Copy
Nyheter om förnybar energi generellt och solel specifikt.
Visas inte brevet korrekt? 

Öppna det i din webbläsare.
 

Hurra! Äntligen svänger regeringen om solskatten!
Den 1 juli infördes en solskatt som tvingar ägare av stora solcellsanläggningar att betala energiskatt för den solel de själva producerar och använder. Solkompaniet, har genom Solelkommissionen, arbetat intensivt för att skatten ska tas bort, eftersom den bland annat stoppar utbyggnaden av solceller på skolor, sjukhus och köpcentrum. Regeringen har hittills menat att skatten är ett krav från EU. I förra veckan meddelade EU-kommissionen att några sådana krav inte finns, vilket Solelkommissionen länge hävdat. I tisdags vände slutligen även regeringen i frågan.

– Om det nu kommer signaler från kommissionen att vi kan gå ner ytterligare eller inte behöver ha hela den här skatten, då jobbar vi som sjutton nu med att se om det finns ytterligare möjligheter. För oss är det viktigt att värna solelen, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

På Solkompaniet är vi mycket glada över denna efterlängtade vändpunkt.
– Det är härligt att regeringen svänger och inser att den skadliga solelskatten är onödig och kan tas bort. Det är ett stort steg framåt för solel i Sverige och omställningen till ett helt förnybart energisystem. Det känns utmärkt att regeringen lyssnat på kritiken från oss i Solelkommissionen och att skatten faktiskt inte bryter mot några EU-regler, säger Solkompaniets mycket glada styrelseordförande Johan Öhnell.

Nu måste regeringen snabbt presentera en långsiktig lösning, som får fart på utbyggnaden av solceller på sjukhus, kontor och flerbostadshus.
Lämpligen används industrins och serverhallarnas nedsättning av energiskatten, till 0,5 öre, även för större fastighetsägare med lokalt egenproducerad el. Lösningen är noggrant utredd, beprövad och bygger på EU:s gruppundantagsförordning för statsstöd, säger Johan. 

Alternativt ändras lagen om skatt på energi så att begränsningen på 255 kW gäller per anläggning istället för per juridisk person.

– Statsstödsreglerna hanteras då genom att hänvisa till skattens administrativa konsekvenser, men det är en mer osäker lösning som inte riktigt ger den långsiktighet som marknaden och klimatet behöver, fortsätter Johan.
Text: Anna Bengtsson, anna.bengtsson@solkompaniet.se 
Läs mer på Supermiljöbloggen ->
 
Från tragedi till förnybar energi?
Kan man omvandla ett historiskt katastrofområde till en framtida framgångshistoria? I Tjernobyl kan de kontaminerade ödemarkerna kring kärnkraftverket, som havererade 1986, komma att användas för att anlägga en av världens största solcellsparker.

Marken kan inte användas för jordbruk eller bostäder, och det senaste förslaget är enligt Ukrainas regering att en solcellspark av storleken 1000 MW ska anläggas i området som omfattar 6000 hektar. Elnätsinfrastrukturen med högspänningsnät finns kvar intakt sedan kärnkraftsproduktionen och väntar bara på inkoppling av ny elektricitet; denna gång förnybar och säker.
Text: Maja Wennerberg Fåhraeus, maja.w-f@solkompaniet.se

Lågprisrekord i Chile
I mitten av augusti slogs ett nytt solrekord i Chile. Det spanska bolaget Solarpack lovade då att bygga en solcellsanläggning som levererar solel för $29.10 per MWh, vilket motsvarar 26 öre per kWh. Så billigt har solel aldrig förr producerats i världen!

I Chile byggs elproduktionen ut genom budgivning. Bolag lämnar bud på hur billigt de kan tänka sig att bygga elproduktionsanläggningar, och sedan antar staten de lägsta buden oberoende av produktionsslag. Vid auktionen i augusti var solel billigare än alla andra förnybara energislag, och ungefär halva priset jämfört med kolkraft.

Solcellsanläggningen kommer att ha en storlek på 120 MW , vilket kan jämföras med Sveriges största anläggning som är på 2,7 MW . Det rekordlåga priset förklaras dels med de senaste årens kraftiga prisnedgången för solceller, dels med de goda förutsättningarna på platsen. Solcellsanläggningen kommer att ligga i Atacamaöknen i norra Chile, vilket är en av världens soligaste platser.    
Text: Anna Bengtsson, anna.bengtsson@solkompaniet.se 
Läs mer här ->
 
Kraftig ökning av villamarknaden under 2015
Under sommaren presenterade Energimyndigheten statistik för 2015, som visar att den installerade solcellskapaciteten ökade med 60 % under förra året. För stora anläggningar är det en lägre ökningstakt än föregående år, vilket enligt Solkompaniets bedömning hör ihop med införandet av solelskatten för större fastighetsägare.

Glädjande är istället att villamarknaden ökar kraftigt, vilket uppmärksammades i ett inslag i SVT. I inslaget intervjuas en av Solkompaniets kunder, Mårten Eckerdal. Han var tidigt ute, och installerade solceller redan för tre år sedan, och ser nu ett ökat intresse för klimatfrågan i familjen – utöver att anläggningen också såklart ger solel till familjens elbehov.
Text: Jon Malmsten, jon.malmsten@solkompaniet.se 
  

Välkomna på workshop om Solcellsanläggningar i världsklass!
De svenska deltagarna i IEA PVPS Task 13 välkomnar installatörer och andra intresserade till en spännande workshop om prestanda och tillförlitlighet, med föreläsningar av IBC Solar, Greenbyte, KYAB, Emulsionen, Energimyndigheten och de svenska deltagarna i Task 13.
När? Den 20 okt 2016, kl 9.30-16.30
Var? Tekniska nämndhusets hörsal, Fleminggatan 4, Stockholm
Frågor? Kontakta Anna Bengtsson, anna.bengtsson@solkompaniet.se
En solig flyghistoria
Flygplanet Solar Impulse har nu genomfört tidernas första helt solenergidrivna jordenruntflygning. Den 4000 mil långa flygturen landade i Abu Dhabi i juli i år, efter att ha använt 11.000 kWh solel som drivmedel under sammanlagt 22 dagar i luften. Solar Impulse demonstrerar vilka otroliga mål som kan uppnås med cleantech. En av de två piloterna – Bertrand Piccard – genomförde 1999 en jordenruntflygning i luftballong med flera ton propan som bränsle och kom då fram till att nästa jordenruntflygning ska ske utsläppsfritt och förnybart!
Text: Maja Wennerberg Fåhraeus, maja.w-f@solkompaniet.se
Här kan du läsa mer om Solar Impulse ->


Stor klimatnytta med solcellsbevattning
Vad finns det för fördelar med solcellsbevattnade gräsmarker i Kina? Det beskrev Alexander Olsson i tisdags, då han lade fram sin licentiatavhandling på KTH i Stockholm med titeln ”An evaluation of solar powered irrigation as carbon offset  projects”. Projektet är mycket spännande då den potentiella klimatnyttan är enorm om lyckas förhindra den omfattande utarmningen och ökenspridningen som pågår i exempelvis Qinghai-Tibet. Klimatnyttan ligger inte bara i den rena el som produceras av solcellerna, som kan ersätta el från dieselmotorer eller liknande, utan också i kolet som är bundet i marken och som riskerar hamna i atmosfären om utarmningen fortgår.

Solkompaniets Mårten Lind har handlett Alexander, ett engagemang som är högt prioriterat från Solkompaniets sida då energiomställningen i syd är nog så viktig som den på hemmaplan, inte minst på grund av de positiva mervärden i form av fattigdomsbekämpning och förbättrad livsmedelsförsörjning lösningen kan föra med sig.
Text: Mårten Lind, marten.lind@solkompaniet.se
 
Vi välkomnar Lars Arman till Solkompaniet!
Sedan i juni arbetar Lars på Solkompaniets Stockholmskontor, där han ingår i projektörsteamet och tar fram de tekniska underlagen för solcellsinstallationerna. Lars kommer närmast från Scania, där han arbetade med konstruktion av elektriska komponenter. På fritid klättrar han gärna på olika klippor och stenar, både i Stockholmsområdet och utomlands.
Hitta oss på FacebookVidarebefordra till en vän


Har du synpunkter på detta utskick, hör av dig till Anna Bengtsson: anna.bengtsson@solkompaniet.se
Solkompaniets hemsida hittar du på 
www.solkompaniet.seThis email was sent to Caroline.Stenvall@sp.se
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Solkompaniet · Västbergavägen 4 · Hägersten 126 30 · Sweden

Email Marketing Powered by MailChimp