Copy
Dit is de nieuwsbrief van de honk- en softbalvereniging Uitsmijters '55.

Hallo <<Voornaam>>

Bij deze de nieuwsbrief van Uitsmijters '55 (03/2015)

In deze nieuwsbrief


2015 Agenda21 Maart
Algemene ledenvergadering

21 Maart
Bootcamp

 

Algemene Ledenvergadering

Onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vindt plaats op zaterdag 21 maart 2015 om 14.00 uur. We hopen natuurlijk op een grote opkomst. Belangrijke punten voor deze vergadering zijn de situatie 't Maatveld, voorstel aanpassing contributie en het beleidsplan 2015 - 2020.
 
De notulen van de ledenvergadering van 24 augustus 2014, de jaarrekening 2014 en de begroting 2015 liggen op 21 maart 2015 vanaf 13.30 uur ter inzage in het clubgebouw.
 

Bootcamp

De ALV valt samen met de Sponsoring Bootcamp van Uitsmijters ’55. Deze was door slechte weersomstandigheden eind vorig jaar uitgesteld.
=> Start en duur: 12.00 uur – 13.00 uur.
=> Sponsoring actie bestemd voor: Feest 60 jaar bestaan U’55 op 7 juni 2015
=> Deelnemende Teams: pupillen, aspiranten en junioren.
=> Kledingvoorschrift; gemakkelijk zittende, warme sportkleding (buitenactiviteiten).
=> Binnen tot 14.00 uur: limonade & uitslag van de Bootcamp, douchen en omkleden.
=> Kantine & bar: open.


 

Website

Door omstandigheden, waar wij als vereniging niets aan konden doen, is de website van onze vereniging al geruime tijd uit de lucht. Ook de e-mail adressen van de vereniging hebben een tijd lang niet gewerkt.

Gelukkig hebben we het nu weer onder control en werken de e-mail adressen weer zoals het hoort. De informatie van de website zijn we helaas ook voor een deel kwijtgeraakt. We zijn daarom genoodzaakt weer een nieuwe site op te zetten. Hier zijn we druk mee bezig en we hopen binnen niet al te lange tijd onze nieuwe site te presenteren. Tijdelijk hebben we wat algemeen informatie op de site gezet.


 

Beleidsplan

Op initiatief van het Sportbedrijf Almelo en onder leiding van het adviesbureau “Deltri consultancy” is er een SWOT analyse gemaakt van Uitsmijters ’55. Uit deze analyse bleek dat met de hoogste prioriteit gewerkt moest worden aan een duidelijke visie voor de vereniging en de actie die hieruit voortkwam was het schrijven van een beleidsplan.

Met dit beleidsplan willen we dan ook duidelijkheid scheppen over de visie van de Honk- en softbalvereniging Uitsmijters ’55. Als eerste richting onze leden, maar ook richting de politiek en sponsors.

Het beleidsplan is opgesteld door het bestuur van Uitsmijters ’55 en is gereviewd met adviesbureau “Deltri consultancy”. Dit beleidsplan wordt op 21 maart 2015 ter goedgekeuring voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.

Uitsmijters55.nl
  
“SponsorKliks, Copyright © 2015 Honk- en softbalvereniging Uitsmijters '55, alle rechten voorbehouden.
unsubscribe van nieuwsbrief | Aanpassen nieuwsbrief abonnement