Copy
Nyheter om förnybar energi generellt och solel specifiktSolen strålade ganska bra år 2014!

Nu när våren är här är det dags att sammanfatta solåret 2014. Även om hösten kändes mörk var det faktiskt ett ganska bra solår! Nedan visas en tabell över hur globalstrålningen för 2014 förhåller sig till globalstrålningen för normalåret (1961-1990). Som synes är globalstrålningen för 2014 över det normala på platser i hela landet. Alla minns väl de stekheta julidagarna i somras, och det fina vädret syns även i solstatistiken. I juli var solinstrålningen runt 20 % över det normala på många håll! Ingen har väl heller glömt hur mörkt det var i november, då exempelvis Stockholm bara hade några enstaka soltimmar. Som synes i tabellen ligger solinstrålningen också långt under det normala, och i Stockholm är globalstrålningen till och med 51 % lägre än under normalåret. 


Tittar man närmare på siffrorna ser man att solinstrålningen varierar mycket från månad till månad och från plats till plats. Skillnaderna i solinstrålning på årsbasis, mellan olika platser i Sverige, är däremot inte så stora, se diagrammet nedan. Gotland vinner oftast solligan, vilket beror på att ön ligger relativt långt söderut och ute till havs där vädret ofta är bättre. Annars spelar läget i landet inte så stor roll – om man ska installera solceller är det viktigare med oskuggat läge och lagom lutning mot rätt väderstreck. Faktum är att Luleå i norr exempelvis har en högre genomsnittlig solinstrålning än Lund i söder. 


Det är även värt att notera att globalstrålning inte är det samma som soltimmar (även kallat solskenstid). SMHI definierar solskenstid som den tid då den direkta solinstrålningen är större än 120 W/m2. Det spelar alltså ingen roll hur stark solinstrålningen är - så länge den direkta solinstrålningen är över 120 W/m2 räknas den in i antalet soltimmar. Globalstrålningen anger däremot hur stark solinstrålningen är, det vill säga hur stor den instrålade energin är, vilket är avgörande för elproduktionen från en solcellsanläggning. Globalstrålningen utgörs både av den strålning som kommer direkt från solen och den diffusa strålning som kommer från resten av himlavalvet (eftersom den spridits av atmosfärens molekyler eller reflekterats av moln).
Text: Anna Bengtsson, anna.bengtsson@solkompaniet.se
 


Utsikt från södersjukhuset.
Locum storsatsar på solenergi (och Solkompaniet hjälper till!)

Locum är en av Sveriges större fastighetsförvaltare, med ett bestånd på runt två miljoner kvadratmeter vårdlokaler. Takytorna är många och energianvändningen i fastigheterna är hög – perfekt för solceller! Därför har Locum nu fattat beslut om att installera 20 000 kvadratmeter solceller, vilket motsvarar ytan av tre fotbollsplaner.

– Solel är enkelt att installera, har lång livslängd och få delar som kan gå sönder, berättar Mattias Millinger, energicontroller på Locum.

Den sammanlagda kostnaden väntas bli 35–40 miljoner kronor, men då räknar Locum med att bli Sveriges största producent av solel! Vi på Solkompaniet är också delaktiga i projektet, då vi just nu utreder hur Locum bör placera och bygga sina anläggningar så att de blir så kostnadseffektiva och välfungerande som möjligt. När det är klart hoppas Locum på att kunna sätta igång direkt, så att de första anläggningarna kan producera solel redan i slutet av 2015, eller i alla fall i början av 2016.
Text: Anna Bengtsson, anna.bengtsson@solkompaniet.se
 

Solceller lönsamma i 80 % av världens länder år 2017

I början av veckan presenterades rapporten Financing the Future of Energy Report vid Global Financial Markets Forum i Abu Dhabi. Rapporten är framtagen av PwC tillsammans med forskare vid Cambridge, och i den konstateras bland annat att energi från solceller väntas nå ”grid parity” i 80 % av världens länder inom två år, alltså senast 2017. Grid parity innebär att den som installerar solceller, och kan använda sin egenproducerade el, får lika eller lägre kostnad för solelen, utan subventioner, som för el köpt från nätet. I rapporten konstateras även att de låga oljepriserna troligen inte kommer att påverka världens tillväxt av förnybar energi i någon större utsträckning, samt att de oljebaserade ekonomierna kring Persiska Viken har stor potential att bli ledande inom solenergiproduktion och förnybar energi.
Text: Anna Bengtsson, anna.bengtsson@solkompaniet.se
 

Billigare solel på tegelliknande tak 

I takt med att priset på solceller sjunker blir arbetskostnaden en allt större del av solcellsinstallationerna. Därför är det idag betydligt billigare att installera solceller på ett tak där monteringen är enkel och snabb, till exempel på ett tak av TRP-plåt, än på ett mer tidskrävande tak. Takplåt som liknar tegel (till exempel Plegel) blir en allt vanligare syn på villatak, men hittills har solcellsinstallationer på sådana tak varit tidsödande och dyra. Nu har vi på Solkompaniet dock utvecklat en fästteknik som går betydligt snabbare och därmed är tak täckta med tegelliknande plåt nu perfekta för solceller. Bra va?  
Text: David Larsson, david.larsson@solkompaniet.se
Hitta oss på Facebook | Vidarebefordra till en vän


Har du synpunkter på detta utskick, hör av dig till Anna Bengtsson: anna.bengtsson@solkompaniet.se
Solkompaniets hemsida hittar du på 
www.solkompaniet.se/