Copy
Nyheter om förnybar energi generellt och solel specifikt.
Visas inte brevet korrekt? 

Öppna det i din webbläsare.
 

Tesla lanserar nya snygga soltak
I somras kom nyheten om att Tesla planerar att köpa SolarCity, bland annat för att utveckla helt integrerade system där solceller, batterilagring och elbilar samverkar. I slutet av oktober släppte så företagen två gemensamma nyheter, som de menar kommer att revolutionera energimarknaden. Dels släpptes två nya batterier med högre lagringskapacitet än tidigare, Powerwall 2 på 14 kWh och Powerpack 2 på 210 kWh, och dels lanserades flera varianter av takmaterial med integrerade solceller.

Produkterna presenterades av Teslas VD Elon Musk på en villagata i Los Angeles (närmare bestämt inspelningsplatsen för serien Desperate Hosewives). Alla de omgivande taken hade täckts med snygga lösningar, där solceller integrerats i exempelvis röda takpannor och svarta takplattor. Sådana lösningar är viktiga om solenergi ska kunna få ett riktigt brett genomslag, eftersom vanliga moduler varken passar storleksmässigt eller utseendemässigt på en hel del hus.Teslas produkter liknar dock många av de lösningar som redan finns på marknaden. Bromsklossen just nu är att sådana lösningar är alltför kostsamma, då de produceras i liten skala, har lägre verkningsgrad och är tidsödande att installera. Vid lanseringen av Teslas produkter nämndes inget exakt om varken verkningsgrad, pris, hur de ska installeras och repareras eller hur de kommer att säljas. Därmed är produkternas genomslagskraft svårbedömd i nuläget, men det kommer naturligtvis att bli otroligt spännande att följa utvecklingen framöver!
Text: Anna Bengtsson, anna.bengtsson@solkompaniet.se 
Se hela lanseringen på Youtube ->
 

Solelkommissionen i GP idag: Låt solceller få solklara regler
Mer än hälften av hushållen i Sverige bor i lägenheter och en stor del av bostadsbyggandet de närmsta åren kommer att vara flerbostadshus. Det skapar möjligheter att forma framtidens energisystem, men otydlig lagstiftning utgör i dag en stoppkloss för solel i flerbostadshus. Därför föreslår Solelkommissionen, som består av HSB, JM, Telge Energi, Vasakronan och Solkompaniet, tre åtgärder i GP idag: bredda skattereduktionen för solel, tillåt flytt av el och inför ett tak på fast andel av nätavgifter.
 

Spännande snackisar på byggnadskonferens i Schweiz
I mitten av oktober pågick forskningskonferensen Advanced Building Skins i Schweiz huvudstad Bern. Konferensens målsättning är att bidra till minskad energianvändning i byggnader, genom att lägga fokus på lösningar för byggnaders yttre skydd mot väder och vind. Solkompaniets David Larsson var på plats, och deltog i flera sessioner med inriktning på byggnadsintegrerad solel.

Vilken var konferensens snackis inom solenergiområdet?
Allt fler pratar om vikten av att gå ifrån enstaka storstilade projekt till att i stället skapa en massmarknad för byggnadsintegrerade solceller, men det mesta som visades upp under konferensen tillhörde ändå den första kategorin. Schweiz verkar dock ligga i framkant, med många leverantörer av byggnadsintegrerade lösningar. Två intressanta exempel är MegaSlate från Meyer Burger, som redan installerats på 10 000 tak i Schweiz, och min egen favorit Nicer från MegaSol som verkar kunna installeras väldigt smidigt. 

Stötte du på någon ny intressant teknik?
Ja, på konferensen presenterades fler sätt att skapa färgade solcellsmoduler. Det branschen nu verkar ha enats om, som det bästa, är att använda vanliga blå eller svarta kiselceller och sedan screentrycka färgen på insidan av frontglaset. Genom att jobba med ett raster av färgade punkter, och använda särskilda färger som släpper igenom de osynliga delarna av ljusspektret, går det att skapa moduler med i princip alla färger. Till och med vita moduler! För att hålla uppe verkningsgraden är det dock bäst med mörkare färger. På de screentryckta modulerna syns det inte att det är solceller, så de går utmärkt att gömma i arkitekturen. Värt att lyfta fram är att detta också gör det möjligt att lägga röda solcellstak, vilket många efterfrågar enligt en undersökning som presenterades under konferensen. Detta är också något som Tesla och Solar City använder för sin nya solcellslösning (se ovan). 

Hur kan byggnadsintegrerade och färgade solceller få ett genomslag?  
Något vi jobbar med inom IEA-PVPS Task 15, och som också lyftes på konferensen, är vikten av att tydliggöra och värdera nyttorna med byggnadsintegrerade lösningar. Även om de producerade kilowattimmarna oftast blir lite dyrare än för en vanlig solcellsinstallation, kan nyttan för kunden ändå vara större. Det handlar dels om marknadsföring, men också om nöjdhet och stolthet. När det gäller fasader kan solceller ofta också ersätta andra dyra material.
Text: David Larsson, david.larsson@solkompaniet.se
Läs mer om Advanced Building Skins ->


Välkommen på ett kreativt innovationsdygn om solenergi!
Är du arkitekt, ingenjör, hacker, konsult, student, professor eller något helt annat? Då kan du vara med på SOLution den 21–22 november i Göteborg!

SOLution är en kreativ verkstad och tävling, där lag med olika bakgrund under ett dygn utvecklar innovativa idéer kring hur solenergi kan utnyttjas i Göteborg. Tävlingen äger rum hos Göteborg Energi och består av 24 timmar presentationer, prisutdelning, eftersnack, god mat och framförallt idéutveckling kring följande frågor: Låter det spännande? Bilda ett lag och anmäl dig senast den 15 november!
Text: Anna Bengtsson, anna.bengtsson@solkompaniet.se 
Läs mer om SOLution ->
 
Foto: JM, Bild från Liljeholmen (preliminär skiss av SeARCH).
JM går med i Solelkommissionen
Som ett led i JMs hållbarhetsarbete går de nu med i Solelkommissionen, ett nätverk bestående av HSB, Telge Energi, Vasakronan och Solkompaniet.

– Det här är ett viktigt led i vårt övergripande hållbarhetsarbete. Genom att gå med i Solelkommissionen vill vi förbättra både nyttan och förutsättningarna att nyttja solenergi i de bostadsområden som vi är med och utvecklar, säger Per Löfgren, hållbarhetschef på JM.

För att kunna tillvarata solens energi anser Solelkommissionen att fastighetsägare bör ha rätt att producera sin egen solel, oberoende av lokalisering, hur fastigheterna ägs eller vilken verksamhet som bedrivs i dessa. För att det ska bli praktiskt möjligt krävs en förändrad lagstiftning som ger elkunder, privata såväl som företag, enkla och långsiktiga förutsättningar att bli egna solelproducenter.
Läs mer på JM:s hemsida ->
 
Träffa oss på Svenska Solelmässan i Uppsala
Måndag den 28 november är det dags igen för Svenska Solelmässan på Uppsala Konsert och Kongress. Klockan 9.00 slår portarna upp och Solkompaniet kommer självklart finnas på plats. På eftermiddagen, närmare bestämt klockan 15.30, kommer vår VD Lars Hedström att prata om erfarenheter från stora anläggningar och projekt i Stora Salen. Hoppas att vi ses!

Klimaträtt och Frodeparken får pris av FN
För runt ett år sedan enades världens länder, under COP21-konferensen i Paris, om att arbeta gemensamt för att hålla klotet väl under en tvågradig temperaturökning. Den 4 november trädde det historiska Parisavtalet i kraft och den här veckan inleds nästa FN-konferens, COP22, i Marrakech, Marocko. Nu måste världens länder se till att se till att avtalet fullföljs och fortsätter att utvecklas i rätt riktning!

På konferensen uppmärksammar FN även framgångsrika projekt och i år får Uppsalahem pris för pilotprojektet Klimaträtt. Projektet pågick under 2015 och gick ut på att boende i flerfamiljshuset Frodeparken i Uppsala under sex månader fick testa att leva så klimatsmart som möjligt, bland annat med hjälp av en mobilapp. Solkompaniet är mycket stolta över att ha täckt hela Frodeparkens fasad med tunnfilmssolceller, som producerar runt 70 000 kWh solel per år och som också bidrar till att minska de boendes klimatpåverkan.

FN:s motivering till priset är att det är ett av de mest innovativa och skalbara, globala exemplen på vad företag gör för att adressera och skapa lösningar för en minskad klimatpåverkan. 
Text: Maria Pohjonen, maria.pohjonen@solkompaniet.se
Läs mer på Uppsalahems sida ->
 
Vi välkomnar Maria Pohjonen och Lovisa Kojola!
Solkompaniet växer vidare och under hösten har Maria (till vänster) och Lovisa (till höger) börjat på Stockholmskontoret.

Maria har tidigare arbetat med gas som drivmedel till vägtransporter och sjöfart. Nu blir hon konsult på Solkompaniet, och kommer att arbeta med solstrategier och marknadsanalyser. På fritiden samlar hon på svenska nationalparker!

Lovisa har tidigare jobbat inom kraftvärmebranschen, samt med vind- och vågkraft. Nu blir hon projektledare på Solkompaniet, när hon inte spenderar sin fritid på utflykter i skog och natur med familj och vänner.
Hitta oss på FacebookVidarebefordra till en vän


Har du synpunkter på detta utskick, hör av dig till Anna Bengtsson: anna.bengtsson@solkompaniet.se
Solkompaniets hemsida hittar du på 
www.solkompaniet.seThis email was sent to Caroline.Stenvall@sp.se
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Solkompaniet · Västbergavägen 4 · Hägersten 126 30 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp