Copy
Nieuwsbrief 105                                                                         21/11/2020

redactie: Peter ON5US - Ronny ON4RK - Ronny ON6CQ

In deze uitgave van 'Het CW'tje':

Speciale roepnamen in België tijdens de 2e lockdown-periode

Door de recente strengere COVID-19 maatregelen zullen heel wat radioamateurs noodgedwongen de volgende weken weer grotendeels thuis doorbrengen. Velen doen verplicht aan telewerken. Telewerken wordt definitief voor ettelijke werknemers de nieuwe norm. COVID-19 heeft telewerk voor zo goed als alle bedrijven in een stroomversnelling gebracht. Voor vele mensen gaat aldus een nieuwe fase in
Op vraag van de Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs heeft het BIPT beslist om andermaal toe te staan om aangepaste speciale roepnamen aan te vragen. Deze aangepaste speciale roepnamen mogen op de thuisadressen van radioamateurs gebruikt worden.
De voorwaarden zijn dezelfde als tijdens de eerste lockdown in het voorjaar.
 
VOORWAARDEN
 
- De uitzonderlijke voorwaarden gelden voor speciale roepnamen met een bemoedigende boodschap (OT1STAYHOME, OQ9STAYSAFE, OR0STAYSAFE, OS0STAYSAFE,  OR6HOPE, ON4LIFE ...).
Het is toegestaan om de speciale roepnaam die verkregen werd tijdens de eerste lockdown opnieuw aan te vragen.
- De speciale roepnamen kunnen aangevraagd worden voor een periode tot en met 13 december 2020. Bij een verlenging van de strengere COVID-19 maatregelen kan het BIPT beslissen om de geldigheidsperiode te verlengen.
- De roepnamen mogen uitzonderlijk gebruikt worden op de thuisadressen van radioamateurs. Dit geldt evenzeer voor houders van een klasse B en C vergunning (ON2, ON3). Echter met de beperking dat de speciale roepnaam enkel gebruikt mag worden conform de voorwaarden van de eigen vergunning (frequenties, zendvermogen, modes).
- De speciale roepnamen mogen door meerdere radioamateurs gelijktijdig gebruikt worden, maar niet door twee (of meer) radioamateurs gelijktijdig op dezelfde band. De verantwoordelijke voor het desbetreffende clubstation moet voor de nodige coördinatie zorgen om een gelijktijdig gebruik op dezelfde band te voorkomen.
- De kosten voor de aanvraag van de speciale roepnaam wordt gedragen door de UBA.
 
AANVRAAG

Zie de info op:

https://www.uba.be/nl/speciale-roepnamen-tijdens-de-tweede-lockdown-periode
 

De 9-cm-amateurband verdwijnt in de Verenigde Staten

In de zoektocht naar meer spectrum voor 5G is het eerste slachtoffer gevallen: de 9-cm-amateurband verdwijnt in de Verenigde Staten. Dit meldt de AMSAT-UK op haar website. De Federal Communications Commission (FCC) heeft dit meegedeeld op een openbare bijeenkomst op 30 september 2020.
In de zoektocht naar meer spectrum voor 5G is aldus in de Verenigde Staten het oog gevallen op de 3.3 - 3.55 Ghz-band. De
FCC zal daar alle licenties van niet-overheidsgebruikers intrekken. Sommige gebruikers zoals weerradarstations krijgen een nieuwe allocatie in de 2.9 - 3.0 GHz-band. Ook de radioamateurs kunnen volgens de FCC uitwijken naar andere frequentiebanden.
Radioamateurs zijn secundaire gebruikers in de 9-cm-amateurband. Dit is eigenlijk altijd goed gegaan, want de primaire gebruikers ondervonden geen storing van radioamateurs. Daarnaast zijn er langetermijn-radioamateurprojecten, zoals satellieten met een 9-cm- amateurband transponder. Wat de Verenigde Staten betreft vervalt dit allemaal hierdoor. Wanneer dit precies zal gebeuren is nog niet exact bekend. Nieuwe licenties moeten eerst nog geveild worden. Pas dan vervalt definitief de licentie voor de radioamateurs. Omdat het deel van het spectrum tussen 3.3 en 3.4 GHz evenwel nog niet meteen geveild wordt, kan de radioamateurdienst hier mogelijk nog enige tijd gebruik van maken.
De recente gebeurtenissen rondom de 9-cm-amateurband in de Verenigde Staten laten zien dat de bedreiging van het amateurspectrum heel reëel is. Het is daarom van het grootste belang om alert te blijven. We moeten met z'n allen de ontwikkelingen rondom de verdeling van de frequentiebanden op de voet volgen en daar waar nodig invloed uitoefenen. Dat is precies een belangrijke opdracht van de IARU.
Op 11 oktober 2020 begint de IARU-Regio 1 met de voorbereiding van de
WRC-23.
Zo liet onlangs de Franse overheid het oog vallen op onze exclusieve 2-m-amateurband. In Frankrijk wilde de overheid een primair gebruik voor niet-veiligheidsgerelateerde luchtmobiele toepassingen. Gelukkig heeft de IARU kunnen voorkomen dat dit voorstel ingediend werd.
Spectrum is schaars, en daarom is iedere overheid in de zoektocht naar meer spectrum voor 5G op jacht naar een stuk van het spectrum dat gemakkelijk in te nemen is. Het oog valt dan snel op de radioamateurbanden. Radioamateurs kregen in het verleden een ruim spectrum toebedeeld. Voornamelijk omdat een groot deel van dit spectrum in het verleden nog niet commercieel interessant was. Maar met alle technologische vernieuwingen verandert dit snel.
Pogingen om de radioamateurs uit hun frequentiebanden te verdringen heeft een lange historie in de hele wereld. Maar het was nooit zo urgent voor radioamateurs als heden ten dage. We begrijpen allemaal dat radiospectrum een bottleneck is voor toekomstige technologische ontwikkelingen.
Het beste wat wij radioamateurs kunnen doen is veelvuldig en zorgvuldig gebruik maken van onze frequentiebanden.
Lees ook:

http://www.arrl.org/news/view/china-telecoms-regulator-proposing-to-delete-some-current-amateur-allocations

Bron: ARRL

Homebrew special

Doordat de pandemie ons lokaal intussen al meer dan 8 maanden dicht houdt vinden de leden elkaar gelukkig nog op andere manieren. Uiteraard via de band waarbij onze sectie wekelijks de Oostendse vriendenronde houdt, verzorgd door netleiders Ronny ON4RK en Martin ON4CBK. Zij worden bijgestaan door Gino ON3GH (logger) en Jacky ON8BZ (backup voor de zwakke stations). Uiteraard zijn er door de lockdown vele nieuwe rondes ontstaan, die meestal in de week gehouden worden. In een volgend CWtje willen we jullie graag hiervan een overzicht geven.
Een bijkomend gevolg van de crisis die ons al sinds maart teistert is dat meer OM's hun tijd spenderen aan home-brew. Dit wordt dan dikwijls besproken in de videoconferentie die nog steeds iedere vrijdagavond door gaat vanaf 20u. Heeft u zin om eens mee te praten of luisteren, klik op onderstaande link. Er is geen login vereist, enkel toestemming geven om uw webcam en micro te gebruiken. Van harte welkom!
Link Jitsi-OST-videoconference:
https://meet.jit.si/OSTVIDEOMEETING

Als gevolg van die vele homebrew-projecten willen we graag een warme oproep doen om die toe te sturen naar de redactie van het CWtje (Ronny ON4RK, Ronny ON6CQ en Peter ON5US). We maken er graag een artikel van voor ons CWtje.
We zijn daarom ook blij met de ingezonden homebrew-projecten van Ivan ON4AIQ (zie artikels hieronder over QO-100 en Elevatie/Azimut Rotor Controller).

We kregen ook de vraag van één van onze leden, Jean-Pierre ON4VJP, om het CWtje nog eens door te sturen van Jacky ON8BZ over zijn zelfgemaakte sturing voor een 40m zelfbouw magnetic loop. Jacky had hierover vorig najaar ook een voordracht gegeven in ons lokaal. Hierbij willen we graag verwijzen naar onze website waar alle gepubliceerde CWtjes in een archief staan. Klik hiervoor op de horizontale menu op: archief - clubblad het CWtje. Of klik op
DEZE link. Soms gebeurt het dat de recentste CWtjes nog niet in het archief staan, maar dit wordt dan na enige tijd zeker nog in orde gebracht.
Het artikel van Jacky over zijn magnetic loop sturing staat in CWtje 84 (2019).
Tenslotte willen we nog een oproep doen om op 29 november je zeker eens in te melden in de Westvlaamse vriendenronde.
Deze ronde gaat iedere zondagvoormiddag door van 9u30 tot 10u30 (local time) en werd vele jaren geleden door Jeremy ON4CJG in het leven geroepen.
Op 29 november is sectie OST aan de beurt en die wordt voor onze club traditiegetrouw verzorgd door Yvonne ON6BZZ.
Stem dus zeker eens af zondagvoormiddag op 144,575 MHz (FM).

Op onze site vind je een overzicht terug van de sectie die aan de beurt is. Klik hiervoor in het menu op VHF-UHF  -  Westvlaamse vriendenronde of klik op
DEZE link. Van harte bedankt Yvonne om 2-maandelijks deze ronde voor onze sectie te verzorgen!
Yvonne ON6BZZ tijdens de Westvlaamse vriendenronde.

QO-100 CAT-programma
door Ivan ON4AIQ

Om de sateliet QO100 te werken heb ik ervoor gekozen met twee tranceivers te werken, één voor downlink en één voor de uplink, beiden op 70cm. Dit heeft als voordeel dat je naar uw eigen signaal kan luisteren en geen antenne schakelaar nodig hebt om te schakelen tussen RX en TX.

Probleem was dat het downlinksignaal van mijn gemodificeerde LNB eigenlijk 18 kHz te hoog zat en bij de uplink er ook 2 kHz moest bijgeteld worden om op de juiste frequentie in de 10Ghz uit te komen.

Een hele klus dus en tegen dat alles was ingesteld was het tegenstation dikwijls al verdwenen.

Met 'catlink', een software programma voor PC, kan je uw transceiver(s) synchroniseren met web-SDR. Maar dit blijkt ondertussen een betalend programma te zijn, en ik heb geen demo kunnen vinden om dit eerst even uit te testen.

Dus aan de slag dan maar met Arduino.

De frequentie van de ontvanger wordt uitgelezen en omgerekend naar de satellietfrequentie en de bijhorende TX-frequentie, rekening houdend met de offset. Deze worden vervolgens op een I²C LCD display weergegeven.

Met dank aan Gilbert (ONL12523 ) die mij heeft geholpen de frequentie 'long' om te zetten om op LCD te kunnen weergeven.

De twee parameters voor de offset kunnen in het initialisatie gedeelte van de Arduino sketch aangepast worden. Zie regel 21 en 22 in de sketch.

Voor de CAT communicatie wordt gebruik gemaakt van de FT857.h library, die het om mijn FT897 eveneens doet en waarschijnlijk ook op meerdere Yaesu toestellen.

Als extra informatie kan je op de onderste lijn ook nog aflezen in welk deel van de band je actief bent.

Klik op
DEZE LINK om de Arduino code-software te downloaden.

TFT AZ Rotor Controller
door Ivan ON4AIQ

Antenne rotor controller

Een gekend probleem met de originele rotor sturingen is het feit de aandrijfriempjes met de tijd hun elasticiteit verliezen.Dit was het moment om eens een nieuwe sturing te maken zonder bewegende onderdelen. Met een arduino, een TFT scherm en een relaiskaartje was dit prima te realiseren, zonder dat er zelf een PCB’s aan te pas kwam.

Benodigdheden:

-Arduino Mega

-TFT screen (vb: SKU450236 van DX. COM Driver ILI9326)

-Relaiskaart 4 relais (VB VMA400 van Velleman of SKU430920 van dx.com)

-3 drukknoppen, CW, CCW, en Preselect

- 1 potentiometer (liefst van goede kwaliteit)

Werking:

De azimut potentiometer wordt uitgelezen op een analoge poort (ADC14) van de arduino (max 5V). De waarde hiervan wordt op het grafisch display weergegeven zowel met de gele wijzer als met een digitale aanduiding 'AZ xx'.

Met de potentiometer op het front van de controller wordt de 'preset' ingesteld welke uitgelezen wordt op analoge poort (ADC15). Deze waarde wordt zowel weergegeven met blauwe wijzer, en ook digitaal met de aanduiding ' tAZ xx'. Na een druk op de preselect toets start de rotor tot de gewenste azimut is bereikt.

Eens de blauwe wijzer (preset) over de 360° gaat (in overlock) wijzigt deze van kleur.( van blauw naar wit)

In de subroutine 'void statepotentiometers' vindt u op regel 228 en 231 'AZ*400/1023' d.w.z. 360° + 40° overlock. Deze waarde valt eventueel aan te passen volgens het gebruikte systeem.De drukknoppen CW en CCW sturen de rotor zolang er gedrukt wordt. De relaiskaart is voorzien van de nodige optocouplers (galvanische scheiding), en van de nodige beveiliggingdiodes (inductiespanningen), zodat deze rechtstreeks door de arduino kunnen aangestuurd worden. Een condensator wordt geplaatst over de normaal open contacten van de relais. Deze belemmeren dat de arduino af en toe gaat reseten.

 

TFT AZ EL Rotor Controller
door Ivan ON4AIQ

Azimut- en elevatie rotorsturing.

 

Benodigdheden;

  • Arduino mega

  • Relaiskaart VMA 400 van Velleman of sku-430920 van dx.com

  • I2C LCD-display 2x16 karakters

  • en/of TFT display sku-450238 ILI 9327 (dx.com)

  • 5 drukknoppen, CW, CCW, UP, DOWN en PRESELECT.

  • 1 potentiometer 500K, liefst goede kwaliteit.

 

Werking;

De stand van de azimut en elevatie potentiometers wordt uitgelezen op de analoge poorten (A12,A13) van de arduino (max 5V).

Deze waarden hiervan worden gevisualiseerd, zowel op het TFT scherm als op het LCD scherm.

De relaiskaart is voorzien van optocouplers (galvanische scheiding) en van diodes ter bescherming van inductiespanningen.

De 4 relais kunnen aldus rechtstreeks worden aangesloten op de arduino. Twee relais hiervan worden benut voor de aansturing van de azimut motor, de ander twee voor de elevatie motor. Een ontstoring condensator geplaatst over de normaal open contacten van de relais, belemmeren storingen die optreden en de arduino af en toe durven resetten.

De software is van K3NG, maar is aangepast voor aansluiting van een LCD scherm via de I2C bus, en is uitgebreid voor visualiatie op een grafische TFT display.

De communicatie met de PC gebeurt volgens GS-232 a of b protocol van Yeasu.

Met de monitorfunctie van de arduino IDE software kunnen alle stuurfuncties uitgetest worden. Eveneens de calibratie van de rotoren gebeurt via deze monitor. De werkwijze hiervan staat uitgebreid beschreven in de sketch.

Silent Key - John ON4UN

Wellicht hebben de meeste OM's het nieuws dat John ON4UN (voormalig voorzitter van de UBA) is overleden. Hieronder de communicatie van onze UBA-voorzitter Claude ON7TK:
 
Beste vrienden,

Het is met grote verslagenheid dat ik jullie het overlijden van John ON4UN moet mededelen.

We zullen ons John herinneren als een radioamateur in hart en ziel. Hij was ook een bijzonder man. Het is een ontzettend moeilijke opdracht om de verdiensten van deze man in enkele lijnen op papier te zetten. De diverse bijdragen in CQ-QSO over antennes en de verschillende boeken over Low-band DX-ing zullen ons bij blijven. Dat John grote bekendheid genoot buiten onze grenzen heen hoeft geen betoog. We zijn hem dankbaar voor zijn bijdrage aan het radioamateurisme en voor zijn inzet binnen de UBA. Als dankbaarheid voor al zijn werk, werd hij in 2009 benoemd tot Erevoorzitter van de UBA.

Binnen onze vereniging was John ON4UN bijzonder actief. Tussen 1963 en 1965 was hij actief als Traffic Manager.
John ON4UN maakte deel uit van de HF Commissie van 1983 tot 2016. In 1994 werd hij provinciaal voorzitter van Oost-Vlaanderen. Twee jaar later trad hij toe tot het nationaal bestuur van de UBA. Van 1998 tot 2007 werd hij voorzitter van de UBA. Hij lag aan de basis van vele hervormingen binnen de UBA. Na een lange loopbaan binnen de UBA trok hij zich terug in 2016. Hij was evenwel altijd bereid voor een goede raad. Heel wat verworvenheden die we vandaag als vanzelfsprekend beschouwen zouden we nooit verkregen hebben zonder toedoen van John ON4UN.

Deze moeilijke tijden laten ons niet toe om de uitvaartdienst bij te wonen. Marleen Devoldere, de dochter van John, liet ons weten dat ze een digitale afscheidsceremonie plant op zaterdag 21 november. Ze houdt ons op de hoogte van de praktische zaken. Als je een bericht wilt sturen, mail dan naar
ON4UN.SK@gmail.com - John's oude e-mailaccount is niet meer in gebruik. Je kan John ook een bezoek brengen aan QRZ.com waar hij altijd zijn cv bijhield.

Best 73,
Claude – ON7TK
Voorzitter van de UBA

Hieronder de tekst die Marleen (zijn dochter) heeft opgesteld:
 
Dear amateur radio friends,

It is with sadness, but also gratitude and pride, I have to let you know my father John ON4UN, has become silent key.
John’s health has steadily deteriorated throughout the year, but in the last few weeks he was home with us where he peacefully passed away yesterday November 9.
Ham Radio, and especially Low Band DX-ing, were my father’s lifelong passion and always had a strong presence in our house. Sometimes literally, when many of you paid us a visit or a group of DX’ers came over for a weekend of contesting. At other times in the background, when my dad was working on a project or experimenting with new equipment or antennas.
Though I don’t have a call-sign, I very much feel part of the big radio family and always will. I am very proud of everything my father has accomplished together with you, and I am grateful to the many of you who have given him so much joy over the years. We will miss him dearly, but we take comfort looking back on the beautiful life he lived as a member of the wonderful Ham Radio community.
We are planning a digital farewell ceremony on Saturday Nov 21st and will keep you updated on practicalities.
If you would like to send us a message please mail to ON4UN.SK@gmail.com – John’s old e-mail account is not in use anymore.
In the meantime, you can pay him a visit at QRZ.com where he always kept his resume up to date.

Marleen Devoldere


Op onderstaade link horen we John in een QSO met Bob KA7IIJ waarbij Bob informeert naar John zijn bevindingen over de ZS6BKW-antenne:

https://drive.google.com/file/d/1xS4iZv-i8OZGH8x2laJKeqFwbHSW6rDT/view?usp=sharing
John's favoriete banden waren de 'low bands'. Menig radioamateur wereldwijd zal hem ongetwijfeld kennen van de boeken die hij daarover heeft uitgebracht.

Gratis magazine DARU

Van Ivan ON4AIQ kregen we de tip dat er op onderstaande link maandelijks een gratis Nederlandstalig magazine voor radioamateurs wordt uitgebracht. Het is een rijkelijk gevuld magazine met talrijke artikels en informatie. Zonet werd de 10e editie online gebracht. Alle edities kunnen gedownload worden op onderstaande url:
https://www.daru.nu/downloads/category/2-magazine
Copyright © 2020 UBA-OST, All rights reserved.

Our mailing address is:
UBA-OST
Sportparklaan 6
(Sportcentrum De Schorre)
Oostende 8400
Belgium

Add us to your address book


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp