Copy
Nyheter om förnybar energi generellt och solel specifikt.
Visas inte brevet korrekt? 

Öppna det i din webbläsare.
 

Glad sommar önskar Solkompaniet med soliga bilder från Varberg!
Har du åkt E6:an mellan Malmö och Göteborg på sistone? Då har du förmodligen sett Solkompaniet bygga Sveriges största solelpark strax utanför Tvååker, söder om Varberg. Har du inte haft vägarna förbi? Då finns massor av bilder på Solkompaniets hemsida.
 
Solelparken, som är beställd av Varberg Energi, växer nu upp i anslutning till vindkraftverken vid motorvägen. Parken är ett bra exempel på att sol och vind fungerar utmärkt ihop; här kan solparken använda elnätet som redan är utbyggt. Dessutom kommer elproduktionen att komplettera varandra, solel dagtid på somrarna och vindel mer på kvällar och under den mörka årstiden.
 
Solparken är på 2,7 MW och kostar 23 MSEK, vilket även visar att kostnaden för solel från riktigt stora anläggningar sjunkit kraftigt. Årsproduktionen är beräknad till 3 GWh. Värt att notera är även hur fort det går. Från kontrakt till färdigställande tar det inte mer än tre månader till parken börjar leverera el.

Nu tar nyhetsbrevet sommaruppehåll, och är åter igen i början av september.
Till dess önskar vi på Solkompaniet alla en riktigt härlig sommar!
Text: Anna Bengtsson, anna.bengtsson@solkompaniet.se 
Se fler bilder på Solkompaniets hemsida ->

Almedalen mer spännande än någonsin!
Solel och elbilar blir allt hetare, vilket inte minst märks på antalet almedalsseminarier om dessa frågor. Själva är vi med och ordnar ett antal olika seminarium:
 
Solel - så hundradubblar vi till 2030 i Sverige
Vad behövs för att hundradubbla Sveriges solel? Hur tänker fastighetsägare som bygger solel idag? Och vad behöver regeringen göra för att solel ska ha en strålande framtid även i Sverige? Det diskuterar Solkompaniet, Vasakronan, HSB, Skandiafastigheter och Telge Energi med moderator Tomas Kåberger. Tid: 6/7 2016 09:00 - 09:50. Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24, Sal 14. Läs mer här ->
 
Elbilen slår igenom 2018 – men var ska man ladda?
Vilka krav ställer morgondagens laddbeteende på samhället och laddinfrastrukturen? Vilka är drivkrafterna bakom omställningen? Det diskuterar Solkompaniet med Nissan, Stockholms Stad och Brostaden. Tid: 6/7 2016 08:00 - 08:50. Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24, Sal 14. Läs mer här -> 

Dessutom medverkar vi vid följande seminarier:

Hur blir Svensson el-bilist? Arrangörer: 2030-sekretariatet, Elbilslandet Gotland. Tid: 7/7 2016 15:00 - 15:50. Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5. Läs mer här ->
 
Solrevolution, vad väntar vi på? Arrangör: Naturskyddsföreningen, Solkompaniet, Telge Energi.Tid: 6/7 2016 11:00 – 11:40. Plats: Donners Brasserie, restaurang, Donners plats 3, Uteserveringen. Läs mer här -> 
 
Förändrad elmarknadsmodell, vad är slutmålet och vad innebär det för kunderna? Arrangör: Ellevio AB. Tid: 5/7 2016 10:00 - 11:00. Plats: H10, Hästgatan 10A. Läs mer här ->
 
Hur miljövänlig kan elbilen bli? Arrangör: Naturskyddsföreningen, Solkompaniet. Tid: 4/7 2016 13:00 – 13:40. Plats: Donners Brasserie, restaurang, Donners plats 3, Uteserveringen. Läs mer här ->

Hoppas att vi ses i Visby!
 
Grattis Sverige och klimatet
Fredagen den 10 juni presenterade Regeringen och huvuddelen av alliansen en överenskommelse om Sveriges långsiktiga energipolitik. Solkompaniet gillar energiöverenskommelsen, som innebär att Sverige nu fått ett tydligt mål att elsystemet år 2040 ska vara 100 % förnybart. Vi får även ett förlängt elcertifikatsystem till 2030, vilket säkerställer elcertifikatintäkter för alla som bygger solel fram till 2030.
 
Överenskommelsen är även tydlig med att regelverken måste förändras och anpassas till kundägd elproduktion. Att småskalig elproduktion, som ägs av kunderna, har en del i överenskommelsen är ytterligare ett bevis för att elmarknaden förändras och att kundernas inflytande kommer att öka.
 
Vi på Solkompaniet kommer att fortsätta driva på i regelverksfrågorna och är övertygade om att villkoren för hur man får använda sin egenproducerade el kommer att förbättras, till exempel när det gäller 255 kW-gränsen för större fastighetsägare. Vår bedömning är även att omställningen till förnybart kommer gå fortare än vad politikerna räknar med. När det gäller solel så ökar intresset hela tiden och anläggningarna vi bygger blir både fler och större!
Text: Johan Öhnell, johan.ohnell@solkompaniet.se
Läs fler åsikter om Energiöverenskommelsen på
Svensk Solenergis hemsida ->
och Bengts nya villablogg ->
 
Ny studie av Sveriges solenergipotential
Sveriges tak kan ge 20 TWh solenergi varje år, enligt en färsk studie som CIT Energy Management gjort åt Energimyndigheten. Hälften antas vara solel och hälften solvärme, och de viktigaste ytorna finns på småhus och villor.

– Vi har inventerat alla takytor. Och då räknat bort ytor som lutar i norr, som har fel lutning, och vissa hinder som skorstenar, balkonger och annat, och sett att det finns en god utbyggnadspotential, säger Åsa Wahlström på CIT Energy Management.

En fjärdedel av taken har räknats bort i beräkningarna, då de kan behövas för andra ändamål. Dessutom har p-hus, carportar och garage utelämnats. I studien konstateras att solceller konkurrerar med sedum, något som vi på Solkompaniet inte helt håller med om. På plana takytor går det ofta utmärkt att kombinera solceller och sedum. Det kan till och med vara så att fukten i växtligheten kyler solcellerna så att elproduktionen ökar, något vi är i full färd med att utreda.
Text: Mårten Lind, marten.lind@solkompaniet.se 
Läs mer i Ny Teknik ->
 
Har du en forskningsidé?
Vad behövs för att solceller ska bli en naturlig del i framtidens byggnader och energisystem? Det är grundfrågan för Solkompaniets forskning och utveckling. Därför driver vi exempelvis projekten Solceller i flerbostadshus, där vi vill öka värdet på solelen som inte används direkt i byggnaden, och Förbättrad elproduktionsutvärdering, där vi utvecklar metoder för att bättre bedöma den faktiska elproduktionen från solcellsanläggningar runt om i landet.
 
Vad behöver utvecklas för att din organisation ska kunna satsa mer på solceller? Behövs bättre system för övervakning och uppföljning av dina anläggningar? Saknar du solcellsprodukter för takrenovering, eller kanske något helt annat? Nu söker Solkompaniet nya idéer och forskningssamarbeten, både med befintliga samarbetspartners och med nya kontakter.
 
Nyligen meddelade Energimyndigheten att de satsar 160 miljoner kronor på det nya forskningsprogrammet El från solen under 2017-2020, där den första ansökningsperioden pågår fram till den 1 september. Regeringen har nyligen också presenterat fem strategiska samverkansområden, däribland Smarta städer och Nästa generations resor och transporter. Det ger goda förutsättningar att fortsätta utveckla solcellsmarknaden, liksom eldrivna transporter som är vårt andra fokusområde.
 
Har du en idé? Tveka inte att höra av dig till David Larsson, david.larsson@solkompaniet.se.

Foto: Peter Haas via Wikimedia Commons.
Solkompaniet i Skatteutskottet
Solkompaniet arbetar hårt för att få bort den solelskatt, som införs i sommar för fastighetsägare med mer än 255 kWt solel. Påverkansarbetet sker i Solelkommissionen och i början av juni var det dags för en uppvaktning av Skatteutskottet. De som var där var Fredrik Wirdenius, VD på Vasakronan, Helena Ulfsparre, miljöchef på Familjebostäder och Johan Öhnell från Solkompaniet.

Budskapet var att kundägd solel, som används i samma fastighet som den produceras, är en viktig del i omställningen till förnybar energi. Det är även något som kloka fastighetsägare vill fortsätta med, precis som när de sänker sitt energibehov genom andra åtgärder. Därför är det orimligt att införa en energiskatt på den el man inte längre köper när man bygger solel. Hade vi haft den skatten på värmepumpar och annan energieffektivisering hade dessa åtgärder aldrig genomförts.

Vårt förslag är att använda samma modell för nedsättning av energiskatten som kommer införas för industrin och för serverhallar 2017. Lösningen, som uppfyller kraven i EU:s statsstödsregler, finns redan utredd och klar – därmed kan den införas den 1 januari 2017!

Det kändes att budskapet gick fram; vi fick ett antal bra frågor och Skatteutskottets ordförande Per Åsling tackade oss för tydliga och lösningsinriktade presentationer.

Ännu ett steg på vägen till bättre villkor för kundägd solel!
Text Johan Öhnell, johan.ohnell@solkompaniet.se

Ta del av våra åsikter på Solelkommissionens sida ->
 

Välkomna på workshop om Solcellsanläggningar i världsklass
De svenska deltagarna i IEA PVPS Task 13 välkomnar installatörer och andra intresserade till en spännande workshop om prestanda och tillförlitlighet, med föreläsningar av IBC Solar, Greenbyte, KYAB, Emulsionen, Energimyndigheten och de svenska deltagarna i Task 13.
När? Den 20 okt 2016.
Var? Tekniska nämndhusets hörsal, Fleminggatan 4, Stockholm
Frågor? Kontakta Anna Bengtsson, anna.bengtsson@solkompaniet.se
Solcellsgruppen samlar fastighetsägare i framkant
I Norra Djurgårdsstaden i Stockholm finns sedan några år ett nätverk av fastighetsägare och fastighetsutvecklare som satsar lite extra på solceller. Genom att utbyta erfarenheter och hitta gemensamma lösningar säkerställs kvalitet, lönsamhet och estetik. Initiativet till gruppen togs av Stockholms Stad, via Norra Djurgårdsstaden Innovation, men nu är gruppen fristående och välkomnar nya medlemmar från hela landet.
 
Det senaste året har Solcellsgruppen också varit basen för utvecklingsprojektet Investeringskalkyl för solceller, där Solkompaniets forskningsledare David Larsson deltagit för Mälardalens Högskolas räkning. Syftet med projektet har varit att ta fram en standardiserad kalkylmodell, och anta grundvärden för de ingående parametrarna, i dialog med både fastighetsägare och installatörer.
 
Mer info om Solcellsgruppen finns på www.solcellsgruppen.se. Där kommer det också att finnas en länk till den nya kalkylmodellen, som väntas bli klar den 1 juli. Håll utkik!
Text: David Larsson, david.larsson@solkompaniet.se.
Hitta oss på FacebookVidarebefordra till en vän


Har du synpunkter på detta utskick, hör av dig till Anna Bengtsson: anna.bengtsson@solkompaniet.se
Solkompaniets hemsida hittar du på 
www.solkompaniet.seThis email was sent to Caroline.Stenvall@sp.se
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Solkompaniet · Västbergavägen 4 · Hägersten 126 30 · Sweden

Email Marketing Powered by MailChimp