Copy
Dit is de nieuwsbrief van de honk- en softbalvereniging Uitsmijters '55.

Hallo <<Voornaam>>

Bij deze de nieuwsbrief van Uitsmijters '55 (07/2015)

INGELASTE NIEUWSBRIEF / TER KENNISGEVING

Aan: Leden, Ouders/verzorgers, sponsoren HSV Uitsmijters’55
Betreft: Voortgangsinformatie mbt Herlocatie Uitsmijters’55
Thema: Perspectiefnota vastgesteld, maar: met veel wijzigingen
Bijlage(n): 1x Amendement, welke (inmiddels) unaniem door de Raad is aangenomen!
 
Dag (vrienden van) Uitsmijters’55, een update na alle Commotie op de Motiemarkt;
 
Als bekend hebben spelers en leden op gepaste wijze tijdens de Motiemarkt in Almelo hun best gedaan om de Raad, politiek en Gemeente Almelo, het belang ervan te doen inzien om medewerking te verlenen aan de herhuisvesting van onze Honk- en Softbalvereniging. Echter, de Perspectiefnota zoals die voorlag voor komende jaren, gaf geen reden tot geruststelling in deze richting. Onder meer door afgekondigde forse bezuinigingen Sport en Cultuur. Tegen afspraken en verwachtingen in, was de herhuisvesting evenmin in deze Perspectiefnota opgenomen. De Perspectiefnota geeft richting aan de gemeenteraad en aan het College van B&W. Onze aanwezigheid en actie op de Motiemarkt in juni heeft vruchten afgeworpen.
De Raad heeft goed naar onze wensen en argumenten geluisterd. Hieronder volgt in het kort wat door de Raad is overgenomen (lees: is omgezet in Amendement) richting het College. Honkbalvereniging de Uitsmijters '55 inpassen op locatie Sportpark Ossenkoppelerhoek voor rekening Gemeente. En om in overleg met onze club een financieringsvorm te vinden om de bouw te realiseren voor bijbehorend verenigingsgebouw. De Raad wil niet dat wordt bezuinigd op Sport en Cultuur. Daarmee moet het College van B&W zich inspannen om verhuizing van Honk- en softbalvereniging Uitsmijters '55 mogelijk te maken. De Raad heeft nu gerealiseerd om in totaal € 700.000 aan door het College B&W voorgestelde bezuinigingen, te schrappen. Daarbij past de opmerking dat de concrete Gemeentelijke plannen die volgen uit de Perspectiefnota pas in november aan de orde komen, wanneer de begroting voor 2016 wordt vastgesteld. Dit alles zal ‘slechts’ de basis vormen voor verdere besprekingen na het zomerreces.
Voorts is en blijft Dagelijks Bestuur U’55 zich ervan bewust: Een en ander kan alleen dan doorgang vinden, en/of slaagt alleen bij toestemming van de Algemene Ledenvergadering. Nadere informatie en/of initiatieven in deze richting volgt. Wij vertrouwen erop, met deze berichtgeving duidelijkheid te hebben verstrekt omtrent ontwikkelingen en voortgang. Zijn er toch nog opmerkingen, suggesties en/of vragen, laat ons dat weten via de Secretaris en/of bij afwezigheid een van de leden DB; Wij bedanken tot slot onze Werkgroep Herlocatie U’55 voor inzet en inzicht bij alle besprekingen; bestaande uit Leo van Raaij, Eric Hutte, Henk ter Horst en Tim (o.g.) Wij bedanken onze spelers, sponsoren, vrienden en leden die bij al onze acties zijn blijven meedoen en meedenken. Wij hebben tenslotte alle leden van de bevriende Fracties per email bedankt voor hun inzet en medewerking in de aanloop naar de koerswijziging van de Perspectiefnota. Maar let op. De besprekingen omtrent de realisatie, financiering etc. moeten nog komen en…. We kunnen zelfs dan nog steeds niet met de armen over elkaar achterover leunen. Het ECHTE WERK gaat natuurlijk pas beginnen als uiteindelijk te zijner tijd de schop in de grond moet. Wil je de ins en outs (bijlage). N.B. Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe!
 
Een welgemeende sportgroet, namens Bestuur HSV Uitsmijters’55;
Tim, Margo, George, Paul, Henk, Leo en Esther


Bijlage:

 

Uitsmijters55.nl
  
“SponsorKliks, Copyright © 2015 Honk- en softbalvereniging Uitsmijters '55, alle rechten voorbehouden.
unsubscribe van nieuwsbrief | Aanpassen nieuwsbrief abonnement