden ook zo’n zes panelen van de Gregorian Dome op 150 meter boven de schotel vernield.
Ook verdraaide het toegangsplatform tot de koepel. De NSF gaf toen toestemming aan het Arecibo Observatorium om de schade te onderzoeken. Ingenieurs waren aan het werk om te bepalen hoe een eventuele reparatie uitgevoerd zou kunnen worden toen de tweede kabel brak.
Die tweede kabelbreuk was onverwacht. Daarom volgde verder onderzoek aan de overige kabels. Daarbij bleken meerdere kabels te slippen of draadbreuken te hebben. Omdat een veilige manier om te repareren niet mogelijk leek was besloten over te gaan tot sloop.
De grootste radiotelescoop ter wereld staat in het zuidwesten van China. De wereld telt een tiental enorme schotelantennes, maar de grootste radiotelescoop ter wereld in China breekt alle records. Het gevaarte is maar liefst een halve kilometer breed. De Five hundred meter Aperture Spherical Telescope, ofwel FAST, staat in de provincie Guizhou in het zuidwesten van China.
De enorme telescoop zal worden gebruikt om signalen uit de ruimte op te vangen, bijvoorbeeld de kosmische signalen die door waterstof worden uitgezonden. Waterstof is één van de bouwstenen van leven. Ook kan de schotel mogelijke signalen van buitenaardse beschavingen opvangen. Voorheen was de grootste radiotelescoop ter wereld de Arecibo-radiotelescoop in Puerto Rico met een diameter van 305 meter.
De Chinese radiotelescoop zal zwakkere signalen kunnen opvangen dan al zijn voorgangers.
"Dit is geen makkelijk besluit, maar de veiligheid van mensen is onze hoogste prioriteit", verklaarde een hoge functionaris van de NSF. "We weten hoe veel de Arecibo-radiotelescoop betekent voor de gemeenschap en voor Puerto Rico." Hij stelde dat het doel was om de radiotelescoop te behouden, maar dat lukte niet.
"Al bijna zes decennia heeft de Arecibo-radiotelescoop gediend als baken voor baanbrekende wetenschap", zei directeur Panchanathan van de NSF. "Dit is een ingrijpende verandering, maar we zullen zoeken naar manieren om de wetenschap te helpen en de relatie met de inwoners van Puerto Rico sterk te houden."
De Arecibotelescoop is van belang geweest bij veel wetenschappelijke ontdekkingen. De schotel werd  eveneens bekend van de James Bond-film GoldenEye (1995) en de sciencefictionfilm Contact (1997) met in de hoofdrol Jodie Foster.

Video van het nieuwsmagzine NOS (NL):

https://nos.nl/artikel/2359185-zo-stortte-iconische-arecibo-telescoop-puerto-rico-in.html
 
Bron:
https://www.sciencemag.org/news/2020/12/arecibo-telescope-collapses-ending-57-year-run?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=cb475c9587-briefing-dy-20201201&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-cb475c9587-44826233

Bron: https://www.nationalgeographic.nl/ruimte/2020/12/beroemde-radiotelescoop-van-arecibo-loopt-rampzalige-schade-op

'Antenna Physics: An introduction'

Het nieuwe boek "Antenna Physics: An Introduction" van Robert J. Zavrel Jr. W7SX  is beschikbaar bij de ARRL Store.
 
 
De tweede editie van "Antenna Physics: An Introduction", geschreven door de auteur om de kloof tussen basistheorie en technische teksten op professioneel niveau te overbruggen, bevat nieuw materiaal om u te helpen de complexiteit van de antennetheorie beter te begrijpen.
Robert J. Zavrel Jr. W7SX, de wereldwijd erkende autoriteit op het gebied van antennetechnologie, is uw gids om een beter begrip te krijgen van hoe antennesystemen werken. In dit boek communiceert hij duidelijk de theorie en de wiskunde die de basis vormen waarop alle antenneontwerpen berusten.
 
Radioamateurs zijn bekend met antennes en gebruiken ze elke dag om via radio te communiceren. We hebben wat basisantennetheorie geleerd tijdens het studeren voor het licentie-examen en de meesten van ons hebben één of meerdere antennes zelf gebouwd.
We kennen met z'n allen de basisprincipes. We kijken meestal in het ARRL-handboek of in het ARRL-antenneboek als we nadenken over ons volgende antenneproject.
We weten hoe lang we een dipool of een verticale antenne moeten maken voor een bepaalde frequentie, maar weten we ook hoe een antenne echt werkt?
Het nieuwe boek "Antenna Physics: An Introduction" is geschreven om de kloof te overbruggen tussen theorie en praktijk.
Hoewel enige vaardigheid met wiskunde noodzakelijk is om het meeste uit dit boek te halen, biedt "Antenna Physics: An Introduction" informatie waarmee iedereen perfect zijn eigen antenne-ontwerpen kan maken.
Robert J. Zavrel Jr W7SX is een gerenommeerd auteur en een professionele antenne expert.

Productdetails:
Softcover: 160 pagina's
Uitgever: The American Radio Relay League, Inc.
Copyright: Second Edition, First Printing (2020)
Taal: Engels
ISBN: 978-1-62595-135-9
Productafmetingen: 8 3/16 x 10 7 / 8 inch

'Antenna Physics: An Introduction' 2nd ed, is verkrijgbaar bij de ARRL Store: ARRL-itemnr. 1359, ISBN: 978-1-62595-135-9, $ 34,95

https://www.arrl.org/shop/Antenna-Physics-An-Introduction-2nd-Edition/

Nieuwe eCQ-QSO is online

De nieuwste editie van eCQ-QSO is online.

Je vindt eCQ-QSO via de onthaal pagina van de UBA-website.
Klik links op CQ-QSO en dan op de link 'elektronisch supplement van CQ-QSO'
Je moet echter eerst ingelogd zijn op de UBA website (login = call of ONL-nummer / wachtwoord = lidnummer of je gebruikelijk wachtwoord).
Voor meer info, zie:
Wat moet je doen om je nieuw UBA-account aan te maken?

ARISS Slow Scan TV (SSTV) Event,
24 - 31 december 2020

Een ARISS Slow Scan TV (SSTV) evenement is gepland voor eind december vanaf het International Space Station (ISS). Dit zal een speciaal SSTV-evenement zijn om het 20 jarig bestaan van ARISS te vieren. We zullen gebruik maken van PD-120. Het evenement is gepland om te beginnen op 24 december en door te gaan tot 31 december. De data zijn onder voorbehoud van wijzigingen als gevolg van de operationele aanpassingen van ISS.

Gaston Bertels, ON4WF


Lees ook eens op de volgende pagina wat SSTV allemaal behelst. Waarschijnlijk zal er voor dit event ook weer een award te behalen zijn:

https://amsat-uk.org/beginners/iss-sstv/
https://www.spaceflightsoftware.com/ARISS_SSTV/

Waarschijnlijk zal er een award te bekomen zijn als je je ontvangen beelden upload op bovenstaande link. Hou daarom ook volgende link in het oog:
https://ariss.pzk.org.pl/sstv/

ARISS: Viering van 20 jaar doorlopende operaties op ISS!!

Twintig jaar geleden - 13 november 2000 - heeft de expeditiebemanning voor het eerst de ARISS Ericsson-radio aangezet en verschillende contacten gelegd met ARISS-grondstations over de hele wereld om het radiocommunicatiesysteem te valideren.  Deze inaugurele contacten lanceerden een ongelooflijke twee decennia durende operatie reis op ISS, waardoor ARISS onze volgende generatie ontdekkingsreizigers kon inspireren, betrekken en opleiden en de radioamateurgemeenschap een platform kon bieden voor een leven lang leren en experimenteren.

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de ISS maakte ARISS deel uit van een sessie van het ISS-Conferentiepanel voor onderzoek en ontwikkeling, getiteld '20 jaar bèta/technische experimenten op de ISS'.  Een video, ontwikkeld voor deze paneldiscussie, beschrijft ons programma, viert ons 20-jarig bestaan, brengt enkele belangrijke lessen over die in de afgelopen 20 jaar zijn geleerd en beschrijft de visie van het ARISS-team op de toekomst. U kunt het bekijken op
https://www.ariss.org/

20 jaar onafgebroken werken is een fenomenale prestatie.  Maar wat het nog meer buitengewoon maakt is dat ARISS dit heeft bereikt door honderden vrijwilligers die gepassioneerd zijn in het 'vooruitbetalen' van onze jongeren- en ham-radiogemeenschap.  Namens het ARISS International team wil ik graag onze hartelijke dank uitspreken aan elke vrijwilliger die ARISS de afgelopen 20 jaar zo'n geweldig succes heeft gemaakt. Uw passie, gedrevenheid, creativiteit en geest hebben het mogelijk gemaakt!

Gefeliciteerd ARISS team!!!

Frank H. Bauer, KA3HDO
ARISS Internationale voorzitter

Wereldwijde Kidsday 2 januari 2021

Jean-Pierre ON4CJP wist ons te vertellen dat er op zaterdag 2 januari 2021 'Wereldwijde Kidsday' wordt gehouden.

Meer info vindt u terug op onderstaande url:

https://www.veron.nl/nieuws/wereldwijd-kidsday/

Homebrew-lockdown-projecten van
Luc ON7DQ

 
Luc ON7DQ heeft sinds de 1e lockdown allerminst stil gezeten.
Ziehier een overzicht van al zijn homebrew-projecten van maart tot nu:
 
De OST Morse Box
 
Icom Big Controller (work in progress ... is nog niet af)
 
DIY-Kits 70W linear amplifier
 
ATU-100 Automatische Antennetuner
 
Een zeer goedkope Sideswiper (of Cootie Key), gemaakt in één stuk uit het deksel van een CD-doosje + wat zelfklevende koperfolie
https://www.youtube.com/watch?v=4l2wlfOsd6s  
(beschrijving is in voorbereiding)
Dit is een variant op mijn eerdere "One Piece Plastic Paddle" (OP³ Paddle) uit dit filmpje
 
Ik heb ook de morsedecoder uit CQ-QSO van Januari 2020 afgewerkt van Cor PA0GTB (zie foto)
Ook heb ik nog twee QCX'en gemodifieerd met een PTT uitgang om de 50W amplifier aan te sturen.
En een Skanti scheepsradio werd omgebouwd tot 2m toestel (enkel ontvangst voorlopig), met een Arduino Nano en een Si5351 module als nieuwe locale oscillator.
 
73,
Luc ON7DQ
Copyright © 2020 UBA-OST, All rights reserved.

Our mailing address is:
UBA-OST
Sportparklaan 6
(Sportcentrum De Schorre)
Oostende 8400
Belgium

Add us to your address book


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp